Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Enformasyon sistemlerinde; verilerin kontrol edilmesi, işlenmesi ve saklanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan donanım bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girdi birimleri
B
Merkezi işlem birimi
C
Prosedürler
D
Yazılım
E
Çıktı birimleri
Soru 2

Kağıda dayalı hasta kayıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karıştırılabilir ve taranabilirler.
B
Verileri çeşitli şekillerde düzenleyebilme olanağı sağlar.
C
Taşınabilir özelliktedirler.
D
Veri kaydederken esneklik sağlamaz.
E
Bilgisayar sisteminde olduğu gibi indirme/yükleme zamanı gerektirmez.
Soru 3

Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlarına ne ad verilir?

A
Hasta kaydı
B
Tıbbi kayıt
C
Birincil tıbbi kayıt
D
ikincil tıbbi kayıt
E
ikincil kayıt sistemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilginin değerini belirleyen temel niteliklerden biri değildir?

A
Doğruluk
B
Noksansızlık
C
Uygunluk
D
Edilgenlik
E
Ucuzluk
Soru 5

“Sağlık kayıtlarının her nerede olursa olsun kalıcı ve korunmalı bir biçimde gebelikten doğuma, doğumdan ölüme kadar saklanması” açıklaması elektronik hasta kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin kapsamına girer?

A
Yedekleme
B
Dayanıklılık
C
Devamlı bakım
D
Sabotaj tedbirleri
E
Süreklilik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının temel kullanım amaçlarından biri değildir?

A
Hastanın tanı ve tedavisiyle ilgili klinik kararlarda destek sağlamak
B
Hastanın sosyo-ekonomik sorunlarını çözmek için veri sağlamak
C
Ödemeyi yapan kuruluşlara, geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak
D
Sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak
E
Yasal zorunluluklar ve adli olaylar için veri sağlamak
Soru 7

“Patoloji raporu, vücuttan doku alındığında hemen oluşturulmalı ve kaydedilmelidir.” ifadesi veri kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili aşağıdaki yöntemlerden hangisine girer?

A
Niteliksel analiz
B
Tutarlılık analizi
C
Niceliksel analiz
D
Mantıksal analiz
E
Sorunsal analiz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının yapılarını oluşturmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Kaynağa yönelik tıbbi kayıtlar
B
Probleme yönelik tıbbi kayıtlar
C
Biçime göre tıbbi kayıtlar
D
Zamana yönelik tıbbi kayıtlar
E
Özete ve zamana dayalı kayıtlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında yanıtı bulunması gereken sorulardan biri değildir?

A
Niçin?
B
Kim?
C
Ne zaman?
D
Nerede?
E
Kiminle?
Soru 10

Hastanın sağlık kuruluşuna kabul nedeni, muayene ve testlerden alınan önemli bulgular, hastaya uygulanan tedavi ve işlemlerle, hastanın bu tedaviye verdiği yanıtlar ve hastanın tedavisinin devamlılığını sağlayacak önerilerin yer aldığı tıbbi kayıta ne ad verilir?

A
Patoloji raporu
B
Gözlem notları
C
Konsültasyon raporu
D
istemler
E
Çıkış özeti
Soru 11

Klinik kodlamada kalitenin sağlanması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klinik kodlayıcının kısa yolları kullanması
B
Sağlık çalışanlarının dikkatli olması
C
Klinik dokümantasyonun kaliteli olması
D
Aydınlatma ve havalandırma gibi fiziksel koşulların iyi olması
E
Üst yönetimin bilgisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlardan elde edilen, doğru olarak sınıflandırılan ve kodlanan verilerin kullanıcıları arasında yer almaz?

A
istatistikçiler
B
Dünya Sağlık Örgütü
C
Sağlık kuruluşları
D
Sosyal güvenlik kuruluşları
E
Kooperatifler
Soru 13

ICD-10 sınıflandırma yapısında, bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesiyle oluşan blokların yer aldığı düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
E
5.
Soru 14

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen, nörolojik hastalıklara ICD-10’dakinden daha kapsamlı ve çok boyutlu sınıflama olanağı sağlayan sınıflama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICD-NA
B
ICD-DA
C
ICHI
D
ICD-10-CA
E
ICD-0
Soru 15

Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfanümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Veri kaydı
B
Klinik kodlama
C
Gruplandırma
D
Sınıflandırma
E
Terminoloji
Soru 16

SQL programında Select * From Doktorlar; komutuyla aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Doktorlar tablosu oluşturulur.
B
Doktorlar tablosu düzenlenir.
C
Doktorlar tablosu silinir.
D
Doktorlar tablosundaki tüm kayıtlar listelenir.
E
Doktorlar tablosuna kayıt eklenir.
Soru 17

İlişkisel veritabanında aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygundur?

A
Adı
B
Doktor no’su
C
Soyadı
D
Doğum tarihi
E
Doğum yeri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı Yönetim Sistemi Programlarından biri değildir?

A
Power point
B
MS SQL Server
C
MS Access
D
Oracle
E
MySOL
Soru 19

SQL programında bir tablonun yapısını görmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
DESCIRIBE
B
SELECT
C
DELETE
D
INSERT
E
CREATE
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi E-R ilişkisel veri modelinde, varlık kümeleri aralarında kurulan ilişki türlerinden biri değildir?

A
Çoğa-Bir (n-1) ilişki
B
Bire-Bir (1-1) ilişki
C
Bire-Sıfır (1-0) ilişki
D
Çoğa-Çok (m-n) ilişki
E
Bire-Çok (1-n) ilişki
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x