Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Enformasyon teknolojisi çağı ve enformasyon toplumu olarak konuşulan yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
21.
B
20.
C
19.
D
18.
E
17.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Girdi birimleri
B
Çıktı birimleri
C
Dönüşüm birimleri
D
MİB (CPU)
E
Yazılım
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi probleme yönelik hasta kayıtlarının yapısında yer almaz?

A
Problem listesi
B
Tedavi planları
C
Sorgu tabanı
D
Veri tabanı
E
Gözlem notları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının, sağlık kayıtlarını kullanım amaçları arasında yer almaz?

A
Hastaya ait verilerin paylaşımını sağlamak ve etkin bir iletişim sağlamak
B
Hukuki olaylarda kendilerini savunma aracı olarak kullanmak
C
Hastanın tanı ve tedavisini planlamak
D
Geri ödeme politikalarını geliştirmek
E
Klinik araştırmalar yapmak
Soru 5

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen, Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması Dişçilik ve Stomatoloji Uyarlaması için kullanılan hangisidir? kısaltma aşağıdakilerden

A
ICD-DA
B
ICD-NA
C
ICD-NO
D
ICD-0
E
ICHI
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tanı ilişkili gruplar (DRG) olarak adlandırılan sınıflandırma sisteminin kullanım amaçları arasında yer almaz?

A
Bütçeleme sistemini oluşturmak
B
Hastaneler arasında kalite açısından kıyaslama yapmak
C
Ödeme aracı olarak kullanmak
D
Sınırlı sağlık kaynaklarının paylaştırılmasını sağlamak
E
Hekimleri kontrol etmek
Soru 7

SQL programında tablo, view vb. veritabanı nesnelerini oluşturmada kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
CREATE
B
SELECT
C
DELETE
D
DESCIRIBE
E
INSERT
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı tasarım aşamalarından biri değildir?

A
Mantıksal Tasarım
B
Fiziksel Tasarım
C
Kavramsal Tasarım
D
Gereklilik Analizi
E
Görünümsel Tasarım
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sisteminin işlevlerinden hasta kabul sürecinin alt sürecidir?

A
Ekipman bakım ve yönetimi
B
Randevu planlama
C
Hemşirelik dokümantasyonu
D
Sevk işlemleri
E
Kalite yönetimi
Soru 10

Hastane bilgi sistemlerinin, sağlık kuruluşlarına etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Personel verimliliği artar.
B
Bilgi erişim hızı azalır.
C
Maliyetler azalır.
D
Hasta memnuniyeti artar.
E
Karar verme hızı ve güvenilirliği artar.
Soru 11

I. Yönlendirme yöntemi
II. Ön kararları doğrudan hekime ileten yöntem
III. Doğrudan sinyal işlemlerinin uygulandığı yöntem
IV. Hekim ve hemşire uyarı yöntemi
V. Tıbbi düşünce yürütme ile karar veren yöntem
Yukarıdakilerden hangileri klinik karar destek sistemlerinin oluşturulmasında kullanılır?

A
ive III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
III ve V
E
IVveV
Soru 12

Hastane bilgi sistemlerinde yükseltilmiş taban, sistem odasına yetkisiz girişin önlenmesi, kesintisiz güç kaynağı (ups) desteğinin sağlanması gibi düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana makine (server) odası
B
Mobil cihazlar ünitesi
C
Yazıcı, bar-kod ünitesi
D
Terminal ünitesi
E
Veri depolama üniteleri
Soru 13

Teknik fizibilite, Ekonomik fizibilite Hastane Bilgi Sistemi kurulum sürecinin hangi aşamasında yer alır?

A
Tasarım
B
Analiz
C
Yönetim
D
Bakım/Değerlendirme
E
Uygulama
Soru 14

Hastane bilgi sistemlerinde ana makine, veri depolama üniteleri, terminal/el terminalleri, mobil cihazlar, yazıcılar, bar-kodlar gibi bileşenlerin yer aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Netvvork yapısı
B
Donanım
C
Fiziki alt yapı
D
Yedekleme üniteleri
E
Kullanıcı bilgisayarları
Soru 15

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından e-sağlık çalışmaları kaç yılında başlamıştır?

A
2000
B
2001
C
2002
D
2003
E
2004
Soru 16

Sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, paydaşlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, bütünleşik, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bilgi sistemine ne ad verilir?

A
Hastane bilgi sistemi
B
Ulusal sağlık veri sözlüğü
C
Çekirdek kaynak yönetim sistemi
D
Aile hekimliği bilgi sistemi
E
Sağlık-NET portalı
Soru 17

I. KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
II. Terminal dönem palyatif bakım hastaları
III. Üst solunum yolu hastaları
IV. ileri derecedeki kas hastaları
V. Yatağa bağımlı hastalar
Yukarıdakilerden hangileri evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilir?

A
I ve III
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, IV ve V
Soru 18

Elektronik sağlık kayıtlarında, herhangi bir yeni veri girişinde, ilk verilerin ve içeriğinin değiştirilemeyecek şekilde muhafaza edilmesine ne ad verilir?

A
Veri tanrılığı
B
Veri uygunluğu
C
Veri bütünlüğü
D
Veri uyumu
E
Veri koruması
Soru 19

Hastanın sırrını koruma ve onun gizliliğine saygı gösterme ödevi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

A
Kötü davranma
B
Gizlilik
C
Özerkliğe saygı
D
Yararlılık
E
Adalet
Soru 20

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında sağlık çalışanlarının işlediği bireysel suçlara ne ad verilir?

A
Adli kusur
B
Aktif kusur
C
Hizmet kusuru
D
Kişisel kusur
E
Tıbbi kusur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x