Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık kayıtlarının kalıcı ve korunmalı bir biçimde gebelikten doğuma, doğumdan ölüme kadar saklanması zorunluluğu, elektronik hasta kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade eder?

A
Yedeklemeyi
B
Sabotaj tedbirlerini
C
Güncelleştirmeyi
D
Sürekliliği
E
Dayanıklılığı
Soru 2

Enformasyon sisteminde, bilginin fiziksel olarak tutulması işlevi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Kayıtla
B
Aktarmayla
C
Sunmayla
D
işlemeyle
E
Geri çağırmayla
Soru 3

Sağlık kurumlan yönetimi açısından, aşağıdakilerden hangisi enformasyonun değerini belirleyen niteliklerden biri değildir?

A
Çokluk
B
Uygunluk
C
Ucuzluk
D
Zamanlılık
E
Doğruluk
Soru 4

Elektronik sağlık kayıt sistemleri(ESKS)’nin faydaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta bakım standartlarının geliştirilmesinde yüksek kaliteye ulaşmayı sağlar.
B
Hastanın klinik problemlerinin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
C
Daha fazla bilginin toplanmasını ve depolanmasını sağlar.
D
Hastayla ilgili daha fazla bilginin taşınmasını sağlar.
E
Maliyetli ancak yüksek kaliteli sağlık bakım hizmetine imkân sağlar.
Soru 5

Bilgisayarlar sağlık enformasyon sisteminde ilk olarak ne zaman kullanılmaya başlamıştır?

A
1920
B
1940
C
1960
D
1980
E
2000
Soru 6

Veri kalitesini belirlemede Tıbbi Kayıt Enstitüsü (MRI) tarafından belirlenen standartlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kayıtlar; güncel, tam ve tutarlı olmalıdır.
B
Kayıt sistemi, verilerin paylaşımına izin vermemelidir.
C
Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti sağlanmalı, yasal sorumluluklar belirlenmelidir.
D
Veriler, hastanın ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda erişilebilir olmalıdır.
E
Hastanın tek tanımlayıcı numarası, tıbbi kayıt sisteminde yer alan tüm kayıtlarda bulunmalıdır.
Soru 7

Hasta kayıtlarının, tıbbi bakım veren birimlere göre düzenlendiği tıbbi kayıt yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biçime yönelik
B
Probleme yönelik
C
Zamana yönelik
D
Özete yönelik
E
Kaynağa yönelik
Soru 8

Tıbbi bilgilerin doğru ve standartlara uygun olarak kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek amacıyla yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niceliksel analiz
B
Niteliksel analiz
C
Sorunsal analiz
D
Tutarlılık analizi
E
Kalite analizi
Soru 9

AHIMA veri kalitesi modeline göre aşağıdakilerden hangisi verilerin kalitesini belirleyen özellikler arasında yer almaz?

A
Kapsamlılık
B
Mekânsallık
C
Zamanlılık
D
Güvenilirlik
E
Erişilebilirlik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının başlıca kullanıcıları arasında yer almaz?

A
Adli birimler
B
Sağlık çalışanları
C
Hastalar
D
Yatırım kuruluşları
E
Akreditasyon kuruluşları
Soru 11

Benzer ya da aynı olan hastalıkların belirlenen ölçütlere göre bir araya getirilmesine ne ad verilir?

A
Klinik kodlama
B
Numaralandırma
C
Gruplama
D
Teşhis koyma
E
Sınıflandırma
Soru 12

CIHI kod yapısında altıncı ve yedinci kınlımda yer alan kodlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Alerji derecesini
B
Hastalık bölgesini
C
Yapılan işlemin yöntemini
D
Hastane türünü
E
Hastalık sebebini
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Özel sağlık kuruluşları
B
Sınıflama sistemi
C
Klinik dokümantasyonun kalitesi
D
Klinik kodlayıcı
E
Sağlık çalışanları
Soru 14

ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin alfabetik dizini (indeks) aşağıdaki ciltlerden hangisinde bulunur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 15

ICD-10 sınıflama yapısı içerisinde hastalıkların tek tek ele alındığı, her hastalığa bir hastalık kodunun karşılık geldiği düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 16

E.F. Codd, ilişkisel veritabanı modelini kaç yılında önermiştir?

A
2000
B
1990
C
1980
D
1970
E
1960
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığında veriler veritabanma kalıcı olarak işlenir ve diğer kullanıcılar da verinin yeni halini görebilir?

A
REVOKE
B
ROLLBACK
C
GRANT
D
COMMIT
E
CREATE ROLE
Soru 18

Veri tabanı yönetim sistemlerinde en yaygın kullanılan veri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ(network) veri modeli
B
Nesneye yönelik veri modeli
C
Biçimsel veri modeli
D
Hiyerarşik veri modeli
E
ilişkisel veri modeli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi SQL’in temel alt ifade gruplarından biri değildir?

A
Veri işleme Dili
B
Veri Birleştirme Dili
C
Veri Kontrol Dili
D
Veri Sorgulama Dili
E
Veri Tanımlama Dili
Soru 20

Depolanabilen, kayıt etmeye değer bulunan olay ya da fikire ne ad verilir?

A
Veritabanı
B
Veri
C
Tablo
D
ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi
E
Veritabanı Yönetim Sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x