Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Organizasyonlarda verinin ilk girişinin yapılması veya oluşturulması, enformasyon sisteminin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisinde gerçekleşir?

A
işleme
B
Algı
C
Depolama
D
Aktarma
E
Kayıt
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kayıt sisteminin işlevlerinden biri değildir?

A
Maliyet belirleme
B
Bilgi iletişimi sağlama
C
Veri saklama
D
Veri toplama
E
Bilgi işleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında yanıtı bulunması gereken sorulardan biri değildir?

A
Kiminle?
B
Ne zaman?
C
Nerede?
D
Niçin?
E
Kim?
Soru 4

Tıbbi kayıtlarda bir önceki sağlık çalışanının hastanın tanı ve tedavisi için neler yaptığını ve daha sonrası için neler yapılmasının gerektiği bilgisinin bulunması, sağlık kayıtlarının kullanım amaçlarından hangisine girer?

A
Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve etkiliğini değerlendirmek için veri sağlamak
B
Sağlık kuruluşlarına operasyonel kararlar için destek sağlamak
C
Geri ödemeye veri sağlamak
D
Tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlamak
E
Sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım hizmetlerinin sonuç, kalite ve maliyetlerindeki değişkenliklerin anlaşılmasını sağlar?

A
Kodlama
B
Klinik tanı
C
Vaka karması
D
Tanı ilişkilendirilmesi
E
ICD
Soru 6

Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfanümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?

A
ICD
B
Adlandırma
C
Klinik kodlama
D
Sınıflama
E
Standart kodlama
Soru 7

Verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesiyle oluşan veri grubuna ne ad verilir?

A
Tablo
B
Edilgen veri
C
Veritabanı
D
Veritabanı yönetim sistemi
E
Bilgi
Soru 8

Hasta bilgileri tablosundan bir hasta kaydı silindiğinde, diğer ilişkili tüm tablolardan da o hastanın bilgilerinin silinmesi, veri tabanı yönetim sistemlerinin sağladığı yararlardan hangisine örnektir?

A
Veri paylaşımı
B
Veri bağımsızlığı
C
Veri bütünlüğü
D
Veri güvenliği
E
Veri tutarlılığı
Soru 9

Hastaya bakım sağlayan ekip üyeleri arasında iletişimin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sağlanması için geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radyoloji bilgi sistemleri
B
Klinik iletişim sistemleri
C
Hemşirelik bilgi sistemleri
D
Karar destek sistemleri
E
Eczane bilgi sistemleri
Soru 10

I- Finansal Muhasebe
II. Enformasyon
III. Kontrol ve Bütçeleme
Yukarıdakilerden hangileri hastane yönetiminin alt işlevleri arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11

Sağlık uygulayıcılarının klinik karar vermelerine yardımcı olmak için düzenlenen her türlü bilgisayar uygulamasını kapsamına alan bilgi sistemi aşağdakilerden hangisidir?

A
Laboratuvar bilgi sistemi
B
Klinik karar destek sistemleri
C
Radyoloji bilgi sistemi
D
Eczane bilgi sistemi
E
Hemşirelik bilgi sistemi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemi kurulumunda yapılacak fizibilite çalışmalarından biri değildir?

A
Ekonomik fizibilite
B
Teknik fizibilite
C
Hukuki fizibilite
D
Uygulanabilirlik fizibilitesi
E
Operasyonel fizibilite
Soru 13

Sistem veya modül testi, sistem aktarımı veya modül eklenmesi, sistem veya modülün devreye alınması gibi basamaklar kurulum sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde gerçekleştirilir?

A
Bakım/Değerlendirme
B
Uygulama
C
Yönetim
D
Analiz
E
Tasarım
Soru 14

Küçük alanlardaki, ofis, ev veya bir binadaki birkaç kat gibi, bilgisayar sistemlerini ve cihazlarını birbirine bağlayan ağlara ne ad verilir?

A
Geniş alanlı ağlar
B
Ofis ağı
C
Kişisel alanlı ağlar
D
Yerel alanlı ağlar
E
Bina ağı
Soru 15

İnsan derisinde oluşan hastalıkların görülebilir ışıklı görüntülerinin, hastalık sınıflaması ve teşhisi için aktarılmasını sağlayan e-Sağlık kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele-cerrahi
B
Tele-onkoloji
C
Tele-epilepsi
D
Evde sağlık bakımı
E
Tele-dermatoloji
Soru 16

I. Medula Sistemi
II. Sağlık-Net
III. e-Optik
IV. Akıllı Kart
V. e-Rapor
Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Güvenlik Kurumu e-Sağlık uygulamaları arasında yer alır?

A
I, III ve IV
B
I, III ve V
C
I, II, IV ve V
D
I, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi e-Reçete kullanımının avantajlarından biri değildir?

A
Eğitim masraflarının artması
B
Sürekli güncellenebilme imkânı olması
C
insan kaynaklı hataların minimuma indirilmesi
D
Gereksiz ilaç kullanımının kontrol altına alınması
E
Zamandan tasarruf sağlanması
Soru 18

Etik sözcüğünün günümüzdeki anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
insan tutum ve davranışlarının kanunlara uygunluğunun ya da aykırılığının değerlendirilmesidir.
B
Duygusal açıdan içinde bulunulan koşulların değerlendirilmesidir.
C
insan tutum ve davranışlarının iyi (doğru) ya da kötü (yanlış) yönünden değerlendirilmesidir.
D
insan tutum ve davranışlarının insan üzerindeki duygusal etkisidir.
E
Hukuki kurallar çerçevesinde yapılan davranışın değerlendirilmesidir.
Soru 19

Sağlık kayıtlarına erişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
B
Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır.
C
Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.
D
Sağlık kayıt bilgileri kuruma aittir ve kullanımına kurum karar verir.
E
Bütün hasta sağlık kayıtları fiziksel olarak korunmuş mekânlarda saklanmalıdır.
Soru 20

Tıp etiğinde yararlılık ilkesine koşut giden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlatılmış onam ilkesi
B
Adalet ilkesi
C
Özgürlük ilkesi
D
Özerklik ilkesi
E
Kötü davranmama ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x