Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlarına ne ad verilir?

A
Birincil tıbbi kayıt
B
Tıbbi kayıt
C
Hasta kaydı
D
ikincil tıbbi kayıt
E
ikincil kayıt sistemi
Soru 2

“Sağlık kayıtlarının her nerede olursa olsun kalıcı ve korunmalı bir biçimde gebelikten doğuma, doğumdan ölüme kadar saklanması” elektronik hasta kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin kapsamına girer?

A
Süreklilik
B
Yedekleme
C
Dayanıklılık
D
Devamlı bakım
E
Sabotaj tedbirleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının, sağlık kayıtlarını kullanım amaçları arasında yer almaz?

A
Klinik araştırmalar yapmak
B
Geri ödeme politikalarını geliştirmek
C
Hastaya ait verilerin paylaşımını sağlamak ve etkin bir iletişim sağlamak
D
Hastanın tanı ve tedavisini planlamak
E
Hukuki olaylarda kendilerini savunma aracı olarak kullanmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Veri Kalitesi Modeline göre sağlık verilerinin kalitesini belirleyen özellikler arasında yer almaz?

A
Güvenilirlik
B
Zamanlılık
C
Tutarlılık
D
Edilgenlik
E
Kapsamlılık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tanı ilişkili gruplar (DRG) olarak adlandırılan sınıflandırma sisteminin kullanım amaçları arasında yer almaz?

A
Hastaneler arasında kalite açısından kıyaslama yapmak
B
Ödeme aracı olarak kullanmak
C
Sınırlı sağlık kaynaklarının paylaştırılmasını sağlamak
D
Hekimleri kontrol etmek
E
Bütçeleme sistemini oluşturmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Sağlık çalışanları
B
Klinik kodlayıcı
C
Özel sağlık kuruluşları
D
Sınıflama sistemi
E
Klinik dokümantasyonun kalitesi
Soru 7

Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfanümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Terminoloji
B
Klinik kodlama
C
Gruplandırma
D
Sınıflandırma
E
Veri kaydı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi E-R ilişkisel veri modelinde, varlık kümeleri aralarında kurulan ilişki türlerinden biri değildir?

A
Bire-Bir (1-1) ilişki
B
Bire-Sıfır (1-0) ilişki
C
Bire-Çok (1-n) ilişki
D
Çoğa-Bir (n-1) ilişki
E
Çoğa-Çok (m-n) ilişki
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı Yönetim Sistemi Programlarından biri değildir?

A
MS Access
B
Oracle
C
MySQL
D
MS SQL Server
E
Power point
Soru 10

Depolanabilen, kayıt etmeye değer bulunan olay ya da fikire ne ad verilir?

A
ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi
B
Tablo
C
Veritabanı Yönetim Sistemi
D
Veri
E
Veritabanı
Soru 11

Hastane bilgi sistemlerinin, sağlık kuruluşlarına etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgi erişim hızı azalır.
B
Hasta memnuniyeti artar.
C
Personel verimliliği artar.
D
Maliyetler azalır.
E
Karar verme hızı ve güvenilirliği artar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin alt işlevlerinden biri değildir?

A
Randevu planlama
B
Hasta kimliğini tespit etme
C
Tahakkuk ve faturalama
D
Klinik kabul
E
idari kabul
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri'nin desteklediği uygulamalardan biri değildir?

A
insan gücü planlaması
B
Bordroların hazırlanması ve hesaplarının tutulması
C
Finansal raporlama
D
Maliyet muhasebesi
E
Bütçeleme ve harcama raporları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin analiz aşamasında yapılması gereken fizibilite çalışmalarından biri değildir?

A
Ekonomik fizibilite
B
Hukuki fizibilite
C
Çevresel fizibilite
D
Uygulanabilirlik fizibilitesi
E
iş takvimi fizibilitesi
Soru 15

Hastane bilgi sistemlerinde yükseltilmiş taban, sistem odasına yetkisiz girişin önlenmesi, kesintisiz güç kaynağı (ups) desteğinin sağlanması gibi düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mobil cihazlar ünitesi
B
Terminal ünitesi
C
Yazıcı, bar-kod ünitesi
D
Ana makine (server) odası
E
Veri depolama üniteleri
Soru 16

I. KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
II. Terminal dönem palyatif bakım hastaları
III. Üst solunum yolu hastaları
IV. ileri derecedeki kas hastaları
V. Yatağa bağımlı hastalar
Yukarıdakilerden hangileri evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilir?

A
I ve III
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, IV ve V
Soru 17

EKG ve ekokardiyografi gibi verilerin uzaktan toplanmasını ve daha sonra bir hizmet merkezine aktarılmasını içeren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele-psikiyatri
B
Tele-cerrahi
C
Tele-epilepsi
D
Tele-dermatoloji
E
Tele-kardiyoloji
Soru 18

Hastanın sırrını koruma ve onun gizliliğine saygı gösterme ödevi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

A
Özerkliğe saygı
B
Gizlilik
C
Yararlılık
D
Kötü davranma
E
Adalet
Soru 19

Meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallara ne ad verilir?

A
Örgütsel etik
B
Sağlık etiği
C
Davranışsal etik
D
Tıbbi etik
E
Meslek etiği
Soru 20

Hasta hakları yönetmeliğine göre, hasta kayıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta, kanun ile müsaade edilen haller dışında bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkına sahiptir.
B
Hastanın hayatının sona ermesi durumunda mahremiyet ortadan kalkar.
C
Hasta, mahremiyete saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
D
Hasta, kayıtların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
E
Hasta, kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x