Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık enformasyon sisteminin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kullanıcılar, gereken yerlerde ve düzeylerde son teknolojinin olanaklarını kolayca kullanabilmelidir.
B
Tüm kullanıcılar tarafından kolayca yönetilebilmelidir.
C
Gizliliğe özen gösterilmelidir.
D
Farklı yönetim düzeylerinde farklı enformasyon gereksinimlerini karşılayabilmelidir.
E
Derlediği verileri enformasyona dönüştürebilmelidir.
Soru 2

Enformasyon sistemlerinin temel bileşenlerinden olan verilerin kontrol edilmesi, işlenmesi ve saklanması ile ilgili işlemleri yürüten donanımlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girdi birimleri
B
Çıktı birimleri
C
Prosüdürler
D
Yazılım
E
Merkezi işlem birimi
Soru 3

Bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların güvenlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde hasta kayıtlarına ulaşabilmesine olanak veren, veri değişimi ve iletişim standartlarının geliştirildiği sisteme ne ad verilir?

A
Sağlık sistemi
B
Tıbbi kayıt sistemi
C
Elektronik sağlık kayıt sistemi
D
Enformasyon sistemi
E
Bilgi sistemi
Soru 4

Veri'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analizle ulaşılan sonuçlardır.
B
Elle yapılan tüm işlemleri daha ucuza yapabilme olanağıdır.
C
Belirli hedeflere ulaşmak için, kişiler, aletler ve örgütlenmiş işlemlerden oluşan ortamlardır.
D
Bir olayı incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen ham materyaldir.
E
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesidir.
Soru 5

Bazı bilgilerin kağıt dosyaya kaydedilirken, bazı bilgilerin ise bilgisayara girilmesi ile oluşturulan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayarlı tıbbi kayıt
B
Elektronik tıbbi kayıt
C
Elektronik hasta kayıdı
D
Otomatik tıbbi kayıt
E
Elektronik sağlık kayıdı
Soru 6

Hastanın adı, adresi, telefon numarası, doğum tarihi, hasta yakının bilgileri, hastayı tanımlayıcı tek bir numara gibi veriler aşağıdaki sağlık verilerinden hangisini oluşturur?

A
Adli veriler
B
Laboratuvar verileri
C
Hemşirelik kayıtları
D
Klinik veriler
E
Demografik veriler
Soru 7

Hastayı tanımlayıcı tüm veriler tıbbi kayıtlarda gerekli detayda ve uygun şekilde olmalıdır.
Yukarıdaki ifade, verilerin kalitesini belirleyen aşağıdaki özelliklerden hangisinin kapsamına girer?

A
Tamlık
B
Güvenilirlik
C
Zamanlılık
D
Doğruluk
E
Tutarlılık
Soru 8

Temel amacı hasta bakım ve tedavi hizmetinin kalitesini yükseltmek olan tıbbi kayıtların içeriğine yönelik olarak yapılan analiz aşağıdakiler den hangisidir?

A
Niteliksel analiz
B
Niceliksel analiz
C
Enformatik analiz
D
Akredite analiz
E
Kalite analizi
Soru 9

Hasta kayıtlarının; veri tabanı, problem listesi, tedavi planları ve gözlem notları olmak üzere düzenlendiği tıbbi kayıt yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özete göre tıbbi kayıtlar
B
Kaynağa göre tıbbi kayıtlar
C
Zamana yönelik tıbbi kayıtlar
D
Probleme yönelik tıbbi kayıtlar
E
Formal tıbbi kayıtlar
Soru 10

Kaynağa yönelik hasta kayıtlarının eleştirildiği en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilerin birden fazla kaydını zorunlu kıldığından kullanıcılar için oluşturması zorluk
B
iş yükü fazla olan hekimlerin bu kullanmakta isteksiz davranması sistemi
C
Hastanın bütün problemlerinin belirlenmesinin zaman alıcı olması
D
Sağlık personelinin ek eğitim gerektirmesi almasını
E
Verilerin yoğunluğundan kalite değerlendirme sürecini zorlaştırması
Soru 11

Hastalıkları sınıflama işlemi aşağıdakilerden hangisine göre gerçekleştirilemez?

A
Hastalığın davranışına
B
Hastalığın tutunduğu veya etkilediği anatomik bölgeye
C
Hastalığın nedenine
D
Hastalığın sonucunda ortaya çıkan işlevsel anormalliğe
E
Hastalığın seyrine
Soru 12

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen, nörolojik hastalıklara ICD-10’dakinden daha kapsamlı ve çok boyutlu sınıflama olanağı sağlayan sınıflama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICD-0
B
ICD-DA
C
ICD-NA
D
ICHI
E
ICD-10-CA
Soru 13

Sağlık hizmetlerinin verilmesi için yapılan araştırmada ulaşılan tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
indeks tanı
B
Ana tanı
C
Epikriztanı
D
Ek tanı
E
Çapraz tanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Sağlık çalışanları
B
Sınıflama sistemi
C
Klinik dokümantasyonun kalitesi
D
Sigorta şirketleri
E
Klinik kodlayıcı
Soru 15

ICD-10 sınıflama sisteminin üçüncü cildinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin alfabetik dizini
B
Özel tabulasyon listeleri
C
Neoplazilerin morfolojik sınıflaması
D
ICD’nin yapısı ve kullanımı hakkında bilgiler ve kodlama kuralları
E
Üç ve dört karakter düzeylerinde hastalık ve ölüm tanı listeleri
Soru 16

Günümüzde en basit veritabanı aşağıdaki programlardan hangisi ile oluşturulabilir?

A
Microsoft Access
B
Oracle
C
SQL server
D
Progress
E
Sybase
Soru 17

Tablonun yapısını görmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
INSERT
B
SELECT
C
ALTER
D
UPDATE
E
DESCIRIBE
Soru 18

Üzerinde işlem yapılan tabloya ait kayıtları benzersiz olarak tanımlayan alanlara ne ad verilir?

A
Yabancı anahtar
B
Birincil anahtar
C
ikincil anahtar
D
Gelişen anahtar
E
Alan anahtar
Soru 19

I. INSERT
II. CREATE
III. UPDATE
IV. SELECT
Yukarıdakilerden hangileri veri işleme dili komutlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 20

Anlamlı biçimde derlenen ve birleştirilen verilere ne ad verilir?

A
Veritabanı
B
Bilgi
C
Veri
D
Tablo
E
Veri tabanı sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x