Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların özelliklerinden biri değildir?

A
Güvenilirlik
B
Gizlilik
C
Tarafsızlık
D
Tam olmak
E
Uyumlu olmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Sağlık kurulularının büyümesi
B
Sağlık kurumlarında kısmen veya komple satın alma eğilimlerinin artması
C
Sağlık kurumlarında birleşme eğilimlerinin artması
D
Sağlık sektöründe kâr marjlarının artması
E
Sağlık kurulularının araştırma ve geliştirme giderlerinin artması
Soru 3

Sağlık kurumunun, sağlık hizmeti üretimi için kullandığı elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, haberleşme, yemek vb. giderler aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Sağlık kurumu satış bütçesi
B
ilk madde ve malzeme bütçesi
C
Sağlık kurumu faaliyet bütçesi
D
Direkt işçilik bütçesi
E
Genel üretim giderleri bütçesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının finansal örgüt yapısında yer alan birimlerden biri değildir?

A
Bütçe birimi
B
Teknik bakım birimi
C
Muhasebe birimi
D
Vezne birimi
E
Maaş - tahakkuk birimi
Soru 5

Kamu Hastaneleri Birliği’nin bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Tıbbi hizmetler başkanının
B
idari hizmetler başkanının
C
Hastane yöneticisinin
D
Hastane müdürünün
E
Genel sekreterin
Soru 6

Genellikle uluslararası işlemlerde vadeli mal veya hizmet ihracatından doğan ve bedeli bir ödeme planına bağlı olarak tahsil edilebilecek alacakların bir banka veya bu alanda uzman bir finans kuruluşu tarafından rücu edilemez biçimde satın alınması işlemine ne ad verilir?

A
Forward
B
Swap
C
Forfaiting
D
Franchising
E
Leasing
Soru 7

Bir hastanenin yatırım yapmayı düşündüğü bir projenin 3 yıllık faydalı ömrü boyunca sağlayacağı kârların toplamı 75.000 TL'dir. Bu proje için ihtiyaç duyulan net işletme sermayesi tutarı 7.500 TL, sabit yatırım harcaması 30.000 TL ve ekonomik ömrü sonundaki hurda değer 3.500 Türk Lirası olduğuna göre, söz konusu yatırımın ortalama kârlılığı kaçtır?

A
0,64
B
0,89
C
0,96
D
1,03
E
1,28
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın sağlık kurumlan açısından üstünlüklerinden biri değildir?

A
Amortisman ayırma imkânı sağlaması
B
Sağlık kurumunun, ekonomik değişikliklerden etkilenmemesini sağlaması
C
Borçlanmaya göre daha fazla esneklik sağlaması
D
Kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağlaması
E
Fon ihtiyaçlarının hepsini karşılayabilmesi
Soru 9

Yatırım tutarı 30.000 TL olan bir projenin ekonomik ömrü boyunca elde etmesi beklenen net nakit akışları yıllara göre sırasıyla 10.000 TL, 25.000 TL ve 30.000 TL’dir. Bu yatırımın sermaye maliyeti %5 olduğuna göre, net bugünkü değeri yaklaşık kaç TL’dir? (1,05)2=1,1025 (1,05)3=1,157625

A
22.210
B
25.480
C
28.115
D
30.290
E
32.255
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki duran varlık yatırımlarına bir örnektir?

A
Menkul kıymetlere yatırım
B
MR cihazı alımı
C
Tıbbi sarf malzemesi alımı
D
Temizlik malzemesi alımı
E
ilaç alımı
Soru 11

Özel Mediart Hastanesi bir bankadan %5 faizle bir yıllık 76.500 TL kredi almış ve banka 1.500 TL masraf keserek hastaneye 75.000 TL ödemiştir. Vergi oranının %20 olması durumunda, söz konusu banka kredisinin vergi sonrası maliyeti yüzde kaç olur?

A
5,68
B
7,24
C
9,87
D
11,25
E
13,92
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi finansman kararlarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyi
B
Finansman kaynağının, işletmenin varlık yapısına uygunluğu
C
işletmenin hukuki yapısı
D
işletmenin finansal kaldıraçtan yararlanma düzeyi
E
Rakip işletmelerin personel politikaları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar kapsamında yer alır?

A
Ödenmiş sermaye
B
Stoklar
C
Borçlar
D
Hazır değerler
E
Alacaklar
Soru 14

Süresi 2 ile 6 ay arasında değişen ve genellikle büyük işletmelerin kısa vadeli finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları para piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hisse senedi
B
Hazine bonosu
C
Finansman bonosu
D
Satıcı bonosu
E
Tahvil
Soru 15

Sağlık kurumlarının birden fazla dönemlerine ait finansal tablolarının birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan Türk Lirası ve yüzde farkların zaman içindeki değişimlerinin hesaplanarak yorumlanması esasına dayanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oran analizi
B
Karşılaştırmalı tablolar analizi
C
Yüzde yöntemi ile analiz
D
Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz
E
Trend analizi
Soru 16

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının, kamu ve özel sağlık kurumlarında yapmış oldukları denetim aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Hiyerarşik denetime
B
Yargı denetimine
C
Bağımsız denetime
D
Örgütsel bazlı yönetsel denetime
E
Yasama adına denetime
Soru 17

Sağlık kurumunun hazır değerleri ve süratle paraya çevirebilecekleri değerleri ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alacak devir hızı
B
Borçlanma oranı
C
Hazır değer devir hızı
D
Stok devir hızı
E
Asit - test oranı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerindeki maliyet artışının nedenlerinden biri değildir?

A
Hasta kayıtlarının elektronik olarak tutulması
B
Yüksek düzeyde eğitim görmüş uzmanlara ihtiyaç duyulması
C
Yaşlı nüfusun artması
D
Sağlık teknolojisinin hızla değişmesi
E
Kaliteli hizmet talebinin artması
Soru 19

Sağlık hizmetlerinde tüketici beklentilerinin artmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfusun yaşlanması
B
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
C
Hastalıkların çeşitlenmesi
D
Tedavi yöntemlerindeki gelişmeler
E
Sağlık kurumlarının çeşitlenmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tele-sağlığın yararlarından biri değildir?

A
iyileşme zamanının kısalması
B
Tıbbi kayıtlarda kağıt kullanımının azalması
C
Hasta ve sağlık kurumu masraflarının azalması
D
ilaç kullanımının artması
E
Hastaların daha çok seçeneğe sahip olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x