Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık kurumlarının stratejik planda belirlenen misyonu ve vizyonu gerçekleştirmek, amaç ve hedeflere ulaşmak için hazırladıkları ayrıntılı planlara ne ad verilir?

A
Politika planlama
B
Kısa vadeli planlama
C
Sürekli planlama
D
Taktik planlama
E
Uzun süreli planlama
Soru 2

Kamu Hastaneleri Birliği’nin bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Hastane yöneticisinin
B
Tıbbi hizmetler başkanının
C
idari hizmetler başkanının
D
Hastane müdürünün
E
Genel sekreterin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içerisinde yer alır?

A
Stoklar
B
Sermaye yedekleri
C
Özsermaye
D
Ticari borçlar
E
Maddi duran varlıklar
Soru 4

Sağlık kurumlarının esas faaliyeti olan sağlık hizmeti üretimi ile ilgili olarak yaptığı, ancak sağlık hizmeti üretim maliyeti dışında kalan giderleri kapsayan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt işçilik bütçesi
B
Faaliyet giderleri bütçesi
C
Yatırım bütçesi
D
Genel üretim giderleri bütçesi
E
Satış maliyeti bütçesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin temel amaçları arasında yer almaz?

A
iflas etmemek
B
Varlığını sürdürmek
C
Kârı minimize etmek
D
Hedeflenen kârlılığa ulaşmak
E
Değerini artırmak
Soru 6

Sağlık kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmek için her sefer borç alacağı likit fonların optimum tutarını belirlemeyi amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baumol modeli
B
Beranek modeli
C
Miller-Orr modeli
D
Fisher modeli
E
Taylor modeli
Soru 7

Bir sağlık kurumunun ödeme süresi 1 yıldan uzun olan borçları yıllık bilançonun hangi bölümünde yer alır?

A
Dönen varlıklar
B
Duran varlıklar
C
Özkaynaklar
D
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
E
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Soru 8

Özel sağlık kurumlan işletme bütçesinin hazırlanmasına hangi bütçe ile başlanır?

A
Hastane üretim bütçesi
B
Hastane yatırım bütçesi
C
Hastane satış bütçesi
D
Hastane gider bütçesi
E
Hastane personel bütçesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun hastaneleri değerlendirmede esas aldığı kriterlerden biri değildir?

A
Hasta ve çalışan güvenliği
B
Kuruluş yeri
C
Kalite
D
Tıbbi ve mali durum
E
Eğitim
Soru 10

%12 bileşik faizle bankaya yatırılan 350.000 TL, 3 . yıl sonunda toplam kaç TL olur?

A
412.775
B
438.525
C
452.980
D
475.850
E
491.725
Soru 11

Sağlık kurumlarının kredili satışlarından doğan alacaklarını finansal kuruluşlara satarak kısa süreli finansman sağladıkları finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Repo
B
Faktoring
C
Rotatif kredi
D
Leasing
E
Açık hesap
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar kapsamında yer alır?

A
Hazır değerler
B
Alacaklar
C
Ödenmiş sermaye
D
Stoklar
E
Borçlar
Soru 13

Yatırım projesine konu olan bir maddi duran varlığın, sözleşme ile mülkiyeti kiralayanda kalmak kaydıyla kira bedeli karşılığında kiracıya devredilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Leasing
B
Forfaiting
C
Faktoring
D
Forvvard
E
Barter
Soru 14

Sağlık kurumlarının kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlanma oranı
B
Stok devir hızı
C
Alacak devir hızı
D
Borçların özkaynaklara oranı
E
Cari oran
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki duran varlık yatırımlarına bir örnektir?

A
Tıbbi sarf malzemesi alımı
B
Menkul kıymetlere yatırım
C
MR cihazı alımı
D
ilaç alımı
E
Temizlik malzemesi alımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerindeki maliyet artışının nedenlerinden biri değildir?

A
Yaşlı nüfusun artması
B
Yüksek düzeyde eğitim görmüş uzmanlara ihtiyaç duyulması
C
Kaliteli hizmet talebinin artması
D
Hasta kayıtlarının elektronik olarak tutulması
E
Sağlık teknolojisinin hızla değişmesi
Soru 17

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının, kamu ve özel sağlık kurumlarında yapmış oldukları denetim aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Yasama adına denetime
B
Örgütsel bazlı yönetsel denetime
C
Yargı denetimine
D
Hiyerarşik denetime
E
Bağımsız denetime
Soru 18

Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak tıp ve sağlık konularında uzak mesafeler arasında yapılan bilgi alışverişine ne ad verilir?

A
Çevre sağlığı
B
Evde bakım
C
Tele-sağlık
D
Sağlık turizmi
E
Akreditasyon
Soru 19

Yapılan bir yatırımın kendini ne kadar sürede geri ödeyeceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırımın ortalama kârlılığı
B
Kârlılık endeksi
C
Net bugünkü değer
D
Geri ödeme süresi
E
iç verimlilik oranı
Soru 20

Sarf malzemesi satan işletmelerin sağlık kurumlarına kredili olarak yaptıkları satışlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Leasinge
B
Taksitli donanım kredilerine
C
Kısa vadeli banka kredilerine
D
Faktoringe
E
Kısa vadeli ticari kredilere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x