Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme yatırımlarını maksimum kılmak
B
işletmenin büyüme hızını maksimum kılmak
C
işletmenin kârlılığını maksimum kılmak
D
işletmenin piyasa değerini maksimum kılmak
E
işletme varlıklarını maksimum kılmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içerisinde yer alır?

A
Stoklar
B
Sermaye yedekleri
C
Ticari borçlar
D
Maddi duran varlıklar
E
Özsermaye
Soru 3

Bir sağlık kurumunun sahip olduğu MR ve tomografi gibi cihazlar, bilançonun hangi bölümünde yer alır?

A
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
B
Dönen varlıklar
C
Duran varlıklar
D
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
E
Özkaynaklar
Soru 4

Ekonomik olarak temin edilerek verimli olarak kullanılan girdiler ile sağlık kurumunun amacına ulaşma düzeyine ne ad verilir?

A
Verimlilik
B
Etkililik
C
Rasyonellik
D
Kârlılık
E
Ekonomiklik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların amaçlarından biri değildir?

A
Yatırımcılar için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
B
Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
C
Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgi sağlamak
D
Muhasebe ilkelerinin faaliyet dönemleri itibariyle değişiklik göstermesini sağlamak
E
Kredi verenler için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
Soru 6

Bir sağlık kurumunda hasta memnuniyetini her yıl %5 artırmak gibi bir hedefe ulaşmak için hazırlanan plan aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Taktik planlamaya
B
Stratejik planlamaya
C
Politika planlamaya
D
Sürekli planlamaya
E
Uzun süreli planlamaya
Soru 7

Sağlık kurumlarında finansal planlama sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
En uygun alternatifin seçilmesi
B
Gerekli gelir ve giderlerin tahmin edilmesi
C
Planlama süresinin belirlenmesi
D
Mevcut kaynakların belirlenmesi
E
Planlamayı yapacak ekibin belirlenmesi
Soru 8

Sağlık kurumlarının esas faaliyeti olan sağlık hizmeti üretimi ile ilgili olarak yaptığı, ancak sağlık hizmeti üretim maliyeti dışında kalan giderleri kapsayan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt işçilik bütçesi
B
Satış maliyeti bütçesi
C
Faaliyet giderleri bütçesi
D
Yatırım bütçesi
E
Genel üretim giderleri bütçesi
Soru 9

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı hastaneler hangi bütçe sistemine tabidir?

A
Özel bütçe
B
Yatırım bütçesi
C
Katma bütçe
D
işletme bütçesi
E
Genel bütçe
Soru 10

Gelecek dönem için tahmin edilen gelirler ile aynı dönemde katlanılacak tüm maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda kurumun elde edebileceği net kâr ya da zararı gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr/Zarar tablosu
B
Proforma gelir tablosu
C
Gelir tablosu
D
Proforma bilanço
E
Bilanço
Soru 11

Kamu Hastaneleri Birliği’nin en üst karar ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastane yöneticiliği
B
Başhekimlik
C
Genel sekreterlik
D
Hastane müdürlüğü
E
Hastane direktörlüğü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun hastaneleri değerlendirmede esas aldığı kriterlerden biri değildir?

A
Kalite
B
Kuruluş yeri
C
Hasta ve çalışan güvenliği
D
Eğitim
E
Tıbbi ve mali durum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmenin görevlerinden biri değildir?

A
Fatura bedellerini tahsil etmek
B
Gelir ve gider yaratan işlemlere ait kayıtları tutmak
C
Sağlık kurumunun bütçesini hazırlamak
D
Sağlık politikalarını geliştirmek
E
Sağlık kurumunun mal varlığına ilişkin kayıtları tutmak
Soru 14

Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların kamu bütçesi kapsamında yer alan genel ve özel bütçe uygulamaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

A
Sağlık yatırımları genel müdürlüğü
B
Denetim hizmetleri başkanlığı
C
Strateji geliştirme başkanlığı
D
Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
E
Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
Soru 15

6 yıl süre ile her yıl sonunda bankaya yatırılan 6.000 TL’nin, %9 ıskonto oranı üzerinden 6. yıl sonundaki değeri kaç TL'dir? (1,09)6= 1,6771

A
45.140
B
66.667
C
76.129
D
102.575
E
111.807
Soru 16

Aşağıdaki işletme sermayesi unsurlarından hangisinin likiditesi diğerlerine göre daha düşüktür?

A
Alacaklar
B
Nakit
C
Nakit benzeri varlıklar
D
Hazır değerler
E
Stoklar
Soru 17

Yıllık %6 faizle bileşik faiz oranı üzerinden bir bankaya yatırılan 7.500 TL 2. yıl sonunda toplam kaç TL olur?

A
7.985
B
8.125
C
8.427
D
8.683
E
9.162
Soru 18

Yıllık %9,5 basit faiz oranı üzerinden bir bankaya yatırılan paradan, 1 yıl sonunda 475 TL faiz geliri elde edildiğine göre, bankaya yatırılan para miktarı kaç TL’dir?

A
5.000
B
7.000
C
9.000
D
11.000
E
13.000
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alacakların yönetiminde etkinliği artırmak için alabileceği önlemler arasında yer almaz?

A
Kredi taleplerinde risk analizi yapılması
B
Alacak devir hızının yavaşlatılması
C
Büro hizmetlerinin hızlandırılması
D
Alacakların sigorta ettirilmesi
E
Şüpheli alacakların ayıklanması
Soru 20

Bir sağlık kurumuna 3 yıl süre ile her yıl sonunda 40.000 TL ödenerek alman bir röntgen cihazının, faiz oranının %10 olması durumunda bugünkü değeri kaç TL olur?

A
63.684
B
69.421
C
84.000
D
84.764
E
99.474
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x