Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin kapsamındaki faaliyetlerden biri değildir?

A
Finansmanın denetlenmesi
B
Finansmanın planlanması
C
Finansmanın örgütlenmesi
D
Sermayenin harcanması
E
Finansmanın yürütülmesi
Soru 2

Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?

A
Menkul kıymet piyasası
B
Para piyasası
C
Kredi piyasası
D
Yatırım piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içerisinde yer alır?

A
Stoklar
B
Maddi duran varlıklar
C
Özsermaye
D
Ticari borçlar
E
Sermaye yedekleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmasında yer almaz?

A
Fonksiyonel sınıflandırma
B
Kurumsal sınıflandırma
C
Mali sınıflandırma
D
Ekonomik sınıflandırma
E
Finansman tipi sınıflandırma
Soru 5

Sağlık kurumlarında finansal planlama sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama süresinin belirlenmesi
B
Gerekli gelir ve giderlerin tahmin edilmesi
C
En uygun alternatifin seçilmesi
D
Mevcut kaynakların belirlenmesi
E
Planlamayı yapacak ekibin belirlenmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmenin görevlerinden biri değildir?

A
Fatura bedellerini tahsil etmek
B
Sağlık kurumunun bütçesini hazırlamak
C
Gelir ve gider yaratan işlemlere ait kayıtları tutmak
D
Sağlık politikalarını geliştirmek
E
Sağlık kurumunun mal varlığına ilişkin kayıtları tutmak
Soru 7

Görev, yetki ve sorumluluklar hangi yönetim fonksiyonu kapsamında belirlenir?

A
Yürütme
B
Denetim
C
Planlama
D
Kooridnasyon
E
Örgütleme
Soru 8

Yıllık %6 faizle bileşik faiz oranı üzerinden bir bankaya yatırılan 7.500 TL 2. yıl sonunda toplam kaç TL olur?

A
7.985
B
8.125
C
8.427
D
8.683
E
9.162
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi stoklar arasında yer almaz?

A
Radyoaktif malzemeler
B
Teknik bakım ve onarım malzemeleri
C
Laboratuvar malzemeleri
D
Tıbbi sarf malzemeleri
E
ilaçlar
9 numaralı soru için açıklama 
Teknik bakım ve onarım malzemeleri.
Soru 10

Yapılan bir yatırımın kendini ne kadar sürede geri ödeyeceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri ödeme süresi
B
Yatırımın ortalama kârlılığı
C
Net bugünkü değer
D
iç verimlilik oranı
E
Kârlılık endeksi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki duran varlık yatırımlarına bir örnektir?

A
Tıbbi sarf malzemesi alımı
B
Menkul kıymetlere yatırım
C
MR cihazı alımı
D
ilaç alımı
E
Temizlik malzemesi alımı
Soru 12

Sağlık kuruluşunun elektrik ve ısınma sisteminin yenilenmesi, çatı ve zeminin onarılması ve eskiyen cihazların değiştirilmesi için yaptığı yatırımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Pazar genişletmeye yönelik yatırımlar
B
Hizmet çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar
C
Maliyet tasarrufu sağlayan yatırımlar
D
Standartlaşma sağlayan yatırımlar
E
Sağlık kurumunun bakım ve onarımı ile ilgili yatırımlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi finansman kararlarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
işletmenin finansal kaldıraçtan yararlanma düzeyi
B
işletmenin hukuki yapısı
C
Sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyi
D
Rakip işletmelerin personel politikaları
E
Finansman kaynağının, işletmenin varlık yapısına uygunluğu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar kapsamında yer alır?

A
Borçlar
B
Ödenmiş sermaye
C
Stoklar
D
Hazır değerler
E
Alacaklar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz?

A
Borç ve gider karşılıkları
B
Gelecek aylara ait gelirler
C
Alınan avanslar
D
Ödemesi bir yıldan kısa olan borçlar
E
Süresi bir faaliyet döneminden uzun olan ticari borçlar
Soru 16

Sağlık kurumlarının kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likidite oranları
B
Finansal yapı oranları
C
Borçlanma oranları
D
Kârlılık oranları
E
Verimlilik oranları
Soru 17

Sağlık kurumlarında modern kararlar alma, planlama ve denetim için kurulması gereken muhasebe alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık kurumlan genel muhasebesi
B
Döner sermaye muhasebesi
C
Sağlık kurumlan yönetim muhasebesi
D
Taşınır mal muhasebesi
E
Dernek veya vakıflar muhasebesi
Soru 18

Hastane başhekiminin, hastane müdürünün ve başhemşirenin hastanede yaptığı denetimler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Örgüt bazlı denetime
B
Yargı denetimine
C
Bağımsız denetime
D
Hiyerarşik denetime
E
Yasama denetimine
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerindeki maliyet artışının nedenlerinden biri değildir?

A
Hasta kayıtlarının elektronik olarak tutulması
B
Yüksek düzeyde eğitim görmüş uzmanlara ihtiyaç duyulması
C
Yaşlı nüfusun artması
D
Sağlık teknolojisinin hızla değişmesi
E
Kaliteli hizmet talebinin artması
Soru 20

Tedavi amacıyla yapılan seyahatlere ne ad verilir?

A
Hasta izleme sistemleri
B
Hasta bakım sistemleri
C
Tele-sağlık
D
Sağlık bilişimi
E
Sağlık turizmi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x