Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin kapsamındaki faaliyetlerden biri değildir?

A
Finansmanın planlanması
B
Finansmanın yürütülmesi
C
Finansmanın örgütlenmesi
D
Finansmanın denetlenmesi
E
Sermayenin harcanması
Soru 2

Kamu üniversitelerine bağlı sağlık kurumlan hangi bütçe kapsamındadır?

A
Mahalli bütçe
B
Katma bütçe
C
Özerk bütçe
D
Özel bütçe
E
Genel bütçe
Soru 3

Üniversite döner sermaye işletme müdürü aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A
Maliye bakanı
B
Tıp fakültesi dekanı
C
Rektör
D
Başhekim
E
Sağlık bakanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi stoklar arasında yer almaz?

A
Teknik bakım ve onarım malzemeleri
B
Tıbbi sarf malzemeleri
C
Laboratuvar malzemeleri
D
ilaçlar
E
Radyoaktif malzemeler
4 numaralı soru için açıklama 
Teknik bakım ve onarım malzemeleri.
Soru 5

Bir sağlık kurumunun yatırım yapmayı düşündüğü bir projenin 10 yıllık faydalı ömrü boyunca sağlayacağı kârların toplamı 18.000 TL'dir. Bu proje için ihtiyaç duyulan net işletme sermayesi tutarı 750 TL, sabit yatırım harcaması 9.500 TL ve ekonomik ömür sonundaki hurda değer 1.000 TL olduğuna göre, söz konusu yatırım projesinin ortalama kârlılık oranı yüzde kaçtır?

A
28
B
30
C
38
D
42
E
48
Soru 6

Yeni bir hastane binası yapılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Dönen varlık yatırımlarına
B
Finansman kararlarına
C
Bakım onarım ile ilgili yatırıma
D
Bağlantılı projeye
E
Bağımsız nitelikli projeye
Soru 7

Yatırım tutarı 75.000 TL ve ekonomik ömrü 10 yıl olan bir projenin yıllık nakit akışları her yıl 15.000 TL ise, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
2,5
B
3,5
C
4
D
5
E
6,2
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik şartları altında uygulanan sermaye bütçelemesi yöntemlerinden biridir?

A
iç kârlılık oranı yöntemi
B
Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi
C
Kârlılık endeksi yöntemi
D
Yatırımın ortalama kârlılığı yöntemi
E
iskonto edilmiş geri ödeme süresi yöntemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özkaynakla finansman kararını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Likidite durumu
B
Kaldıraç etkisi
C
Kâr dağıtım oranı
D
Halka açılma isteği
E
Kaynak maliyeti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz?

A
Ödemesi bir yıldan kısa olan borçlar
B
Alınan avanslar
C
Gelecek aylara ait gelirler
D
Borç ve gider karşılıkları
E
Süresi bir faaliyet döneminden uzun olan borçlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlarından biri değildir?

A
Net gelir-gider yaklaşımı
B
Geleneksel yaklaşım
C
Net gelir yaklaşımı
D
Net faaliyet geliri yaklaşımı
E
Modigilani-Miller yaklaşımı
Soru 12

Belirlenmiş kredi limiti asılmamak kaydıyla, periyodik borçlanmalara ve geri ödemelere iilkân tanıyan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faktoring
B
Rotatif krediler
C
Leasing
D
Taksitli donanım kredileri
E
Forfaiting
Soru 13

Sağlık kurumlarının kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kârlılık oranları
B
Finansal yapı oranları
C
Verimlilik oranları
D
Likidite oranları
E
Borçlanma oranları
Soru 14

Bir işletmenin dönen varlıkları toplamı 240.000 TL, alacakları 60.000 TL, stokları 80.000 TL, uzun vadeli borçları 400.000 TL ve kısa vadeli borçları 200.000 TL ise, bu işletmenin asit-test oranı kaçtır?

A
0,5
B
0,6
C
0,8
D
1,2
E
1,5
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz teknikleri arasında yer almaz?

A
Yüzde yöntemiyle analiz
B
Rasyo analizi
C
Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz
D
Karşılaştırmalı tablolar analizi
E
Fonksiyon analizi
Soru 16

Üstlerin astlar üzerindeki gözetleme ve kontrol yetkilerini ifade eden yönetsel denetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel bazlı yönetsel denetim
B
Hiyerarşik denetim
C
Performans denetimi
D
Bağımsız denetim
E
Finansal denetim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilişimi kapsamındaki konularından biri değildir?

A
Sağlık kurumlarında kullanılan tıbbi teknoloji
B
Elektronik hasta kayıt sistemleri
C
Sağlık kurumlarında bilgi yönetimi
D
Tele-Sağlık ve hasta bakım sistemleri
E
Hasta izleme sistemleri
Soru 18

Bir nüfusun yaş yapısının değişerek, nüfustaki çocukların ve gençlerin payının azalması, yaşlı insanların payının ise göreceli olarak artmasına ne ad verilir?

A
Nüfusun değişmesi
B
Nüfusun azalması
C
Nüfusun yaşlanması
D
Nüfus piramidi
E
Nüfusun gelişmesi
Soru 19

Tıbbi bilgi ve şekillerin depolanmasını sağlamak için oluşturulan standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ISDN
B
Tele-tıp
C
HL7
D
DICOM
E
PACS
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin yararlarından biri değildir?

A
Bakımın sürekliliğinin azalması
B
Hastaneye başvuru oranının azalması
C
Sağlık hizmetleri maliyetinin azalması
D
Hastanede kalış süresinin azalması
E
Ev ortamında olan hastanın yaşam kailtesinin artması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x