Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasayı oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Yatırımcılar ya da yatırımcı kuruluşlar
B
Yatırım ve finansman araçları
C
Tasarruf sahipleri
D
Yardımcı kuruluşlar
E
Politik düzen
Soru 2

Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir tablosu
B
Bilanço
C
Nakit akım tablosu
D
Fon akım tablosu
E
Kâr dağıtım tablosu
Soru 3

Sağlık kurumlarında finansal planlama sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevcut kaynakların belirlenmesi
B
En uygun alternatifin seçilmesi
C
Gerekli gelir ve giderlerin tahmin edilmesi
D
Planlama süresinin belirlenmesi
E
Planlamayı yapacak ekibin belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kurumun iç ve dış şartlarıyla uyumlu olması
B
Optimal bir süreyi kapsaması
C
Esnek olması
D
Gizli olması
E
Optimal maliyet gerektirmesi
Soru 5

Üniversite döner sermaye işletmelerinde harcama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Genel sekretere
B
Hastane yöneticisine
C
Başhekime
D
Dekana
E
Rektöre
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmenin görevlerinden biri değildir?

A
Faturaları, geri göndermek ödeme kurumlarına
B
Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemeleri yapmak
C
Sağlık kurumunun kârını maksimum kılmak
D
Sağlık kurumunun tutmak muhasebe kayıtlarını
E
Sağlık kurumunda fiyatını belirlemek sunulan hizmetlerin
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alacakların yönetiminde etkinliği artırmak için alabileceği önlemler arasında yer almaz?

A
Büro hizmetlerinin yavaşlatılması
B
iskonto politikalarının uygulanması
C
Alacakların tahsilinin hızlandırılması
D
Sağlık Uygulama Tebliği ile fatura usul ve esaslarının düzenli olarak takip edilmesi
E
Tahsilat politikası tekniklerinden yararlanılması
Soru 8

Yıllık %16 bileşik faiz oranı üzerinden bugün yatırılan 2.000 TL, 5 yıl sonunda yaklaşık kaç TL olur?

A
2.400
B
2.800
C
3.600
D
4.200
E
4.600
Soru 9

Sağlık kuruluşunun elektrik ve ısınma sisteminin yenilenmesi, çatı ve zeminin onarılması ve eskiyen cihazların değiştirilmesi için yaptığı yatırımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Hizmet çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar
B
Maliyet tasarrufu sağlayan yatırımlar
C
Standartlaşma sağlayan yatırımlar
D
Pazar genişletmeye yönelik yatırımlar
E
Sağlık kurumunun bakım ve onarımı ile ilgili yatırımlar
Soru 10

Yatırım projesine konu olan bir maddi duran varlığın, sözleşme ile mülkiyeti kiralayanda kalmak kaydıyla kira bedeli karşılığında kiracıya devredilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Leasing
B
Faktoring
C
Forfaiting
D
ForWard
E
Barter
Soru 11

Yapılan bir yatırımın kendini ne kadar sürede geri ödeyeceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kârlılık endeksi
B
Geri ödeme süresi
C
iç verimlilik oranı
D
Net bugünkü değer
E
Yatırımın ortalama kârlılığı
Soru 12

Sağlık kurumlarının kredili satışlarından doğan alacaklarını finansal kuruluşlara satarak kısa süreli finansman sağladıkları finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Repo
B
Rotatif kredi
C
Leasing
D
Faktoring
E
Açık hesap
Soru 13

Süresi 2-6 ay arasında değişen ve genellikle büyük işletmelerin kısa süreli finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları para piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahvil
B
Hisse senedi
C
Finansman bonosu
D
Hazine bonosu
E
Repo
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluşunda ve faaliyet dönemi sırasında işletme sahipleri ya da ortakları tarafından sağlanan kaynakları ifade eder?

A
Özkaynak
B
Kısa vadeli yabancı kaynak
C
Açık hesap
D
Finansal kaldıraç
E
Faktoring
Soru 15

Sağlık kurumu faaliyetlerinin finansmanında hangi kaynaklardan ne derecede yararlanıldığını belirleyen oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa temelli oranlar
B
Likidite oranları
C
Faaliyet oranları
D
Kârlılık oranları
E
Finansal yapı oranları
Soru 16

Üstlerin astlar üzerindeki gözetleme ve kontrol yetkilerini ifade eden yönetsel denetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel bazlı yönetsel denetim
B
Hiyerarşik denetim
C
Bağımsız denetim
D
Performans denetimi
E
Finansal denetim
Soru 17

Sağlık kurumlarının kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlanma oranları
B
Verimlilik oranları
C
Finansal yapı oranları
D
Likidite oranları
E
Kârlılık oranları
Soru 18

Tedavi amacıyla yapılan seyahatlere ne ad verilir?

A
Hasta izleme sistemleri
B
Tele-sağlık
C
Sağlık turizmi
D
Sağlık bilişimi
E
Hasta bakım sistemleri
Soru 19

Sağlık hizmetlerinde tüketici beklentilerinin artmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık kurumlarının çeşitlenmesi
B
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
C
Nüfusun yaşlanması
D
Hastalıkların çeşitlenmesi
E
Tedavi yöntemlerindeki gelişmeler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin yararlarından biri değildir?

A
Bakımın sürekliliğinin azalması
B
Hastaneye başvuru oranının azalması
C
Sağlık hizmetleri maliyetinin azalması
D
Hastanede kalış süresinin azalması
E
Ev ortamında olan hastanın yaşam kailtesinin artması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x