Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisi özkaynaklar kapsamında yer almaz?

A
Dönem net kârı/zararı
B
Kâr yedekleri
C
Geçmiş yıllar zararları
D
Birikmiş amortismanlar
E
Ödenmiş sermaye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Finansal yönetimin etkileşimde olduğu ikincil disiplinlerden biridir?

A
Muhasebe
B
Davranış bilimleri
C
Hukuk
D
Ekonomi
E
Pazarlama
2 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama, Finansal yönetimin etkileşimde olduğu ikincil disiplinlerden biridir.
Soru 3

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?

A
Para piyasası
B
Etkin piyasa
C
Sermaye piyasası
D
Organize piyasa
E
Borsa
Soru 4

Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fon akım tablosu
B
Bilanço
C
Kâr dağıtım tablosu
D
Gelir tablosu
E
Nakit akım tablosu
Soru 5

Sistem yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi hastaneler için girdi olarak kabul edilir?

A
Tetkik sayısı
B
Ameliyat sayısı
C
ilaç
D
Laboratuvar
E
Muayene sayısı
Soru 6

Sağlık kurumunun gelecekteki bütçe dönemi sonundaki muhtemel bilanço rakamlarının, mevcut veriler yardımıyla tahmin edilmesiyle oluşturulan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proforma gelir tablosu
B
Bilanço
C
Gelir tablosu
D
Proforma bilanço
E
Proforma fon akım tablosu
Soru 7

Bir sağlık kurumunun ameliyathanesine, yoğun bakımına veya acil servisine yönelik olarak hazırlanan planlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Özel planlara
B
Taktik planlara
C
Politika planlarına
D
Stratejik planlara
E
Standart planlara
Soru 8

Planların kapsadığı süre uzadıkça, tahminlerdeki yanılma payının da artması beklenir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yanılma payı diğerlerine göre daha fazladır?

A
işletme bütçelerinin
B
Özel planların
C
Türkiye bütçesinin
D
Uygulama planlarının
E
Kalkınma planlarının
Soru 9

Özel sağlık kurumlarında hazırlanan bütçelere ne ad verilir?

A
Genel bütçe
B
Döner sermaye bütçesi
C
Özel bütçe
D
işletme bütçesi
E
Yatırım bütçesi
Soru 10

Kamu sağlık kurumlarında genel ve özel bütçeler kaç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli kurumlar arasında yer alır?

A
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
D
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
E
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Soru 12

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kamu bütçesi kapsamında yer alan genel ve özel bütçe uygulamaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmektedir?

A
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
D
Yönetim Hizmletleri Genel Müdürlüğü
E
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Soru 13

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı teşkilatlanmasına göre, aşağıdakilerden hangisi Döner Sermaye Daire Başkanlığı'na bağlıdır?

A
Bütçe ve muhasebe hizmetleri
B
Evrak ve arşiv hizmetleri
C
Mali yük ve analiz hizmetleri
D
Stratejik planlama birimi
E
Bütçe ve performans birimi
Soru 14

Sağlık kurumlarında görev, sorumluluklar hangi yönetim kapsamında belirlenir? yetki ve fonksiyonu

A
Koordinasyon
B
Denetim
C
Yürütme
D
Örgütleme
E
Planlama
Soru 15

I. Sağlık kurumunda uygulanan bütçe türü
II. Sağlık kurumunun büyüklüğü
III. Poliklinik sayısı
IV. Geri ödeme kurumlarının sağlık hizmeti bedelini ödeme yöntemi
V. Sağlık kurulularındaki hizmet fiyatlarını belirleme yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmeyi şekillendiren temel unsurlardır?

A
I ve III
B
II ve V
C
I, II ve IV
D
III, IV ve V
E
I, II, III ve V
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi her dönemin sonundaki 1 TL'lerin, istenilen herhangi bir dönemin sonundaki değerini ifade eder?

A
Anüite
B
Gelecek değer faktörü anüite
C
Bugünkü değer faktörü anüite
D
Bugünkü değer
E
Gelecek değer
Soru 17

I. Varlık ve kaynaklar arasındaki uyum
II. Duran varlıkların miktarı
III. Fonların kullanım esnekliği
IV. Kaynak maliyeti ve riski
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarının işletme sermayesinin finansmanı için kaynak seçimi yaparken göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerdir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 18

Bedelini 2 yıl sonra ödemek koşuluyla 300.000 TL'ye bir MR cihazı satın almayı planlayan özel bir hastaneye konuyla ilgili anlaşma yaptığı firmanın peşin alımda %7,5 iskonto uygulaması durumunda, söz konusu cihazın peşin fiyatı kaç TL olur?

A
151.250
B
182.000
C
259.600
D
275.000
E
286.500
Soru 19

5 yıl süre ile her yıl sonunda %20 iskonto oranı üzerinden bankaya yatırılan 2.000 TL’nin 5. yıl sonundaki değeri kaç TL olur?

A
14.883
B
16.766
C
18.883
D
20.766
E
22.976
Soru 20

Yıllık %13 basit faiz oranı üzerinden 75 gün vadeli olarak yatırılan 20.000 TL, vade sonunda toplam kaç TL olur?

A
20.534
B
20.542
C
20.650
D
21.040
E
21.625
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x