Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolardan biridir?

A
Fon akım tablosu
B
Gelir tablosu
C
Nakit akım tablosu
D
Kâr dağıtım tablosu
E
Öz kaynaklar değişim tablosu
Soru 2

__________, sağlık kurumunun mevcut koşullar altında ulaşmayı hayal ettiği durumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Misyon
B
Strateji
C
Vizyon
D
Fırsat
E
Taktik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin aşamalarından biri değildir?

A
işlerin tanımlanması
B
Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
C
işlerin bölümlere ayrılması
D
Örgütsel yapının kurulması
E
Performans değerlemesi yapılması
Soru 4

Genellikle uluslararası işlemlerde, vadeli mal veya hizmet ihracatından doğan ve bedeli belirli bir ödeme planına bağlı olarak tahsil edilebilecek alacakların, bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finans kuruluşu tarafından rücu edilemez biçimde satın alındığı finansman tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leasing
B
Factoring
C
Akreditif
D
Forfaiting
E
Franchising
Soru 5

Duran varlık yatırımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duran varlık yatırımları ile ilgili olası hatalar, kısa vadede ve düşük bir maliyetle düzeltilebilmektedir.
B
Duran varlık yatırımlarından gelir elde edilmesi genellikle bir yıldan daha uzun süreyi kapsamakta ve yıllara yayılmaktadır.
C
Duran varlık yatırımları birbiriyle bağlantılı olup, genellikle bir bütünlük arz eder.
D
Duran varlık yatırımları, dönen varlık yatırımlarına göre daha pahalı yatırımlardır.
E
Duran varlık yatırımları, sağlık kurulularının risk derecesini önemli ölçüde etkiler.
Soru 6

Yatırım harcaması tutarı 500.000 TL olan bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin toplam net bugünkü değeri 580.000 TL ise, kârlılık endeksi kaçtır?

A
0,36
B
0,66
C
0,86
D
0,96
E
1,16
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini dikkate almayan sermaye bütçelemesi yöntemlerinden biridir?

A
Kârlılık endeksi
B
Belirlilik eşiti
C
Geri ödeme süresi
D
iç verimlilik oranı
E
Net bugünkü değer
Soru 8

__________, bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Factoring
B
Leasing
C
Franchising
D
Forfaiting
E
Barter
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansman kararlarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Risk durumu
B
Genel ekonomik durum
C
Zamanlama
D
işletmenin personel devir hızı
E
işletmenin özellikleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluşunda ve faaliyet dönemi sırasında işletme sahipleri ya da ortakları tarafından sağlanan kaynakları ifade eder?

A
Özkaynak
B
Dönen varlık
C
Duran varlık
D
Yabancı kaynak
E
Finansal kaynak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlardan biri değildir?

A
Geleneksel yaklaşım
B
Modigilani-Miller yaklaşımı
C
Lintner-Jons yaklaşımı
D
Net faaliyet geliri yaklaşımı
E
Net gelir yaklaşımı
Soru 12

Sermaye yapısı %45 özkaynak, %55 borçtan oluşan Özel İmge Hastanesi’nin özkaynak maliyeti %28, yabancı kaynak maliyeti %16 olduğuna göre ve tabi olduğu kurumlar vergisi oranı %20 ise, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yüzde kaçtır?

A
22,28
B
21,16
C
20,60
D
19,64
E
18,87
Soru 13

İlgili bakanlıkların denetim elemanlarının, kamu ve özel sağlık kurumlarına yönelik olarak yaptıkları denetim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Bağımsız denetime
B
Yasama adına denetime
C
Yargı denetimine
D
Hiyerarşik denetime
E
Örgütsel bazlı yönetsel denetime
Soru 14

Brüt satış kârının, net satışlara bölünmesiyle elde edilen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyet kâr marjı oranı
B
Brüt kâr marjı oranı
C
Brüt satışlar devir hızı oranı
D
Net satışlar devir hızı oranı
E
Hazır değerler devir hızı oranı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer almaz?

A
Planlama sürecine yardımcı olmak
B
Karar verme sürecine yardımcı olmak
C
Hizmet fiyatlarını belirlemek
D
Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
E
Birim maliyetleri belirlemek
Soru 16

Bir işletmenin cari oranı 2, stokları 50.000 TL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 200.000 TL ise, bu işletmenin asit-test oranı kaçtır?

A
1
B
1,25
C
1,50
D
1,75
E
2
Soru 17

Sağlık hizmetleri ve klinik veri biçimleri için geliştirilmiş standart aşağıdakilerden hangisidir?

A
HL7
B
PACS
C
DICOM
D
ISDN
E
Tele-tıp
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı’nın raporuna göre, sağlık alanını etkileyebilecek en önemli unsurlardan biri değildir?

A
Beklentilerin yükselmesi
B
Sağlık çalışanlarının yaş ortalamalarının yükselmesi
C
Demografik değişiklikler olması
D
Sağlık bilişiminde gelişmeler olması
E
Sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hastaların sağlık hizmetlerini kullanma konusunda gelecekteki olası yaklaşımlarından biri değildir?

A
Ev odaklı teknoloji ve tanı ekipmanı sayesinde sağlık kurumlarını kullanımlarının azalması
B
Yaşamlarının son dönemleri için planlarının olması
C
Kendi bakımlarının yönetiminde etken olmaları
D
Sağlık hizmetleri talebinde bulunduktan sonra çok az bir zaman beklemeleri
E
Sağlık kurumlarına rutin kontrole gitmeleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Sağlık sisteminde bakımın sürekliliğinin azalması
B
Hastanede kalış süresinin kısalması
C
Sağlık hizmetleri maliyetinin azalması
D
Bireyin gereksinimine özgü bakımın planlanması
E
Hastanın yaşam kalitesinin artması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x