Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmede yaratılan nakdin ortaklara kâr payı olarak dağıtılması ile ilgilidir?

A
Finans politikası
B
Otofinansman politikası
C
Finansman politikası
D
Temettü politikası
E
Yatırım politikası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin kapsamındaki faaliyetlerden biri değildir?

A
Finansmanın yürütülmesi
B
Finansmanın planlanması
C
Sermayenin harcanması
D
Finansmanın örgütlenmesi
E
Finansmanın denetlenmesi
Soru 3

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası piyasa
B
Para piyasası
C
Kredi piyasası
D
Ticari krediler piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 4

__________, sağlık kurumunun mevcut koşullar altında ulaşmayı hayal ettiği durumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Fırsat
D
Taktik
E
Strateji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Esnek olması
B
Optimal maliyet gerektirmesi
C
Optimal bir süreyi kapsaması
D
Gizli olması
E
Kurumun iç ve dış şartlarıyla uyumlu olması
Soru 6

Sağlık kurumunun, sağlık hizmeti üretimi için kullandığı elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, haberleşme, yemek vb. giderler aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
ilk madde ve malzeme bütçesi
B
Sağlık kurumu satış bütçesi
C
Genel üretim giderleri bütçesi
D
Sağlık kurumu faaliyet bütçesi
E
Direkt işçilik bütçesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin aşamalarından biri değildir?

A
işlerin tanımlanması
B
Performans değerlemesi yapılması
C
işlerin bölümlere ayrılması
D
Örgütsel yapının kurulması
E
Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmenin temel görevleri arasında yer almaz?

A
Kurumun gelir ve gider yaratan işlemlerine ait kayıtları tutmak
B
Kurumun mal varlığına ilişkin kayıtları tutmak
C
Kurumun bütçesini hazırlamak
D
Kurumun fatura bedellerini tahsil etmek
E
Kurumun kârlılığını maksimum kılmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alacakların yönetiminde etkinliği artırmak için alabileceği önlemler arasında yer almaz?

A
Büro hizmetlerinin yavaşlatılması
B
Fatura usul ve esaslarının düzenli olarak takip edilmesi
C
iskonto politikalarının uygulanması
D
Tahsilat politikası tekniklerinden yararlanılması
E
Alacakların tahsilinin hızlandırılması
Soru 10

Bileşik faiz esasına göre, yıllık %15 faiz oranı üzerinden bugün bankaya yatırılan 1.000 TL, 4 yıl sonunda kaç TL'ye ulaşır?

A
1.578
B
1.600
C
1.749
D
1.795
E
1.827
Soru 11

Sabit sermaye yatırımları olarak da ifade edilen yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönen varlık yatırımları
B
Duran varlık yatırımları
C
Sermaye piyasası yatırımları
D
Menkul kıymet yatırımları
E
Leasing yatırımları
Soru 12

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmelere ne ad verilir?

A
Franchising
B
Factoring
C
Forfaiting
D
Barter
E
Leasing
Soru 13

Yatırım tutarı 75.000 TL ve ekonomik ömrü 10 yıl olan bir projenin yıllık nakit akışları her yıl 15.000 TL ise, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
2,5
B
3,5
C
4
D
5
E
6,2
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz?

A
Süresi bir faaliyet döneminden uzun olan borçlar
B
Alınan avanslar
C
Ödemesi bir yıldan kısa olan borçlar
D
Gelecek aylara ait gelirler
E
Borç ve gider karşılıkları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi finansman kararlarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Finansman kaynağının, işletmenin varlık yapısına uygunluğu
B
Rakip işletmelerin personel politikaları
C
işletmenin hukuki yapısı
D
Sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyi
E
işletmenin finansal kaldıraçtan yararlanma düzeyi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansman kararlarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Risk durumu
B
Zamanlama
C
Genel ekonomik durum
D
işletmenin personel devir hızı
E
işletmenin özellikleri
Soru 17

İlgili bakanlıkların denetim elemanlarının, kamu ve özel sağlık kurumlarına yönelik olarak yaptıkları denetim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Hiyerarşik denetime
B
Bağımsız denetime
C
Örgütsel bazlı yönetsel denetime
D
Yasama adına denetime
E
Yargı denetimine
Soru 18

Üstlerin astlar üzerindeki gözetleme ve kontrol yetkilerini ifade eden yönetsel denetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşik denetim
B
Finansal denetim
C
Örgütsel bazlı yönetsel denetim
D
Bağımsız denetim
E
Performans denetimi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tele-sağlığın yararlarından biri değildir?

A
Tıbbi kayıtlarda kağıt kullanımının azalması
B
iyileşme zamanının kısalması
C
Hasta ve sağlık kurumu masraflarının azalması
D
Hastaların daha çok seçeneğe sahip olması
E
ilaç kullanımının artması
Soru 20

Bir nüfusun yaş yapısının değişerek, nüfustaki çocukların ve gençlerin payının azalması, yaşlı insanların payının ise göreceli olarak artmasına ne ad verilir?

A
Nüfusun değişmesi
B
Nüfusun yaşlanması
C
Nüfus piramidi
D
Nüfusun gelişmesi
E
Nüfusun azalması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x