Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Baumol Modeli'nn temel varsayımları arasında yer almaz?

A
Eşit tutarlar ile borç alma veya eşit tutarlar ile diğer fonların nakit olarak çekilmesi halinde katlanılacak maliyetler birbirinden çok farklı olacaktır.
B
Sağlık kurumunun gelecekte belli bir zaman süresi içerisinde ihtiyaç duyacağı nakit miktarı bilinmektedir
C
Sağlık kurumunun ihtiyaç duyacağı nakitler her defasında borç alınarak ya da kurumun diğer kullanım alanlarındaki likit fonlar çekilerek karşılanacaktır.
D
Toplam nakit ihtiyacı eşit zaman aralıklarında ve eşit tutarlarda kullanılabilecektir
E
Nakitler yalnızca işlem amacıyla elde bulundurulacak ve ihtiyat veya spekülasyon amacı ile kullanılmayacaktır
Soru 2

Bir yatırımcı yıllık %5 faiz veren A bankasına 2 yıl vadeyle basit faiz esasına göre 10.000 TL yatırmıştır. 2 yıl sonunda A bankasından toplam parasını çekip, %8 faiz veren B Bankasına 3 yıl vadeyle yine basit faiz esasına göre yatırmıştır. Yatırımcının 5 yıl sonunda ne kadar parası olacaktır?

A
12.560 TL
B
12.840 TL
C
13.520 TL
D
13.640 TL
E
14.240 TL
2 numaralı soru için açıklama 
GD: Gelecek değer BD: Anapara (Bugünkü Değer) i: Faiz Oranı n: Vade Gelecek değer = Anapara + faiz GD = BD x (1 + (i x n)) GD = 10.000 x (1 + (%5 x 2)) = 11.000 --> A bankasından çektiği tutar GD = 11.000 x (1 + (%8 x 3)) = 13.640 --> B bankasında 3 yıl sonunda para tutarı.
Soru 3

Kamu sağlık kurumları bütçesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Genel yönetim kapsamında; merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler yer almaktadır.
B
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları genel ve özel bütçeli kamu kurumları olmak üzere iki kurumdan oluşur.
C
Analitik bütçe uygulaması çoğunlukla tercih edilmemektedir.
D
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarından değildir.
E
Üniversite hastaneleri genel bütçe kapsamındadır.
Soru 4

I. Bu işletme kurulduktan sonra hemen kara geçmesi beklenen ve kar ettikten sonra da kapatılan bir ekonomik birim değildir.
II. İşletmenin kısa sürede kara geçemeyebileceği kabullenilmiştir.
III. Bu işletmenin temel finansal amaçlarından bazıları varlığını sürdürmek yani zarar ederek iflas etmemek, değerini artırmak yani zaman içinde kar ve zarar dengelemesinde ortaya konulan sermayeden daha fazla bir varlık değerine sahip olmaktır.
Yukarıda bir işletme ya da işletme kurucusuna ait özellikler verilmiştir. Bu kurum ve/veya kurucusu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?

A
İşletme ve kurucusu doğru temel finansal amaçlar benimsemiştir.
B
İşletme kurucusu ideolojik amaçları ön planda tutmaktadır.
C
İşletme hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar gütmektedir.
D
İşletme kurucusu kısa dönemli düşünen bir yatırımcıdır.
E
İşletme temel finansal amaçlar konusunda bilgisizdir.
Soru 5

I. Sağlık kurumu satış bütçesi
II. Sağlık kurumu üretim bütçesi
III. Sağlık kurumu faaliyet giderleri bütçesi
IV. Sağlık kurumu yatırım bütçesi
V. Sağlık Kurumu sabit sermaye bütçesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri özel sağlık kurumları işletme bütçesini oluşturan bütçeler arasında yer alır?

A
I, II, III
B
I, III, IV ve V
C
I, II, III ve IV
D
Hepsi
E
Hiçbiri
Soru 6

Gecici butce uygulaması suresine ilişkin olarak hangisi yanlıştır?

A
1 ay olabilir
B
3 ay olabilir
C
4 ay olabilir
D
6 ay olabilir
E
8 ay olabilir
Soru 7

Kamu universitelerine ait hastaneler hangi butce sistemi icinde yer almaktadır?

A
Genel Butce
B
Katma Butce
C
Ozel Butce
D
Ozerk Butce
E
Mahalli Butce
Soru 8

Faaliyet dönemi içerisinde geri ödenmesi gereken kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönen varlıklar
B
Duran varlıklar
C
Uzun vadeli yabancı borçlar
D
Kısa vadeli yabancı borçlar
E
Özkaynaklar
Soru 9

Ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen kaynaklara ne ad verilir?

A
Özkaynaklar
B
Dönen varlıklar
C
Hazır değerler
D
Kar yedekleri
E
Duran varlıklar
Soru 10

İşletme faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyulan kaynaklardan fon temin edilmesi işlevi
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım
B
Borçlanma
C
Finanslama
D
Verimlilik
E
Ekonomiklik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İyi bir planlamanın temel özelliklerinden biri değildir?

A
Açık, ulaşılabilir bir amaca sahip olmalıdır
B
Kurumun iç ve dış şartlarına uyum sağlamalı, esnek olmalıdır
C
Optimal bir zaman süresini kapsamalıdır
D
Yeni yetki, mevki, araç-gereç gerektirmeden mümkün ölçüde eldeki mevcutlardan yararlanmalıdır
E
Planlama ve uygulama aşamasında maliyet önemli olmamalıdır
Soru 12

Sağlık kurumunu iç ve dış çevresi ile bir bütün olarak değerlendirerek kurumun misyon, vizyon ve değerlerinin ifade edildiği planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taktik planlama
B
Özel Planlar
C
Stratejik planlama
D
Tek Kullanımlı Planlar
E
Sürekli Planlar
Soru 13

Planların belli dönemler itibariyle rakamsal olarak ifade edilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Bütçeleme
B
Genel Bütçe
C
Özel Bütçe
D
İşletme Bütçesi
E
Bütçe
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi genel ve özel bütçe sistemindeki aşamalardan biri değildir?

A
Kamu kurumlarının hazırlık aşaması
B
Maliye Bakanlığı ve Hükümet aşaması
C
Yasama aşaması
D
Denetlenme aşaması
E
Yargı aşaması
Soru 15

“Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hangi yılda yayınlamıştır?

A
2 Kasım 2008
B
2 Kasım 2009
C
2 Kasım 2010
D
2 Kasım 2011
E
2 Kasım 2012
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri içerisinde yer almaz?

A
Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
B
Strateji geliştirme başkanlığı
C
Denetim hizmetleri başkanlığı
D
Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
E
Türkiye halk sağlığı kurumu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurmanın yararlarından biri değildir?

A
Beklenen ödemeleri zamanında yapmak
B
Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmak
C
Alışlarda nakit iskontosundan yaralanmak
D
Bankalardan ve diğer finansman kaynaklarından kolay kredi temin etmek
E
Nakit bulundurmanın alternatif maliyetini kabul etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının nakit bulundurma nedenlerinden biridir?

A
İşlem
B
Zorunluluk
C
Yönetici isteği
D
Borçtan kaçınma
E
Yasa gereği
Soru 19

Yıllık faiz oranı üzerinden yatırdığımız 1.000 TL basit faiz hesabına göre 10 yıl sonra hangi değere ulaşacaktır?

A
1000
B
1500
C
2000
D
2500
E
3000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri üreten ve sunan gruplardan biri değildir?

A
Hastalığın yaygınlaştırılması sağlık hizmetleri
B
Koruyucu sağlık hizmetleri
C
Tedavi edici sağlık hizmetleri
D
Rehabilite edici sağlık hizmetleri
E
Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x