Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ölçülerin kalite yönetimi amacıyla etkili olarak kullanılabilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

A
Kolay yorumlanabilirlik
B
Şeffaflık
C
Hesap verebilirlik
D
Çoğulluk
E
Büyüklük
Soru 2

“İç Müşteri” tanımı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mal veya hizmet üretim sürecine katılmayan kişi ve kuruluşlardır.
B
Mal veya hizmet üretim sürecine katılan kişi ve kuruluşlardır.
C
işletmenin mal veya hizmetlerini kullanan veya birinci derecede etkilenen kişi veya kurumlandır.
D
Mal veya hizmet üretim sürecine katılan, işletmenin faaliyetlerini yerine getirirken ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlardır.
E
işletmenin mal veya hizmetlerini ülke dışında kullanan kişi veya kurumlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Donabedian'a göre, sağlıkta kalitenin öğelerinden biridir?

A
Hizmetin verimlilik derecesi
B
Sağlık hizmeti sunanların eğitim düzeyi
C
Hasta bakım maliyetleri
D
Kişiler arası ilişkinin iyiliği
E
Sağlık kurumunun yönetim kalitesi
Soru 4

Kişilerin örgütsel bir tasarım olmadan, başka nedenlerle, kendiliklerinden bir araya gelerek oluşturdukları gruplara ne ad verilir?

A
Pozitif referans grupları
B
informal grup
C
Formal grup
D
Negatif referans grupları
E
ikincil gruplar
Soru 5

“Müşterilerin beklentilerini karşılayan veya aşan bir mal ya da hizmeti sağlama ile ilgili süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi felsefesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürekli kalite iyileştirme
B
Vizyon
C
Politika
D
Kalite
E
Toplam verimlilik yönetimi
Soru 6

Her çeşit ikili ilişkilerde davranışların, karşı tarafın düşüncelerini ve durumunu göz önüne alarak düzenlenmesi seklindeki olumlu tutumun, müşteri-tedarikçi İkilisine uygulanmasına ne ad verilir?

A
Toplam kalite yönetimi
B
Müşteri odaklılık
C
Sürekli iyileştirme
D
Empatik yaklaşım
E
Kaizen
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite çalışmalarına katılım düzeylerinden biri değildir?

A
Grup düzeyinde katılım
B
Bireysel düzeyde katılım
C
Dünya çapında katılım
D
Örgüt çapında katılım
E
Ulusal düzeyde katılım
Soru 8

PUKÖ döngüsünün açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Planla - Uygula - Kontrol et - Ölç
B
Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al
C
Plan - Uygulama - Kalite - Ölçüm
D
Proje - Uygulama - Kontrol - Öğrenme
E
Planla - Uygula - Kontrol et - Örgütlendir
Soru 9

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve “sorunların %80’inin, yerine getirilen işlemlerin %20’sine dayandığı” mantığı ile problemi oluşturan nedenleri derecelendiren yönteme ne ad verilir?

A
Kontrol grafikleri
B
Akış şeması
C
Neden sonuç diyagramı
D
Çetele tablosu
E
Pareto diyagramı
Soru 10

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve bir işlemin tamamlanması için süreçlerin her bir adımını mantıksal ve doğru bir sırayla gösteren haritaya ne ad verilir?

A
Akış şeması
B
Neden sonuç diyagramı
C
Pareto diyagramı
D
Çetele tablosu
E
Kontrol grafikleri
Soru 11

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve problemi yaratan ana nedeni bulmak amacıyla istenmeyen etkiler ve onların sonuçları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini gösteren diyagrama ne ad verilir?

A
Kontrol grafikleri
B
Akış şeması
C
Çetele tablosu
D
Pareto diyagramı
E
Mevcut gerçeklik ağacı
Soru 12

I. Beyin fırtınası ile oluşturulan fikirler listesinin sınıflandırılması
II. Fikirlerin beyin fırtınası listesinden ilgi gruplarındaki yerlere taşınması
III. ilgili olan fikirlerden gruplar oluşturulması
Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve oluşturulması için gerekli aşamaları yukarıda verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol grafikleri
B
Neden sonuç diyagramı
C
ilgi diyagramı
D
Çetele tablosu
E
Akış şeması
Soru 13

Sağlık tesislerinin veya programlarının; prosedürler, fiziksel yapılar, idari ve finansal süreçler ve bakım kalitesine ilişkin sonuçlarla ilgili birtakım standartlara göre dış değerlendirme sürecine ne ad verilir?

A
Akreditasyon
B
Ruhsatlandırma
C
Sertifikasyon
D
Kalite belgelendirme
E
Ölçüm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kalite belgelendirme araçlarından akreditasyonun özelliklerinden biri değildir?

A
Genellikle özel kuruluşlar tarafından verilmesi
B
Alınmasının zorunluluk esasına dayanması
C
Kurumun değerlendirmeye alınması
D
Önceden belirtilen standartlara uygunluk olup olmadığının araştırılması
E
Zaman içinde gelişimi teşvik etmek için ulaşılabilecek en yüksek standart seviyesini temsil etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kalite belgelendirme araçlarından sertifikasyonun özelliklerinden biridir?

A
Sadece kurumun değerlendirmeye alınması
B
Alınmasının zorunluluk esasına dayanması
C
Yalnızca özel kuruluşlar tarafından verilirmesi
D
Ulusal profesyoneller veya uzmanlık kuruluşları tarafından konulan kuralları temsil etmesi
E
Minimum standartlara uygunluğun araştırılması
Soru 16

“Bir otorite, gelenek veya ortak anlayış tarafından belirlenmiş ve takip edilmesi gereken bir model veya örnek” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kural
B
Ölçüm
C
Sertifika
D
Standart
E
Kıstas
Soru 17

Dünya Tabipler Birliği’ne göre “hekimin tedavi sırasında standart tedaviyi yapmaması ya da beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi, ihmal ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama hatası
B
Yetersiz kullanım
C
Tıbbi hata
D
Uygulama hatası
E
Tıpta kötü uygulama
Soru 18

Nezle gibi viral hastalıklarda antibiyotik uygulanması örneğinde olduğu gibi hastaya uygulandığında neden olacağı zararın, sağlayacağı yarardan az olması veya gereksiz olması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Planlama hatası
B
Yanlış kullanım
C
Fazla kullanım
D
Tıpta kötü uygulama
E
Uygulama riski
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tedavi sürecinde ortaya çıkan hatalardan biridir?

A
Eksik tanı
B
Testleri uygulamada başarısızlık
C
Gecikmiş tanı
D
Müdahale sürecinde hata
E
Güncel olmayan testleri kullanma
Soru 20

Kalite yaklaşımı açısından “Hastayı yalnızca zarar görmekten korumak değil, etkili olmayan veya zararlı olmayan hizmetler vermemek, beklenen faydayı sağlayacak uygun tedavi ve hizmetleri sunmak” olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

A
Bakım
B
Üst düzey hizmet
C
Risk önleme
D
Gözetim
E
Güvenlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x