Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Grup üyeleri birbirleri ile doğrudan ve yüz yüze iletişim kurar.
II. Belirli değer yargıları ve dünya görüşü paylaşılır; kader birliği ve duygusal bağlılık ağırlık taşır.
III. ilişkiler uzun süreli olup küçük ölçekli gruplardır.
Yukarıda özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formal gruplar
B
ikincil grup
C
Pozitif referans grubu
D
Birincil grup
E
Negatif referans grubu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ölçülerin kalite yönetimi amacıyla etkili olarak kullanılabilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

A
Kanıta dayalılık
B
Şeffaflık
C
Hesap verebilirlik
D
Çoğulluk
E
Büyüklük
Soru 3

Ovretveit’e göre aşağıdakilerden hangisinde sağlık hizmetlerinde kalitenin üç boyutu birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Müşteri kalitesi/ Profesyonel kalite/ Yönetim kalitesi
B
Profesyonel kalite/ Müşteri kalitesi/ Hasta kalitesi
C
Müşteri kalitesi/ Hasta kalitesi/ Sağlık kurumu kalitesi
D
Müşteri kalitesi/ Toplam kalite/ Yönetim kalitesi
E
Optimal kalite/ Toplam kalite/ Yönetim kalitesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında iç müşteriye örnektir?

A
Toplum
B
Dernekler
C
Refakatçiler
D
Hastalar
E
Ziyaretçiler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite çalışmalarına katılım düzeylerinden biri değildir?

A
Ulusal düzeyde katılım
B
Dünya çapında katılım
C
Bireysel düzeyde katılım
D
Grup düzeyinde katılım
E
Örgüt çapında katılım
Soru 6

“Müşterilerin beklentilerini karşılayan veya aşan bir mal ya da hizmeti sağlama ile ilgili süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi felsefesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalite
B
Toplam verimlilik yönetimi
C
Sürekli kalite iyileştirme
D
Politika
E
Vizyon
Soru 7

PUKÖ döngüsünün açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al
B
Planla - Uygula - Kontrol et - Ölç
C
Planla - Uygula - Kontrol et - Örgütlendir
D
Plan - Uygulama - Kalite - Ölçüm
E
Proje - Uygulama - Kontrol - Öğrenme
Soru 8

Her çeşit ikili ilişkilerde davranışların; karşı tarafın düşüncelerini ve durumunu göz önüne alarak düzenlenmesinin müşteri-tedarikçi İkilisine uygulanmasına ne ad verilir?

A
Empatik yaklaşım
B
Müşteri odaklılık
C
Kaizen
D
Toplam kalite yönetimi
E
Sürekli iyileştirme
Soru 9

I. Beyin fırtınası ile oluşturulan fikirler listesinin sınıflandırılması
II. Fikirlerin beyin fırtınası listesinden ilgi gruplarındaki yerlere taşınması
III. ilgili olan fikirlerden gruplar oluşturulması
Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve oluşturulması için gerekli aşamaları yukarıda verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden sonuç diyagramı
B
ilgi diyagramı
C
Kontrol grafikleri
D
Çetele tablosu
E
Akış şeması
Soru 10

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve bir işlemin tamamlanması için süreçlerin her bir adımını mantıksal ve doğru bir sırayla gösteren haritaya ne ad verilir?

A
Çetele tablosu
B
Kontrol grafikleri
C
Neden sonuç diyagramı
D
Pareto diyagramı
E
Akış şeması
Soru 11

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve problemi yaratan ana nedeni bulmak amacıyla istenmeyen etkiler ve onların sonuçları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini gösteren diyagrama ne ad verilir?

A
Mevcut gerçeklik ağacı
B
Çetele tablosu
C
Pareto diyagramı
D
Kontrol grafikleri
E
Akış şeması
Soru 12

Akış şemasının oluşturulmasındaki ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreçlerde birbirini takip eden adımların akışını çizme
B
Süreçleri ve süreçlerin ilişkili olduğu sınırları tanımlama
C
Her bir geri besleme döngüsünün hesaba katıldığından emin olma
D
Uygun bireylerin yer aldığı bir ekip oluşturma
E
Üzerinde düşünülen süreçler hakkında beyin fırtınası uygulama
Soru 13

Klinik bakım programları için sertifikasyonun yanı sıra hastaneler, ayakta tedavi tesisleri, klinik laboratuvarlar, bakım sürekliliği hizmetleri, tıbbi nakil organizasyonları ve birinci basamak hekimliği hizmetlerine de akreditasyon hizmeti veren “JCI” hangi ülke menşelidir?

A
İngiltere
B
ABD
C
Avustralya
D
Kanada
E
Fransa
Soru 14

Kalite belgelendirmenin araçlarından biri olan sertifikasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurum ya da kişiyi değerlendirmeye alır.
B
Kurumun gerektiğinde ilave hizmetlere, teknoloji ve kapasiteye ulaşabileceğinin ispatıdır.
C
Ulusal profesyoneller veya uzmanlık kuruluşları tarafından konulan kuralları temsil eder.
D
Minimum standartlara uygunluk araştırılır.
E
Alınması gönüllülük esasına dayanır.
Soru 15

Bir otorite, gelenek veya ortak anlayış tarafından belirlenmiş ve takip edilmesi gereken bir model veya örnek” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıstas
B
Ölçüm
C
Kural
D
Sertifika
E
Standart
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kalite belgelendirme araçlarından akreditasyonun özelliklerinden biri değildir?

A
Önceden belirtilen standartlara uygunluk olup olmadığının araştırılması
B
Zaman içinde gelişimi teşvik etmek için ulaşılabilecek en yüksek standart seviyesini temsil etmesi
C
Genellikle özel kuruluşlar tarafından verilmesi
D
Alınmasının zorunluluk esasına dayanması
E
Kurumun değerlendirmeye alınması
Soru 17

Kalite yaklaşımı açısından Hastayı yalnızca zarar görmekten korumak değil, etkili olmayan veya zararlı olmayan hizmetler vermemek, beklenen faydayı sağlayacak uygun tedavi ve hizmetleri sunmak” olarak tanımlanan kavrama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözetim
B
Bakım
C
Güvenlik
D
Risk önleme
E
Üst düzey hizmet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğini sağlamada fiziksel koşullar arasında yer almaz?

A
Taşıma ve düşmeye karşı alınan önlemler
B
El hijyeninin sağlanması
C
iyi havalandırma sistemi ve patojen kontrolü
D
iş akışları
E
Hasta odalarının tek kişilik düzenlenmesi
Soru 19

Nezle gibi viral hastalıklarda antibiyotik uygulanması örneğinde olduğu gibi hastaya uygulandığında neden olacağı zararın, sağlayacağı yarardan az olması veya gereksiz olması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Uygulama riski
B
Yanlış kullanım
C
Tıpta kötü uygulama
D
Planlama hatası
E
Fazla kullanım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tanısal süreçte ortaya çıkan hatalardan biri değildir?

A
Gecikmiş tanı
B
Testleri uygulamada başarısızlık
C
Profilaktik tedaviyi uygulamada başarısızlık
D
Güncel olmayan testleri kullanma
E
Eksik tanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x