Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Donabedian'a göre sağlık kalitesinin özelliklerinden biri olan ve 'bir toplumun üyeleri arasında sağlık hizmetlerinin ve faydalarının dağıtımında doğru ya da adil olanı belirleyen prensibe uygunluk' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasallık
B
Hakkaniyet
C
iş ahlakı
D
Sağlık etiği
E
Tıp etiği
Soru 2

ABD Tıp Enstitüsünün belirlediği sağlıkta kalite boyutlarından biri olan güvenlik aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A
Donanım, araç-gereç, fikirler ve enerji dâhil israftan kaçınılmalıdır.
B
Hizmetlerin gereksiz ve yetersiz kullanımından kaçınılmalıdır.
C
Hastalar yardım amacıyla verilen sağlık bakım hizmetinden zarar görmemelidir.
D
Hizmet alanların ve hizmet verenlerin bekleme süreleri kısaltılmalıdır.
E
Hastanın tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı ve duyarlı olarak hizmet verilmelidir.
Soru 3

Deming “Kalite, gidilecek bir yer değil, yolculuktur.” sözüyle aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Stratejik planlama
B
Kontrol et- Planla- Uygula- Önlem al süreci
C
insana odaklanma
D
Sürekli iyileştirme
E
Hedeflere göre yönetim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Donabedian'a göre, sağlıkta kalitenin öğelerinden biri olan “kişiler arası ilişkinin iyiliği” kapsamında kişilerde bulunması beklenen erdemlerden biri değildir?

A
ilgi
B
Mahremiyet (gizlilik)
C
Davranış inceliği
D
Bilgilendirilmiş tercih
E
Sürekli iyileştirme
Soru 5

Ovretveit’e göre aşağıdakilerden hangisinde sağlık hizmetlerinde kalitenin üç boyutu birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Müşteri kalitesi/ Toplam kalite/ Yönetim kalitesi
B
Müşteri kalitesi/ Profesyonel kalite/ Yönetim kalitesi
C
Profesyonel kalite/ Müşteri kalitesi/ Hasta kalitesi
D
Optimal kalite/ Toplam kalite/ Yönetim kalitesi
E
Müşteri kalitesi/ Hasta kalitesi/ Sağlık kurumu kalitesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyeti yaratma süreci aşamalarından biri değildir?

A
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin saptanması
B
Müşteri profilinin tanınması
C
Toplam kalite uygulamalarının başlatılması
D
Müşteri algılamalarının ölçümü
E
Hareket planının geliştirilmesi
Soru 7

I. Müşterilerin zihninde kabul edilebilir performans bölgeleri vardır.
II. Bir müşterinin kayıtsız kalabileceği performans da vardır, kabul edip reddedemeyeceği performans da vardır.
III. Performansın bir müşterinin kabul bölgesi içinde yer alması durumunda, beklentilerin gerisinde kalmış olsa bile müşteri bu uyumsuzluğu göz ardı edebilir.
Yukarıda savları sunulan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zıtlık Modeli
B
Benzeşim Zıtlık Modeli
C
Çelişki Modeli
D
Olumsuzluk Modeli
E
Hipotezin Testi Modeli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta tatmininin önem taşımasının nedenlerinden biri değildir?

A
Demografik ve kültürel nedenler
B
insancıl nedenler
C
Ekonomik nedenler
D
Pazarlama
E
Klinik etkililik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında global müşteriye örnektir?

A
Kurum personeli
B
Ziyaretçiler
C
Refakatçiler
D
Hastalar
E
Toplum
Soru 10

“Dış Müşteri” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal veya hizmet üretim sürecine katılmayan kişi ve kuruluşlardır.
B
Mal veya hizmet üretim sürecine katılan kişi ve kuruluşlardır.
C
işletmenin mal veya hizmetlerini ülke dışında kullanan kişi veya kurumlardır.
D
işletmenin mal veya hizmetlerinden dolaylı etkilenen kişi ve kuruluşlardır.
E
işletmenin mal veya hizmetlerini kullanan veya birinci derecede etkilenen kişi veya kurumlardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ölçülerin kalite yönetimi amacıyla etkili olarak kullanılabilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

A
Kanıta dayalılık
B
Şeffaflık
C
Hesap verebilirlik
D
Çoğulluk
E
Büyüklük
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ölçümlerin gerçekleştirdiği temel amaçlardan biri değildir?

A
Bilgi ve kanıt sağlaması
B
Bize nasıl yaptığımızı söylemesi ve iyileştirmeler yapmak için bizi motive etmesi
C
Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümlemesi
D
Sorunlara ilişkin olarak tahminlere dayalı çözüm bulmamıza yardım etmesi
E
Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım etmesi
Soru 13

“Ameliyathanede ameliyat edilen hasta sayısı” hangi sayı türü ile ifade edilir?

A
Mutlak sayı
B
Yüzde
C
Ortalama
D
Oran
E
Üslü sayı
Soru 14

Bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının; sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Standartlaştırma
B
Ölçme
C
Kodlama
D
Kategorize etme
E
Değerlendirme
Soru 15

Sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçülmesine yapılan en etkili katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alfred Deming’in Toplam Kalite Yönetimine ilişkin çalışmaları
B
Walter Shewhart’in istatistiksel süreç kontrolüyle ilgili çalışmaları
C
Florence Nightingale’in hastanelerdeki ölüm hızlarıyla ilgili çalışmaları
D
Donabeidan’ın kalite ölçülerini yapı, süreç ve sonuca göre ayırt ettiği çalışmaları
E
Ernest Codman’ın ameliyat sonrası mortaliteye ait çalışmaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi birincil grup özelliği taşımaz?

A
Arkadaş grupları
B
Aile grupları
C
Emir-komuta grupları
D
Takım sporları grupları
E
Akademik gruplar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının temel avantajlarından biri değildir?

A
Motivasyona ilişkin maliyetlerde sürekli artma eğilimi ortaya çıkması
B
Kalitenin ve üretimin artmasını sağlaması
C
Maliyet oranlarının düşmesini sağlaması
D
Karar alma sürecinin hızlanmasına yardımcı olması
E
Çalışanların daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlaması
Soru 18

Organizasyonun amaçlarına göre planlı, bilinçli önceden tarifli olarak ve belirli fonksiyonları görmek üzere oluşturulan gruplara ne ad verilir?

A
Pozitif referans grupları
B
informal grup
C
Negatif referans grupları
D
Formal grup
E
ikincil gruplar
Soru 19

Kişinin üyesi olmadığı halde, kendisi ile ilgili özellikleri karşılaştırmak ve değerlendirmek üzere kullandığı başka gruplara ne ad verilir?

A
Arkadaş grupları
B
Takım sporları grupları
C
Referans grupları
D
Aile grupları
E
Emir-komuta grupları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, ekiplerin gruplardan farklı olarak, sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A
Amaçlara ulaşım konusunda anlaşma
B
Her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkı yapması
C
Eylem biçimi üzerinde birleşme
D
Doğrudan ve açık iletişim
E
En az iki kişinin varlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x