Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Donabedian'ın, sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile dengeleme şeklinde açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik
B
Hakkaniyet
C
Kabul edilebilirlik
D
Optimallik
E
Etkililik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Ödüllendirme
B
Süreklilik
C
Üst yönetimin desteği
D
Farklı amaçlara yönelik çalışmalar
E
Gönüllülük
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kalite ölçülerinin istenen özelliklerinden biri değildir?

A
Doğruluk
B
ilgililik
C
Sezgisellik
D
Kanıta dayalılık
E
Faydalılık
Soru 4

ABD Tıp Enstitüsünün belirlediği sağlıkta kalite boyutlarından biri olan hasta merkezlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastaların yardım amacıyla verilen sağlık bakım hizmetinden zarar görmemesidir.
B
Hizmetlerin gereksiz ve yetersiz kullanımından kaçınılmasıdır.
C
Hizmet alanların ve hizmet verenlerin bekleme sürelerinin kısaltılmasıdır.
D
Hastanın tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı ve duyarlı olarak hizmet verilmesidir.
E
Donanım, araç-gereç, fikirler ve enerji dâhil israftan kaçınılmasıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hasta memnuniyeti ölçümünde, kantitatif araştırmalarda kullanılan ölçme yöntemlerinden biridir?

A
Yüz yüze anket
B
Gözlemler
C
Videoteyp konsültasyonlar
D
Görüşmeler
E
Odak grup görüşmeleri
Soru 6

Kalite iyileştirme modellerinden biri olan ve temel amacı “performansı olumsuz olarak etkileyen verimsizlikleri ortadan kaldırmak” olan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyileştirme Modeli
B
FOCUS-PDCA Modeli
C
Yalın Düşünce Modeli
D
Juran Enstitüsü Yalın iyileştirme Modeli
E
Altı Sigma
Soru 7

Neyi başarmaya çalışıyoruz?, Bir değişimin iyileştirme olduğunu nasıl bileceğiz?, İyileştirme ile sonuçlanacak hangi değişikliği yapabiliriz? gibi soruların temelini oluşturduğu, kalite modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın Düşünce
B
iyileştirme Modeli
C
Juran Enstitüsü Kalite iyileştirme Modeli
D
Focus Modeli
E
Altı Sigma
Soru 8

Kaliteye modern yaklaşım aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Kalite düzeyi konusundaki tahminlere
B
Bilimsel ve istatistiksel düşünmeye
C
Hastaları gözlemlemeye
D
insan kaynakları yönetimine
E
Bilgi işlem teknolojisine
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 5S yöntemini oluşturan adımlardan biri değildir?

A
Say
B
Sil
C
Standartlaştır
D
Sürdür
E
Sırala
Soru 10

80-20 kuralı olarak da bilinen ve bir problemin ortaya çıkmasına neden olan değişik sayıdaki önemli sebepleri, daha az önemde olanlardan ayırmak için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Histogram
B
Beyin fırtınası
C
ISO 9001:2008
D
Dağılım diyagramı
E
Pareto analizi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi iyileştirmede süreci anlamak, süreçlerin performans problemlerini ve bunların potansiyel nedenlerini ortaya koymak için yararlanılan temel araçlardan biridir?

A
ilgi (yakınlık) diyagramı
B
Beyin fırtınası
C
Mevcut gerçeklik ağacı
D
Altı düşünme şapkası
E
Pareto diyagramı
Soru 12

Altı Düşünme Şapkası tekniği uygulanırken “mevcut veya eksik bilgiye dikkat çekmek için kullanılan” şapka ne renktir?

A
Kırmızı
B
Sarı
C
Beyaz
D
Mavi
E
Yeşil
Soru 13

Ruhsatlandırma işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sağlık ve güvenlikte en az risk taşıyan bir ortam için gerekli minimum standartlar aranır.
B
Denetleme ve yerinde incelemeler ile minimum standartlara uygunluk değerlendirilir.
C
Hem kişiler hem kurumlar değerlendirmeye alınabilir.
D
Ruhsatlandırma devlet kuruluşları tarafından yapılır.
E
Alınmasında zorunluluk yoktur.
Soru 14

Tanımlanmış bir ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağımsız bir makam tarafından belgelendirilmesin! isteyen bir sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisi için başvurmalıdır?

A
Standart oluşturma
B
Sertifikasyon
C
Kalite belgelendirme
D
Akreditasyon
E
Ruhsatlandırma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) görevlerinden biridir?

A
Standart geliştirme
B
Kalite izleme ve ölçme sistemlerinin geliştirilmesi
C
Denetçilerin eğitimi
D
Akreditasyonla ilgili kriter ve önlemlerin belirlenmesi, bunların uygulanması ve gerektiğinde değiştirilmesi
E
Ulusal sağlık akreditasyon sisteminin yapılandırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000 standardının öngördüğü amaçlardan biri değildir?

A
Organizasyonun tümünde verimliliği artırmak
B
Müşteri beklentilerine cevap verebilmek
C
Yönetim sistemi kontrolünde gelişme sağlamak
D
Maliyetlerde düşüş sağlamak
E
Ürün kalitesinde artış sağlamak
Soru 17

Klinik eczacının yalnız jenerik isimle ilaçları dağıtması ve hemşirenin jenerik isimleri bilmemesi nedeniyle hatalı ilaç uygulaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Kasıt olmayan hatalar
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
Uygulama hatası
E
Kasıtlı ihmal
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon işlemlerinden kaynaklanan hatalardan biridir?

A
Kan transfüzyon hataları
B
ilaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
C
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
D
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
E
Tedavi sürecini yönetmede hata
Soru 19

“Yüksek iş yükü ve zaman baskısıyla kısa yoldan işi halletme gibi günlük rutin uygulamalar veya kurallara, düzenlemelere kasten uymama” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Neredeyse hata
B
Kasıtlı ihmal
C
Tıpta kötü uygulama
D
Planlama hatası
E
Uygulama hatası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tanısal süreçte ortaya çıkan hatalardan biri değildir?

A
Gecikmiş tanı
B
Bilinçli yapılan hata
C
Güncel olmayan testlerin kullanması
D
Eksik tanı
E
Yanlış tanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x