Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisine göre tek performans standardı sıfır hatadır?

A
IshikaWa
B
Feigenbaum
C
Crosby
D
Juran
E
Deming
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre, sağlıkta kalitenin özelliklerinden biri değildir?

A
Verimlilik
B
Yasallık
C
Hakkaniyet
D
Optimallik
E
Ucuzluk
Soru 3

ABD Tıp Enstitüsünün belirlediği sağlıkta kalite boyutlarından biri olan güvenlik aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A
Donanım, araç-gereç, fikirler ve enerji dâhil israftan kaçınılmalıdır.
B
Hizmet alanların ve hizmet verenlerin bekleme süreleri kısaltılmalıdır.
C
Hizmetlerin gereksiz ve yetersiz kullanımından kaçınılmalıdır.
D
Hastanın tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı ve duyarlı olarak hizmet verilmelidir.
E
Hastalar yardım amacıyla verilen sağlık bakım hizmetinden zarar görmemelidir.
Soru 4

Müşterilerin ürünlere ilişkin deneyimlerini olumlu yönde değerlendirdikleri ve müşteriler hakkında iyimser bir yaklaşımı benimseyen model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelişki modeli
B
Zıtlık modeli
C
Kano modeli
D
Hipotezin testi modeli
E
Olumsuzluk modeli
Soru 5

Dış Müşteri'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal veya hizmet üretim sürecine katılmayan kişi ve kuruluşlardır.
B
işletmenin mal veya hizmetlerinden dolaylı etkilenen kişi ve kuruluşlardır.
C
işletmenin mal veya hizmetlerini ülke dışında kullanan kişi veya kurumlandır.
D
işletmenin mal veya hizmetlerini kullanan veya birinci derecede etkilenen kişi veya kurumlardır.
E
Mal veya hizmet üretim sürecine katılan kişi ve kuruluşlardır.
Soru 6

Bir organizasyon içinde çalışan bireylerin, profesyonel tutum ve davranışları açısından sorumlu oldukları üç temel müşteri grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
iç müşteri/Dış müşteri/Global müşteri
B
Ürün müşterisi/Hizmet müşterisi/Geçici müşteri
C
Ticari müşteri/Potansiyel müşteri/Gerçek müşteri
D
Tüketici/Müşteri/Alıcı
E
Birincil müşteri/ikincil müşteri/Küresel müşteri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ölçülerin kalite yönetimi amacıyla etkili olarak kullanılabilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

A
Kolay yorumlanabilirlik
B
Şeffaflık
C
Hesap verebilirlik
D
Çoğulluk
E
Büyüklük
Soru 8

“Ameliyathanede ameliyat edilen hasta sayısı” hangi sayı türü ile ifade edilir?

A
Mutlak sayı
B
Yüzde
C
Ortalama
D
Oran
E
Üslü sayı
Soru 9

Doktorların, hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özelliklerle; personel, bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgili ölçüm kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Somut ölçüler
B
Sonuç ölçüleri
C
Soyut ölçüler
D
Süreç ölçüleri
E
Yapısal ölçüler
Soru 10

Organizasyonlarda kendiliğinden, doğal olarak ortaya çıkan gruplara ne ad verilir?

A
Birincil grup
B
informal grup
C
Formal grup
D
Referans grubu
E
Sosyal grup
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi birincil grup özelliği taşımaz?

A
Emir-komuta grupları
B
Takım sporları grupları
C
Arkadaş grupları
D
Akademik gruplar
E
Aile grupları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının temel avantajlarından biri değildir?

A
Kalitenin ve üretimin artmasını sağlaması
B
Motivasyona ilişkin maliyetlerde sürekli artma eğilimi ortaya çıkması
C
Çalışanların daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlaması
D
Maliyet oranlarının düşmesini sağlaması
E
Karar alma sürecinin hızlanmasına yardımcı olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi altı sigma yaklaşımında çalışan görevlilerin görev ve kuşaklarından biridir?

A
Alt düzey temsilci
B
Kalite ve iyileştirme uzmanı
C
Yeşil kuşak
D
Mavi kuşak
E
Yönetim şampiyonu
Soru 14

PUKÖ döngüsünün açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Plan - Uygulama - Kalite - Ölçüm
B
Planla - Uygula - Kontrol et - Örgütlendir
C
Proje - Uygulama - Kontrol - Öğrenme
D
Planla - Uygula - Kontrol et - Ölç
E
Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al
Soru 15

Bir süreç içinde yer alan işlemleri sırasıyla, fakat basit bir şekilde göstermeye yarayan, çeşitli faaliyetlere uygulanabilen kalite iyileştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çetele Tablosu
B
Histogram
C
Akış Şeması
D
Neden-Sonuç Diyagramı
E
Pareto Diyagramı
Soru 16

I. Beyin fırtınası ile oluşturulan fikirler listesinin sınıflandırılması
II. Fikirlerin beyin fırtınası listesinden ilgi gruplarındaki yerlere taşınması
III. ilgili olan fikirlerden gruplar oluşturulması
Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve oluşturulması için gerekli aşamaları yukarıda verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden sonuç diyagramı
B
ilgi diyagramı
C
Kontrol grafikleri
D
Akış şeması
E
Çetele tablosu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kalite belgelendirme araçlarından akreditasyonun özelliklerinden biri değildir?

A
Kurumun değerlendirmeye alınması
B
Genellikle özel kuruluşlar tarafından verilmesi
C
Önceden belirtilen standartlara uygunluk olup olmadığının araştırılması
D
Alınmasının zorunluluk esasına dayanması
E
Zaman içinde gelişimi teşvik etmek için ulaşılabilecek en yüksek standart seviyesini temsil etmesi
Soru 18

Klinik bakım programları için sertifikasyonun yanı sıra hastaneler, ayakta tedavi tesisleri, klinik laboratuvarlar, bakım sürekliliği hizmetleri, tıbbi nakil organizasyonları ve birinci basamak hekimliği hizmetlerine de akreditasyon hizmeti veren “JCI” hangi ülke menşelidir?

A
İngiltere
B
ABD
C
Kanada
D
Fransa
E
Avustralya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tedavi sürecinde ortaya çıkan hatalardan biridir?

A
Eksik tanı
B
Gecikmiş tanı
C
Müdahale sürecinde hata
D
Testleri uygulamada başarısızlık
E
Güncel olmayan testleri kullanma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi aktif hatalara neden olan faktörlerden biri değildir?

A
iş akışı
B
Ekip çalışması
C
Sağlık çalışanlarının deneyimleri
D
Sağlık çalışanlarının fazla çaba göstermesi
E
Sağlık çalışanlarının yorgunlukları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x