Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ovretveit'in “Hizmete en çok ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını, örgüte maliyeti en az olacak şekilde ve daha yüksek otoriteler ve satın alıcılar tarafından belirlenen sınırlar ve direktifler içerisinde, tamamen karşılamak” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık hizmetlerinde kalite
B
Sağlık hizmetlerinde etkinlik
C
Sağlık hizmetlerinde verimlilik
D
Sağlık etiği
E
Sağlık hizmetlerinin optimalliği
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “kalite planlaması, kalite kontrolü ve kalite iyileştirme üçlüsünü” savunmuştur?

A
Shewhart
B
Deming
C
Ishikawa
D
Juran
E
Crosby
Soru 3

Kızamık ya da çocuk felci bağışıklamasının eksikliği gibi hastanın lehinde bir sonuç üretebilecek sağlık bakım hizmetini sağlamada başarısızlık aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Yetersiz kullanım
B
Eksik kullanım
C
Fazla kullanım
D
Yanlış kullanım
E
Etik dışı kullanım
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalitenin gelişimi tarihinde kalite çemberleri ile bilinir?

A
Feigenbaum
B
Ishikawa
C
Deming
D
Maxwell
E
Juran
Soru 5

ABD Tıp Enstitüsünün belirlediği sağlıkta kalite boyutlarından biri olan etkililik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Donanım, araç-gereç, fikirler ve enerji dâhil israftan kaçınılmalıdır.
B
Hastalar yardım amacıyla verilen sağlık bakım hizmetinden zarar görmemelidir.
C
Hastanın ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı ve duyarlı olarak hizmet verilmelidir.
D
Hizmet alanların ve hizmet verenlerin bekleme süreleri kısaltılmalıdır.
E
Hizmetlerin gereksiz ve yetersiz kullanımından kaçınılmalıdır.
Soru 6

I. Bazı müşteri gereklerinde küçük bir gelişme sağlandığında müşteri memnuniyeti son derece artmaktadır.
II. Bunun aksine, diğer müşteri gereklerinde büyük bir gelişme olmasına rağmen müşteri memnuniyet derecesi sıradan bir artış gösterebilir.
Yukarıda savları sunulan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelişki Modeli
B
Olumsuzluk Modeli
C
Zıtlık Modeli
D
Benzeşim Zıtlık Modeli
E
Kano Modeli
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılan Hizmet Kalitesi (SERVQUAL) Modeli'nin boyutlarından biri değildir?

A
Heveslilik
B
Sempatiklik
C
Fiziki özellikler
D
Güvenilirlik
E
Duyarlılık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde müşteri sınıflandırması birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Dış müşteri - Sadık müşteri -iç müşteri
B
Global müşteri - iç müşteri
C
iç müşteri - Dış müşteri
D
Sadık müşteri - Global müşteri
E
iç müşteri - Dış müşteri - Global müşteri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta tatmininin önemini ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Kişisel nedenler
B
Ekonomik nedenler
C
insancıl nedenler
D
Klinik etkililik
E
Pazarlama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında dış müşteriye örnektir?

A
Toplum
B
Danışmanlar
C
Kurum personeli
D
Hastalar
E
Pay sahipleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dengeli puan cetveli ölçüsü değildir?

A
Finansal ölçüler
B
iç işletme süreçleri ölçüleri
C
Sebep-sonuç ölçüleri
D
Müşteri ölçüleri
E
Yenilik ve öğrenme ölçüleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde, kalite yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesindeki adımlar doğru olarak sıralanmıştır?

A
Ölçme/Değerlendirme/iyileştirme
B
İyileştirme/Ölçme/Değerlendirme
C
Değerlendirme/Ölçme/iyileştirme
D
İyileştirme/Değerlendirme/Ölçme
E
Ölçme/iyileştirme/Değerlendirme
Soru 13

Sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçülmesine aşağıdakilerden hangisiyle başlandığı kabul edilir?

A
Walter Shewhart’ın istatistiksel süreç kontrolüyle ilgili çalışmaları
B
Donabeidan’ın kalite ölçülerini yapı, süreç ve sonuca göre ayırt ettiği çalışmaları
C
Deming’in Toplam Kalite Yönetimine ilişkin çalışmaları
D
Ernest Codman’ın ameliyat sonrası mortaliteye ait çalışmaları
E
Florence Nightingale’in hastanelerdeki ölüm hızlarıyla ilgili çalışmaları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “aynı veriyi kullanan aynı ölçüm sürecinin, zaman içinde tekrarlandığında aynı sonuçları vermesini” ifade eder?

A
Yararlılık
B
Geçerlik
C
Doğruluk
D
Güvenirlik
E
Kolay yorumlanabilirlik
Soru 15

Bir hastane servisinin performansıyla ilgili yapı özelliklerini ölçmek isteyen hastane yöneticisinin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması gerekir?

A
Tedavi sonrası hastaların ne kadarı tedaviden memnun kalmaktadır?
B
Hastaların yüzde kaçı tedavi sonrası aynı şikayetle tekrar hastaneye başvurmaktadır?
C
Serviste yeterli sayıda hastabakıcı çalışmakta mıdır?
D
Hastalara uygulanan testlerin sonuçları hekime ne kadar hızlı ulaşmaktadır?
E
Hastaların rutin ölçümleri zamanında yapılmakta mıdır?
Soru 16

Bilinçli ve planlı bir kararla olmayıp, organizasyonlarda kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkan gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil Gruplar
B
informal Gruplar
C
ikincil Gruplar
D
Referans Grupları
E
Formal Gruplar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir grupta bulunması gereken temel özelliklerden biridir?

A
Eylem biçimi üzerinde tartışılabilmesi
B
Üyelerarası iletişimin olması
C
En az üç kişinin olması
D
Bazı üyelerin amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunması
E
Amaçlara ulaşım konusunda zıtlaşmanın olması
Soru 18

Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A
Referans grupları
B
Arkadaş grupları
C
Akademik gruplar
D
Ekip
E
Aile grupları
Soru 19

Toplam kalite yönetimi ile ilgili politikaları belirlemekten ve bu politikaların uygulanmasına rehberlik etmekten sorumlu olan komitelere ne ad verilir?

A
Problem Çözme Ekipleri
B
Sanal Ekipler
C
Yönlendirici Komiteler
D
Kalite Çemberleri
E
Çapraz Fonksiyonlu Ekipler
Soru 20

Ekip üyelerinin kişiliklerinin ön plana çıktığı; hedeflere, stratejilere ve politikalara ilişkin farklı bakış açılarının bulunduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağılma
B
Biçimlenme
C
Fırtına
D
Başarma
E
Kuruluş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x