Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Shevvhart tarafından ortaya konulan PUKÖ döngüsündeki faaliyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al
B
Planla-Uyumlaştır-Kontrol et-Özendir
C
Projelendir-Uygula-Kaliteyi ölç-Örneklendir
D
Projelendir-Uygula-Kaliteyi sağla-Önlem al
E
Planla-Uyumlaştır-Kaliteyi sağla-Ölçüm yap
Soru 2

Ekip üyelerinin kişiliklerinin ön plana çıktığı; hedeflere, stratejilere ve politikalara ilişkin farklı bakış açılarının yer aldığı ekip oluşumu ve gelişimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağılma
B
Biçimlenme
C
Kuruluş
D
Başarma
E
Fırtına
Soru 3

Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin teknik özelliği ve kalitesi hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan müşterilerin, aşağıdaki hizmet kalitesi boyutlarından hangisine göre karar vermesi beklenmez?

A
Tedavide kullanılan tıbbi cihazların özellikleri
B
Rahatsızlığın geçip geçmemesi
C
Aldığı hizmetin sunum şekli
D
Personelin kendisine karşı tutumu
E
Hastanenin fiziki görünümü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında yapıyla ilgili ölçüme bir örnektir?

A
Hastaneye yeniden yatış yüzdesi
B
Hasta güvenliği eğitimi alan çalışan sayısı
C
Hastaların fonksiyonel sağlık durumları
D
1000 dozda istenmeyen ilaç olayı
E
Yoğun bakım ünitesinde ölüm hızı
Soru 5

Önemli nedenleri tanıma, tüm neden ve sonuçları anlama, önemli çözümler bulma, ne yapılacağına karar verme ve süreci düzeltmede kullanılan kalite iyileştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağılım diyagramı
B
Beyin fırtınası
C
Histogram
D
Pareto diyagramı
E
Neden-sonuç diyagramı
Soru 6

Bazen fiziksel bir sinyal, bazen bir kart veya plastik bir kutu olarak; daha fazla sipariş verilmesinin zamanının geldiğini, kimden ve ne miktarda sipariş verileceğini belirten yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
PUKÖ
B
Kaizen
C
Kalite çemberleri
D
Kanban
E
Poka-Yoke
Soru 7

Yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde, yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm yolları bulmak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim araçları
B
Temel araçlar
C
iyileştirme modeli
D
Yalın düşünce
E
Görsel yönetim
Soru 8

Kalite iyileştirme açısından hatalı ürün sayısının en aza indirilmesini, sıfır düzeyine çekilmesini ve böylelikle maliyetlerin düşürülmesini hedefleyen bir yönetici aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmalıdır?

A
Öncelikler matrisi
B
Poka-Yoke
C
Süreç karar program tablosu
D
Beyin fırtınası
E
Karşılıklı ilişki diyagramı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi ve sürekli kalite iyileştirmenin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
iyileştirme fırsatlarını seçme mekanizmaları
B
Personel için eğitim programları
C
Örgütün stratejik planına alternatif sunması
D
Kurumun tepe liderlerinden oluşan bir kalite konseyi
E
Süreç iyileştirme ekiplerinin oluşturulması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Juran Enstitüsünün Kalite İyileştirme Modelinin uygulama aşamalarından biri değildir?

A
iyileştirme yolculuğu
B
Kazancın elde tutulması
C
Teşhis yolculuğu
D
Kurum vizyonunun oluşturulması
E
Projenin tanımlanması ve organizasyonu
Soru 11

Neyi başarmaya çalışıyoruz?, Bir değişimin iyileştirme olduğunu nasıl bileceğiz?, İyileştirme ile sonuçlanacak hangi değişikliği yapabiliriz? soruları aşağıdaki kalite iyileştirme modellerinden hangisine aittir?

A
Juran Enstitüsü Yalın iyileştirme Modeli
B
FOCUS-PDCA Modeli
C
iyileştirme Modeli
D
Altı Sigma
E
Yalın Düşünce
Soru 12

Bir süreç içinde yer alan işlemleri sırasıyla, fakat basit bir şekilde göstermeye yarayan, çeşitli faaliyetlere uygulanabilen kalite iyileştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çetele tablosu
B
Pareto diyagramı
C
Histogram
D
Neden-sonuç diyagramı
E
Akış şeması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında Sağlık Bakanlığı ile JCI arasında yapılan işbirliği kapsamında taahhüt edilen konulardan biri değildir?

A
Standart geliştirme
B
Ulusal sağlık akreditasyon sisteminin yapılandırılması
C
Kalite izleme ve ölçme sistemlerinin geliştirilmesi
D
Sağlık sigortası sisteminin denetlenmesi
E
Denetçilerin eğitimi
Soru 14

Cerrahi girişimde steril ortam olmaması veya işlem öncesi yeterli antibiyotik profilaksisi uygulanmaması sonucunda yara enfeksiyonu oluşması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Uygulama hatası
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
istenmeyen olay
E
Kasıtlı ihmal
Soru 15

Bilgi eksikliği, odaklanma güçlüğü, unutma gibi unsurlarla ortaya çıkan hatalara ne ad verilir?

A
Tıpta kötü uygulama
B
Kasıt olmayan hatalar
C
Uygulama hatası
D
Eksik kullanım
E
Planlama hatası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon işlemlerinden kaynaklanan hatalardan biridir?

A
ilaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
B
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
C
Sonuçların karışması
D
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
E
Tedavi sürecini yönetmede hata
Soru 17

Sertifikasyon işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sağlık ve güvenlikte en az risk taşıyan bir ortam için gerekli minimum standart seviyesi aranır.
B
Sadece devlet kuruluşları tarafından verilir.
C
Sadece kurumlar değerlendirmeye alınır.
D
Denetleme ve yerinde incelemeler ile minimum standartlara uygunluk değerlendirilir.
E
Alınması gönüllülük esasına dayanır.
Soru 18

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
TÜRKAK
B
ISO 9000
C
EN
D
EFTA
E
TSE
Soru 19

Uluslararası toplulukta sağlık bakımının kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek ve bu amaçla sağlık kuruluşlarının değerlendirilmesine yönelik standart-temeli i süreçler sunmak olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
ISO
B
UNICEF
C
JCI
D
UNESCO
E
OECD
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğini sağlamada fiziksel koşullar arasında yer almaz?

A
iş akışlarının sağlanması
B
El hijyeninin sağlanması
C
iyi havalandırma sistemi ve patojen kontrolü
D
Taşıma ve düşmeye karşı alınan önlemler
E
Hasta odalarının tek kişilik düzenlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x