Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre, sağlıkta kalitenin özelliklerinden biri değildir?

A
Verimlilik
B
Yasallık
C
Optimallik
D
Ucuzluk
E
Hakkaniyet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir grupta bulunması gereken temel özelliklerden biridir?

A
Bazı üyelerin amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunması
B
En az üç kişinin olması
C
Üyelerarası iletişimin olması
D
Amaçlara ulaşım konusunda zıtlaşmanın olması
E
Eylem biçimi üzerinde tartışılabilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kalite ölçülerinin istenen özellikleri arasında yer almaz?

A
Doğruluk
B
Hesap verebilirlik
C
ilgililik
D
Kolay yorumlanabilirlik
E
Geçerlik
Soru 4

Bazı müşteri gereklerinde küçük bir gelişme sağlandığında müşteri memnuniyeti son derece artarken, diğer müşteri gereksinimlerinde büyük bir gelişme olmasına rağmen müşteri memnuniyet derecesinin niçin sıradan bir artış gösterdiğini açıklayan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelişki modeli
B
Zıtlık modeli
C
Kano modeli
D
Benzeşim zıtlık modeli
E
Olumsuzluk modeli
Soru 5

Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi faaliyetlerinin başlangıç noktası
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulama
B
Organize etme
C
Değerlendirme
D
Ölçme
E
iyileştirme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının amaçlarından biri değildir?

A
Üretim ve kalite artışını sağlamak
B
Kontrol maliyetlerini arttırmak
C
iş mükemmelliği anlayışına ulaşmak
D
Örgütsel verimliliği arttırmak
E
Çalışanların motivasyonlarını arttırmak
Soru 7

Neyi başarmaya çalışıyoruz?, Bir değişimin iyileştirme olduğunu nasıl bileceğiz?, İyileştirme ile sonuçlanacak hangi değişikliği yapabiliriz? gibi soruların temelini oluşturduğu, kalite modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın Düşünce
B
Altı Sigma
C
Juran Enstitüsü Kalite iyileştirme Modeli
D
iyileştirme Modeli
E
Focus Modeli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Altı Sigmanın temel faydalarından biri değildir?

A
Verimliliği artırmak
B
Maliyetleri azaltmak
C
Çevrim zamanını artırmak
D
Pazar payını artırmak
E
Hata oranını azaltmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kalite geliştirmede en yaygın olarak kullanılan araçlara ilişkin kategorilerden biri değildir?

A
Temel araçlar
B
Yenilikçilik araçları
C
Yönetim araçları
D
istatistik araçları
E
Ölçüm araçları
Soru 10

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve “sorunların %80’inin, yerine getirilen işlemlerin %20’sine dayandığı” mantığı ile problemi oluşturan nedenleri derecelendiren yönteme ne ad verilir?

A
Pareto diyagramı
B
Akış şeması
C
Neden sonuç diyagramı
D
Çetele tablosu
E
Kontrol grafikleri
Soru 11

Altı Düşünme Şapkası tekniği uygulanırken “mevcut veya eksik bilgiye dikkat çekmek için kullanılan” şapka ne renktir?

A
Beyaz
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Sarı
E
Mavi
Soru 12

Çok sayıdaki mümkün olan fikirlerin, görüşlerin, kavramların ve süreç değişkenlerinin uygun gruplar içerisinde sınıflandırılması işleminin bir grup tarafından yapılarak grupça karar verilmesi olarak tanımlanan kalite iyileştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balık Kılçığı Diyagramı
B
Kontrol Grafiği
C
Ağaç Diyagramı
D
Karşılıklı ilişki Diyagramı
E
ilgi Diyagramı
Soru 13

Malzemeler için optimum yeniden sipariş noktasını belirlemeye olanak tanıyan, Japoncadan dilimize sinyal, kart veya işaret olarak çevrilen yalın düşünce yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanban
B
PokaYoke
C
Seiketsu
D
Kaizen
E
Muda
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon işlemlerinden kaynaklanan hatalardan biridir?

A
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
B
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
C
Tedavi sürecini yönetmede hata
D
ilaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
E
Kan transfüzyon hataları
Soru 15

Amacı, uluslararası toplulukta sağlık bakımının kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek ve bu amaçla sağlık kuruluşlarının değerlendirilmesine yönelik standart-temelli süreçler sunmak olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNESCO
B
ISO
C
JCI
D
UNICEF
E
OECD
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Malcolm Baldrige kalite kriterlerinden biri değildir?

A
Liderlik
B
Müşteri ve Pazar Odaklılık
C
Stratejik Planlama
D
Danışmanlık Hizmetleri
E
Süreç Yönetimi
Soru 17

Kalite belgelendirmenin araçlarından biri olan sertifikasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurumun gerektiğinde ilave hizmetlere, teknoloji ve kapasiteye ulaşabileceğinin ispatıdır.
B
Ulusal profesyoneller veya uzmanlık kuruluşları tarafından konulan kuralları temsil eder.
C
Alınması gönüllülük esasına dayanır.
D
Kurum ya da kişiyi değerlendirmeye alır.
E
Minimum standartlara uygunluk araştırılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi hata türleri arasında yer almaz?

A
Tanı hataları
B
Bilinen komplikasyonlar
C
Dokümantasyon hataları
D
Profilaksi hataları
E
Tedavi hataları
Soru 19

Kalite yaklaşımı açısından Hastayı yalnızca zarar görmekten korumak değil, etkili olmayan veya zararlı olmayan hizmetler vermemek, beklenen faydayı sağlayacak uygun tedavi ve hizmetleri sunmak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik
B
Bakım
C
Gözetim
D
Risk önleme
E
Üst düzey hizmet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) görevlerinden biridir?

A
Ulusal sağlık akreditasyon sisteminin yapılandırılması
B
Standart geliştirme
C
Denetçilerin eğitimi
D
Kalite izleme ve ölçme sistemlerinin geliştirilmesi
E
Akreditasyonla ilgili kriter ve önlemlerin belirlenmesi, bunların uygulanması ve gerektiğinde değiştirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x