Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalitenin özelliklerinden biri değildir?

A
Ucuzluk
B
Etkenlik
C
Verimlilik
D
Yasallık
E
Hakkaniyet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hasta memnuniyeti ölçümünde, kantitatif araştırmalarda kullanılan ölçme yöntemlerinden biridir?

A
Görüşmeler
B
Gözlemler
C
Videoteyp konsültasyonlar
D
Yüz yüze anket
E
Odak grup görüşmeleri
Soru 3

Donabedian'ın, sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile dengeleme şeklinde açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabul edilebilirlik
B
Hakkaniyet
C
Optimallik
D
Etkililik
E
Verimlilik
Soru 4

• Müşteriler ürünlere ilişkin deneyimlerinde olumlu değerlendirme yapma eğilimindedir.
• Müşterilerin satın alma öncesindeki bilgilerinin çoğu rakamlara dayanır ve bunlar daha çok kullanacakları ürüne ilişkin beklentilerini oluşturmalarında büyük rol oynar.
Yukarıda savları sunulan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumsuzluk Modeli
B
Zıtlık Modeli
C
Benzeşim Zıtlık Modeli
D
Çelişki Modeli
E
Hipotezin Testi Modeli
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hasta memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılan kalitatif araştırmaların üstünlüklerinden biridir?

A
Standardizasyon ve kontrol olanağı sağlaması
B
Zengin bilgi sağlaması
C
Yanlılık ve sübjektiviteyi azaltması
D
istatistiksel değerinin olması
E
Maliyetinin düşük olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda kalite kültürünün yaratılması için gereken unsurlardan biri değildir?

A
Kalitenin, üretimin sıfır noktasından başlaması
B
Önceliğin, sayıdan kaliteye çevrilmesi
C
Tedarikçilerin sadece fiyat ve maliyete dayalı olarak seçilmesi
D
Çağdaş, iş içinde veya işbaşı eğitim yöntemlerinin benimsenmesi
E
Sürekli iyileştirme ve geliştirmenin temel amaç olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi günümüz kalite anlayışını yansıtır?

A
Üretim sürecinde ürünün teknik özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kalınması
B
Müşterilerin kalite anlayışının işletmenin kârlılık politikalarına uygun olarak dönüştürülmesi
C
Müşteriler için olabildiğince ucuz ve çeşitli ürün üretilmesi
D
Sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması
E
Rakiplerin kalite anlayışının temel alınması
Soru 8

“Bir bütün olarak toplumun ihtiyaçları ve istekleri hesaba katıldığında, hizmetlerin genel modeli ya da dengesi yapılabilecek olanın en iyisi mi?” sorusuna cevap arayan kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkinlik
B
Uygunluk
C
Hakkaniyet
D
Verimlilik
E
Etkililik
Soru 9

Müşteri memnuniyeti yaratma sürecinin aşamalarından biri olan müşterinin tanımlanması evresinde öncelikle hangi soruya cevap aranır?

A
Müşteriler sağlık kurumuna dair nasıl bir algılamaya sahiptir?
B
Müşteri sayısını artırmak üzere ne tür politikalar izlenmelidir?
C
Mevcut ve hedef müşteri kitlemiz kimdir?
D
Müşteriye yönelik olarak ne tür adımlar atılmalıdır?
E
Müşterilerin sağlık kurumundan beklentileri nelerdir?
Soru 10

Hasta için uygun bir hizmet seçildiğinde fakat hastada önlenebilir bir komplikasyon meydana geldiğinde ve hasta hizmetin tüm potansiyel faydasını görmediğinde gerçekleşen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlış kullanım
B
Eksik kullanım
C
Etik dışı kullanım
D
Fazla kullanım
E
Yetersiz kullanım
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin amaçları arasında yer almaz?

A
iş güvenliği konularında ilgiyi artırmak
B
Çalışanların motivasyonu ve katılımını artırmak
C
Çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak
D
Maliyetleri düşürmek
E
Kurumun kâr rakamlarında iyileştirmeler gerçekleştirmek
Soru 12

Ekip üyelerinin birbirlerini tanıma, anlama ve öğrenme aşamasında oldukları, ekip üyeleri arasında henüz güvenin teşkil edilemediği ekip oluşumu ve gelişimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuruluş aşaması
B
Fırtına aşaması
C
Biçimlenme aşaması
D
Başarma aşaması
E
Dağılma aşaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Süreklilik
B
Ödüllendirme
C
Üst yönetimin desteği
D
Farklı amaçlara yönelik çalışmalar
E
Gönüllülük
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dengeli puan cetvelinin müşteri boyutunda yer alan ölçülerinden biridir?

A
Lisansüstü eğitim almış personel yüzdesi
B
Hizmetlerden şikâyet sayısı
C
ilaç hatası hızı
D
En az bir formal eğitime katılan personel yüzdesi
E
Ortalama hasta yatış süresi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ölçüm verilerinin bildirilmesi için kullanılan sayı veya istatistik türlerinden biri değildir?

A
Ortalama
B
Yüzde
C
Oran
D
Mutlak sayı
E
Varyans
Soru 16

Bir hastane personelinin içinde bulunduğu ve duygusal bağlılığın ağır bastığı bir grubun üyeleri birbirleri ile doğrudan ve yüz yüze iletişim kuruyor, belirli değer yargılarını paylaşıyorlar.
Yukarıda hakkında bilgi verilen personelin çalıştığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikincil grup
B
Birincil grup
C
Pozitif referans grubu
D
Formal grup
E
informal grup
Soru 17

Yatırımın kârlılığı ve ekonomik katma değer gibi değişkenler, aşağıdaki dengeli puan cetveli ölçülerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Finansal ölçüler
B
Öğrenme ölçüleri
C
Müşteri ölçüleri
D
iç işletme süreçleri ölçüleri
E
Yenilik ölçüleri
Soru 18

Aynı veriyi kullanan aynı ölçüm sürecinin, zaman içinde tekrarlandığında aynı sonuçları vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Faydalılık
B
Geçerlik
C
Yapılabilirlik
D
Doğruluk
E
Güvenirlik
Soru 19

A servisinde çalışan bir personel, B servisindeki grup çalışmalarını beğenmekte, takdir etmekte ve gelecekte o grupta çalışmak istemektedir.
Yukarıdaki duruma A servisinde çalışan personel açısından bakıldığında, B servisindeki grup çalışmaları aşağıdaki grup türlerinden hangisine aittir?

A
Negatif referans grubu
B
Birincil grup
C
Pozitif referans grubu
D
ikincil grup
E
Formal grup
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki ölçüm kategorilerinden “sonuç” ile ilgili ölçüme bir örnektir?

A
işlem tamamlanma süresi
B
Kalite yönetim biriminin varlığı
C
Hastaların ortalama bekleme süresi
D
Yoğun bakım ünitesinde ölüm hızı
E
Mamografi yapılan kadın sayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x