Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kendi kendini yöneten ekiplerin problem çözme ekiplerinden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
En az iki kişiden oluşması
B
Üyelerinin gönüllülük esasına göre ekibe katılmaları
C
Çözüm yönündeki fikirlerini uygulamaya geçirebilmesi
D
Ekibin oluşum ve gelişim evrelerinin kendine özgü olması
E
Sadece üretim işletmelerinde faydalı olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda kalite kültürünün yaratılması için gerekenlerden biri değildir?

A
Kalite kontrol üretimin sonunda gerçekleşti rilmelidir.
B
Bölüm ve birimler arasındaki duvarlar kaldırılmalıdır.
C
Çağdaş iş içinde veya işbaşı eğitim yöntemleri benimsenmelidir.
D
Sürekli iyileştirme ve geliştirme temel amaç olmalıdır.
E
Öncelik, sayıdan kaliteye çevrilmelidir.
Soru 3

Bir işletmede Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili politikaları belirlemekten ve bu politikaların uygulanmasına rehberlik etmekten sorumlu olacak bir ekip kurulması öngörülmektedir.
Yukarıdaki bilgiye göre, bu görev için en uygun ekip türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problem çözme ekipleri
B
Yönlendirici komiteler
C
Kalite çemberleri
D
informal gruplar
E
Referans grupları
Soru 4

__________, performansın bir müşterinin kabul bölgesi içinde yer alması durumunda, beklentilerin gerisinde kalmış olsa bile bu uyumsuzluğu göz ardı edebileceğini, benzeşim sürecinin işleyeceğini ve performansın kabul edilebilir bulunacağını ileri sürer.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Olumsuzluk Modeli
B
Hipotezin Testi Modeli
C
Çelişki Modeli
D
Benzeşim Zıtlık Teorisi
E
Kano Modeli
Soru 5

Bir organizasyonun kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelediği, bu işletmelerin iş yapma usulleri ile kendi usullerini karşılaştırdığı ve bu karşılaştırmadan çıkardığı sonuçları uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proje yönetimi
B
Dengeli ölçüm cetveli
C
Fizibilite çalışması
D
Stratejik yönetim
E
Kıyaslama
Soru 6

Japonca “kaizen” sözcüğünün karşılığı olan ve “müşterilerin beklentilerini karşılayan ya da aşan bir hizmet sağlamak için süreklilik gösteren bir çaba” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam kalite yönetimi (TKY)
B
Kalite güvence (KG)
C
Sürekli kalite iyileştirme (SKİ)
D
Endüstriyel kalite yönetimi bilimi (EKYB)
E
Kalite
Soru 7

FOCUS-PDCA, ________ üzerine kurulmuş ve özellikle Amerika'daki hastane işletmelerinde süreç iyileştirme çalışmalarında kullanılan bir modeldir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
PUKÖ döngüsü
B
taktik planlar
C
hastalar
D
sağlık kurumu
E
bütçe
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sürekli kalite iyileştirme programlarının başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

A
Yeni bir bürokrasi yaratma
B
Kurumda etkili bir stratejik yönetimin mevcut olması
C
Toplam kalite yönetimini destekleyen veya savunan kişinin kurumdan ayrılması
D
Toplam kalite yönetiminin sadece diğer bir program olarak görülmesi
E
Ekiplere çok fazla odaklanma
Soru 9

Çok sayıdaki mümkün olan fikirlerin, görüşlerin, kavramların ve süreç değişkenlerinin uygun gruplar içerisinde sınıflandırılması işleminin bir grup tarafından yapılarak grupça karar verilmesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı ilişki diyagramı
B
Neden-sonuç (Balık kılçığı) diyagramı
C
Mevcut gerçeklik ağacı
D
ilgi (Yakınlık) diyagramı
E
Beyin fırtınası
Soru 10

Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al döngüsünün ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?

A
Kalite iyileştirmeden sorumlu olanlar belirlenir.
B
Kalite iyileştirme takımlarının üyeleri seçilir.
C
Stratejik planlama gerçekleştirilir.
D
Kalite iyileştirme faaliyetlerinin bütçesi oluşturulur.
E
Kalite iyileştirmeye ihtiyacı olan alanlar tespit edilir.
Soru 11

Üretilen mal/hizmetin kalitesini etkileyen faktörler arasındaki ilişki düzeyini grafikle göstermek isteyen bir kalite iyileştirme uzmanı aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır?

A
Histogram
B
Dağılım diyagramı
C
Çetele tablosu
D
Pareto analizi
E
Beyin fırtınası
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi iyileştirmek üzere temelde süreci anlamak, süreçlerin performans problemlerini ve bunların potansiyel nedenlerini ortaya koymak için yararlanılan temel araçlardan biridir?

A
Altı düşünme şapkası
B
ilgi (yakınlık) diyagramı
C
Akış şeması
D
Beyin fırtınası
E
Mevcut gerçeklik ağacı
Soru 13

Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve zararların ortadan kaldırılması veya azaltılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta güvenliği
B
Sağlık kurumlarında kalite
C
Hasta hakları
D
Yetersiz kullanım
E
Sağlık sigortası
Soru 14

Astım, miyokard infarktüsü (MI) geçirmiş kronik hastalığı olan hastalarda steroid inhalatör, aspirin, beta-blokerler ve lipit seviyesini düşürücü ilaçların kullanılmaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Uygulama hatası
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
Kasıtlı ihmal
E
Yetersiz kullanım
Soru 15

Nihai olarak tüketici tatmininde, çalışanların tatmininde, toplum ve iş dünyası etkilerinde mükemmelliğe yol açacak şekilde Avrupa çapında tüm kuruluşların iyileştirme faaliyetlerine katılımını uyarma ve yardımcı olma misyonu taşıyan ödül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deming Ödülü
B
Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü
C
Dünya Kalite Ödülleri
D
Avrupa Kalite Ödülü
E
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü
Soru 16

Yetkili bir kurum tarafından kişi veya kuruluşların önceden belirlenmiş şartlara veya kriterlere uygunluğunun değerlendirilip onaylanma sürecine ne ad verilir?

A
Ticari belgelendirme
B
Sertifikasyon
C
Kalite belgelendirme
D
Ruhsatlandırma
E
Akreditasyon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ruhsatlandırmanın özelliklerinden biridir?

A
Önceden belirtilen standartlara uygun olup olmadığının araştırılması
B
Zaman içinde gelişimi teşvik etmek için ulaşılabilecek en yüksek standart seviyesini temsil etmesi
C
Sadece kurumu değerlendirmeye alması
D
Genellikle özel kuruluşlar tarafından verilmesi
E
Alınmasının zorunluluk esasına dayanması
Soru 18

Hemşirenin şiftin (nöbetinin) sonunda acele etmesi ve hastaya uyguladığı insülin dozunu “iki kere kontrol et” kuralına uymadan enjekte etmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Kasıtlı ihmal
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
Uygulama hatası
E
Kasıtlı olmayan hatalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon işlemlerinden kaynaklanan hatalardan biridir?

A
ilaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
B
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
C
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
D
Laboratuvar örneklerinin karışması
E
Tedavi sürecini yönetmede hata
Soru 20

I. Stratejik planlama
II. Liderlik
III. Danışmanlık hizmeti
Yukarıdakilerden hangileri Malcolm Baldrige kalite kriterlerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x