Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

• Müşteriler ürünlere ilişkin deneyimlerinde olumlu değerlendirme yapma eğilimindedir.
• Müşterilerin satın alma öncesindeki bilgilerinin çoğu rakamlara dayanır ve bunlar daha çok kullanacakları ürüne ilişkin beklentilerini oluşturmalarında büyük rol oynar.
Yukarıda savları sunulan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelişki Modeli
B
Zıtlık Modeli
C
Benzeşim Zıtlık Modeli
D
Hipotezin Testi Modeli
E
Olumsuzluk Modeli
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ölçümlerin gerçekleştirdiği temel amaçlardan biri değildir?

A
Sorunlara ilişkin olarak tahminlere dayalı çözüm bulunmasına yardım etmesi
B
Yapılan işin nasıl yapıldığını göstermesi ve iyileştirmeler yapmak için motivasyon sağlaması
C
Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümlemesi
D
Bilgi ve kanıt sağlaması
E
Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmeye yardım etmesi
Soru 3

Hasta için uygun bir hizmet seçildiğinde fakat hastada önlenebilir bir komplikasyon meydana geldiğinde ve hasta hizmetin tüm potansiyel faydasını görmediğinde gerçekleşen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksik kullanım
B
Yanlış kullanım
C
Fazla kullanım
D
Etik dışı kullanım
E
Yetersiz kullanım
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta tatmininin önem taşımasının nedenlerinden biri değildir?

A
Pazarlama
B
Klinik etkililik
C
Ekonomik nedenler
D
insancıl nedenler
E
Demografik ve kültürel nedenler
Soru 5

Deming “Kalite, gidilecek bir yer değil, yolculuktur.” sözüyle aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Kontrol et - Planla - Uygula - Önlem al sürecine
B
Hedeflere göre yönetime
C
Stratejik planlamaya
D
Sürekli iyileştirmeye
E
insana odaklanmaya
Soru 6

Bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının; sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Standartlaştırma
B
Ölçme
C
Değerlendirme
D
Kategorize etme
E
Kodlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi birincil grup özelliği taşımaz?

A
Takım sporları grupları
B
Akademik gruplar
C
Emir-komuta grupları
D
Arkadaş grupları
E
Aile grupları
Soru 8

Kalite geliştirme araçlarından biri olan ve “sorunların %80’inin, yerine getirilen işlemlerin %20’sine dayandığı” mantığı ile problemi oluşturan nedenleri derecelendiren yönteme ne ad verilir?

A
Neden sonuç diyagramı
B
Akış şeması
C
Pareto diyagramı
D
Çetele tablosu
E
Kontrol grafikleri
Soru 9

Kaliteye modern yaklaşım aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Bilimsel ve istatistiksel düşünmeye
B
Kalite düzeyi konusundaki tahminlere
C
Hastaları gözlemlemeye
D
Bilgi işlem teknolojisine
E
insan kaynakları yönetimine
Soru 10

Ekip üyelerinin kişiliklerinin ön plana çıktığı; hedeflere, stratejilere ve politikalara ilişkin farklı bakış açılarının yer aldığı ekip oluşumu ve gelişimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuruluş
B
Fırtına
C
Dağılma
D
Biçimlenme
E
Başarma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Altı Sigmanın temel faydalarından biri değildir?

A
Verimliliği artırmak
B
Hata oranını azaltmak
C
Pazar payını artırmak
D
Maliyetleri azaltmak
E
Çevrim zamanını artırmak
Soru 12

Neyi başarmaya çalışıyoruz?, Bir değişimin iyileştirme olduğunu nasıl bileceğiz?, İyileştirme ile sonuçlanacak hangi değişikliği yapabiliriz? gibi soruların temelini oluşturduğu, kalite modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyileştirme Modeli
B
Yalın Düşünce
C
Juran Enstitüsü Kalite iyileştirme Modeli
D
Altı Sigma
E
Focus Modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kalite geliştirmede en yaygın olarak kullanılan araçlara ilişkin kategorilerden biri değildir?

A
istatistik araçları
B
Temel araçlar
C
Yönetim araçları
D
Yenilikçilik araçları
E
Ölçüm araçları
Soru 14

• Beyin fırtınası ile oluşturulan fikirler listesinin sınıflandırılması
• Fikirlerin beyin fırtınası listesinden ilgi gruplarındaki yerlere taşınması
• ilgili olan fikirlerden gruplar oluşturulması
Yukarıda gerekli oluşum aşamaları verilen kalite geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çetele tablosu
B
Neden sonuç diyagramı
C
ilgi diyagramı
D
Kontrol grafikleri
E
Akış şeması
Soru 15

Bilgi eksikliği, odaklanma güçlüğü, unutma gibi unsurlarla ortaya çıkan hatalara ne ad verilir?

A
Kasıt olmayan hatalar
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
Uygulama hatası
E
Eksik kullanım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon işlemlerinden kaynaklanan hatalardan biridir?

A
Tedavi sürecini yönetmede hata
B
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
C
Kan transfüzyon hataları
D
ilaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
E
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
Soru 17

Tanımlanmış bir ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağımsız bir makam tarafından belgelendirilmesi faaliyetine ne ad verilir?

A
Ruhsatlandırma
B
Kalite belgelendirme
C
Belge
D
Sertifikasyon
E
Kalite güvence sistemi
Soru 18

Astım, miyokard infarktüsü (MI) geçirmiş kronik hastalığı olan hastalarda steroid inhalatör, aspirin, beta-blokerler ve lipit seviyesini düşürücü ilaçların kullanılmaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Kasıtlı ihmal
B
Tıpta kötü uygulama
C
Planlama hatası
D
Uygulama hatası
E
Yetersiz kullanım
Soru 19

Ruhsatlandırma işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hem kişiler hem kurumlar değerlendirmeye alınabilir.
B
Sağlık ve güvenlikte en az risk taşıyan bir ortam için gerekli minimum standartlar aranır.
C
Denetleme ve yerinde incelemeler ile minimum standartlara uygunluk değerlendirilir.
D
Alınmasında zorunluluk yoktur.
E
Ruhsatlandırma devlet kuruluşları tarafından yapılır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Malcolm Baldrige kalite kriterlerinden biri değildir?

A
Stratejik Planlama
B
Müşteri ve Pazar Odaklılık
C
Liderlik
D
Süreç Yönetimi
E
Danışmanlık Hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x