Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin saptanması
II. Müşterinin tanımlanması
III. Hareket planının geliştirilmesi
IV. Müşteri algılamalarının ölçümü
Yukarıdaki eylemlerin müşteri memnuniyeti yaratma süreci açısından doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
I-II-III-IV
B
II-I-IV-III
C
II-III-I-IV
D
III-II-I-IV
E
IV-III-I-II
Soru 2

I. Müşteri kalitesi
II. Profesyonel kalite
III. Ürün kalitesi
IV. Yönetim kalitesi
Ovretveit’e göre, yukarıdakilerden hangileri sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

__________, bazı müşteri gereklerinde küçük bir gelişme sağlandığında müşteri memnuniyeti son derece artarken, bunun aksine diğer müşteri gereklerinde büyük bir gelişme olmasına rağmen müşteri memnuniyet derecesinin niçin sıradan bir artış gösterdiğini açıklayan bir modeldir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çelişki Modeli
B
Benzeşim Zıtlık Teorisi
C
Olumsuzluk Modeli
D
Hipotezin Testi Modeli
E
Kano Modeli
Soru 4

Donabedian'a göre, sağlık kalitesinin özelliklerinden biri olan verimlilik kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlıkta ulaşılabilir iyileştirmeleri azaltmaksızın hizmet maliyetini azaltma yeteneği
B
En az bakım ve gözetim ile hastalıkları iyileştirme yeteneği
C
Sağlık kurulularının katlanması gereken maliyetleri üçüncü taraflarla paylaşma yeteneği
D
Sağlık kurumlarının masraflarını en az seviyeye indirme yeteneği
E
Hastalara yapılan hizmetlerin maliyetinden daha yüksek gelir elde etme yeteneği
Soru 5

• Beklentiler ve performans arasındaki uyumsuzluklar müşteriyi olumsuz etkileyip, huzursuz edebilir.
• Bir ürün veya hizmete ilişkin olarak müşteri tarafından hissedilen şey, bu çelişkinin büyüklüğü ile ters orantılıdır.
• Çelişkinin büyüklüğü mal ve hizmete duyulan memnuniyeti azaltacaktır.
Yukarıda savları sunulan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzeşim Zıtlık Modeli
B
Zıtlık Modeli
C
Olumsuzluk Modeli
D
Kano Modeli
E
Hipotezin Testi Modeli
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda kalite kültürünün yaratılması için uygulanması gereken maddelerden biridir?

A
Kalite kontrolün, üretim sürecinin sonunda gerçekleştirilmesi
B
Çalışanların yanlış yaptıklarında kovulacaklarını bilmesi
C
Tedarikçilerin sadece fiyat ve maliyete dayalı olarak seçilmesi
D
Sayısal kotalara bağlanmış iş standartlarının terk edilmesi
E
Çalışanların yaptıkları işle övünmelerinin engellenmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “müşterilerin beklentileri ile elde ettikleri fayda arasındaki uygunluğu esas alan ve elde ettikleri memnuniyeti analiz eden” modellerden biridir?

A
SERVQUAL
B
SERVPERF
C
Benzeşim-zıtlık modeli
D
Algılanan hizmet kalitesi modeli
E
Kritik Olaylar tekniği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta tatminini önemli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Pazarlamaya ilişkin nedenler
B
Biyolojik nedenler
C
Klinik etkililik
D
Ekonomik nedenler
E
insancıl nedenler
Soru 9

Shewhart tarafından geliştirilen PUKÖ döngüsündeki “P” harfi aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

A
Prensipleri geliştir
B
Piyasa araştırması yap
C
Projelendir
D
Planla
E
Pahalı süreçleri belirle
Soru 10

Günümüzde örgütler çalışanların sinerjik etkilerinden yararlanabilmek ve belirli projeleri yerine getirebilmek için işletmelerin farklı birimlerinde çalışmakta olan bireyleri bir araya getirmek suretiyle ________ oluşturmaktadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
problem çözme ekipleri
B
sanal ekipler
C
kalite çemberleri
D
kendi kendini yöneten ekipler
E
çapraz fonksiyonlu ekipler
Soru 11

I. iki veya daha fazla kişinin varlığı
II. Grup üyelerinin aynı birimde çalışması
III. Belirli bir amacın varlığı
IV. Üyelerin görüş ve düşüncelerinin aynı olması
Yukarıdakilerden hangileri bir ekipten söz edebilmek için gerekli kriterlerdendir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II, III
Soru 12

Kalitenin gelişim tarihine adını “kalite çemberlerinin babası” olarak yazdıran ve “neden-sonuç diyagramlarını” geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Juran
B
Ishikawa
C
Deming
D
Crosby
E
Feigenbaum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmalarının üstünlükleri arasında yer almaz?

A
Ekip çalışması maliyet oranlarının düşmesini sağlar.
B
Ekip çalışması kalitenin ve üretimin artmasını sağlar.
C
Ekip çalışması ekip üyelerinin birbirine bağımlılıklarını azaltır.
D
Ekip kavramı karar alma sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.
E
Ekip çalışması, çalışanların daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında yapıyla ilgili ölçüme verilebilecek örneklerden biridir?

A
Tedavi sonrasında hastaların ağrılarının azalma oranı
B
Hemşirelerin hastaların kan basınçlarını ne kadar uygun ölçtükleri ve kaydettikleri
C
Kan tahlillerinin sonuçlanması için geçen ortalama süre
D
Bir hastanın muayene için ortalama bekleme süresi
E
Kurumda uzmanlığa sahip hekimlerin sayısı
Soru 15

I. Müşteri ölçüleri
II. iç işletme süreçleri ölçüleri
III. Rakiplere ilişkin ölçüler
IV. Yenilik ve öğrenme ölçüleri
V. Finansal ölçüler
Yukarıdakilerden hangileri Dengeli Puan Cetvelindeki stratejik kategorilerdendir?

A
II ve V
B
I, II ve III
C
I, IV ve V
D
I, II, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 16

Ölçmenin, amaçları belirlemek için girdi sağladığı ve daha sonra performansın gözden geçirilmesi için veri sunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik kalite yönetimi
B
Kalite kontrol
C
Personel yetiştirme
D
Operasyonel kalite planlama
E
Kalite iyileştirme
Soru 17

• Liderlik paylaşılır.
• Ortak amaç ve görev bilinci oluşur.
• Görev ve başarı konularında olumludurlar.
• Performans ve verim en üst düzeye ulaşır.
Yukarıda bazı özellikleri sunulan durum, ekip oluşumu ve gelişiminin hangi aşamasını ifade eder?

A
Kuruluş aşaması
B
Başarma aşaması
C
Fırtına aşaması
D
Biçimlenme aşaması
E
Dağılma aşaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kıyaslama tekniğinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Bir kopyalama ve taklit aracı değil, bir uyarlama faaliyeti olması
B
Süreklilik gerektiren sistematik bir çalışma olması
C
Bir organizasyonun sadece faaliyet gösterdiği sektörlerde uygulanabilen bir teknik olması
D
Sadece diğer örgütlerin elde ettiği sonuçlarla değil, bu sonuçların nasıl elde edildiği ile de ilgilenmesi
E
Organizasyonlar arasında karşılıklı bir bilgi alışverişi ve çıkar sağlamayı amaçlaması
Soru 19

Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalışma grubuna ne ad verilir?

A
Kalite çemberleri
B
informal gruplar
C
Referans grupları
D
Yönlendirici komite
E
Problem çözme ekipleri
Soru 20

Kalitenin varlığını ya da yokluğunu göstermek üzere seçilen ölçülerin gerçekten hasta bakımında kaliteyi gösterip göstermediği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Geçerlik
B
Doğruluk
C
Yapılabilirlik
D
Güvenirlik
E
Faydalılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x