Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi giderlerin sınıflandırılma ölçütlerinden biridir?

A
İşletme fonksiyonlarına göre
B
Aktif toplamı ile ilişkisine göre
C
Saptanma yerlerine göre
D
Saptayan kişiye göre
E
Pasif toplamı ile ilişkisine göre
Soru 2

İşletmenin üretim ya da hizmet fonksiyonunu yerine getirmesi için ortaya çıkan tüm giderler hangi gider grubunda yer alır?

A
Satın Alma (Tedarik) Giderleri
B
Üretim Giderleri
C
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
D
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
E
Genel Yönetim Giderleri
Soru 3

Aynı işi yapan personel, araç ve gereçten oluşan her birimin ayrı bir gider yeri olarak kabul edildiği sınıflandırma yöntemine ne ad verilir?

A
Yerel bölümleme
B
Fonksiyonel bölümleme
C
Sorumluluklara göre bölümleme
D
Temel bölümleme
E
Özel bölümleme
Soru 4

Faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen, toplam tutarı değişmeyen giderlere ne ad verilir?

A
Sabit giderler
B
Değişken giderler
C
Karma giderler
D
Direkt giderler
E
Dolaylı giderler
Soru 5

Giderlerin doğal adlarına göre sınıflandırılmasına ne ad verilmektedir?

A
Gider türlerine göre giderler
B
İşletme fonksiyonlarına göre giderler
C
Gider yerlerine göre giderler
D
Yüklenme biçimlerine göre giderler
E
Faaliyet hacmi ile ilişkilerine göre giderler
Soru 6

Bir hastane işletmesinde yoğun bakım ünitesine ilişkin giderler tekdüzen muhasebe sisteminde hangi gider yerinde sınıflandırılır?

A
Yardımcı üretim gider yerleri giderinde
B
Esas üretim gider yerleri giderinde
C
Yatırım gider yerleri giderinde
D
Üretim yerleri yönetimi gider yerleri gideri
E
Genel yönetim gider yerleri gideri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hastane işletmeleri için değişken giderlerdendir?

A
Binalara ilişkin amortisman
B
Kullanılan araçlara ilişkin amortisman
C
Doktorlara ödenen ücret
D
Diğer sağlık personeline ödenen ücret
E
Tıbbi ve sarf malzemeler
Soru 8

Belirli bir faaliyet düzeyinde sabit, bu faaliyet düzeyi aşıldığında basamaksal artış gösteren, sıçrama yapan giderlere ne ad verilmektedir?

A
Sabit giderler
B
Değişken giderler
C
Programlanmış sabit giderler
D
Yarı sabit giderler
E
Yarı değişken giderler
Soru 9

Bir hastane işletmesinde sigorta giderleri aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?

A
İlk madde ve malzeme giderleri
B
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
C
Çeşitli giderler
D
Vergi resim ve harçlar
E
Amortismanlar ve tükenme payları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir hastane işletmesi için direkt ilk madde ve malzemelerdendir?

A
İlaç
B
Bandaj
C
Pamuk
D
Şırınga
E
Temizlik malzemeleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi giderlerin sınıflandırılma ölçütlerinden biridir?

A
İşletme fonksiyonlarına göre
B
Aktif toplamı ile ilişkisine göre
C
Saptanma yerlerine göre
D
Saptayan kişiye göre
E
Pasif toplamı ile ilişkisine göre
Soru 12

“Direkt ve endirekt giderler” hangi gider sınıflaması ölçütüne göre yapılan bir ayrımdır?

A
Yüklenme biçimine göre giderler
B
İşletme fonksiyonlarına göre giderler
C
Gider yerlerine göre giderler
D
Faaliyet hacmi ile ilişkilerine göre giderler
E
Sorumluluk açısından giderler
Soru 13

İşletmenin üretim ya da hizmet fonksiyonunu yerine getirmesi için ortaya çıkan tüm giderler hangi gider grubunda yer alır?

A
Satın Alma (Tedarik) Giderleri
B
Üretim Giderleri
C
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
D
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
E
Genel Yönetim Giderleri
Soru 14

İşletmelerin yönetim fonksiyonunu yerine getirebilmek için yapmış olduğu işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri ile muhasebe ve mali işler servislerinin giderleri hangi gider grubunda yer alır?

A
Satın Alma (Tedarik) Giderleri
B
Üretim Giderleri
C
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
D
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
E
Genel Yönetim Giderleri
Soru 15

Giderlerin yüklenme biçimine göre sınıflandırılmasında gider ile yükleneceği yer arasında doğrudan bir ilişki kurulabiliyorsa bu gider nasıl sınıflandırılır?

A
Direkt gider
B
Endirekt gider
C
Dolaylı gider
D
Sabit gider
E
Değişken gider
Soru 16

Faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen, toplam tutarı değişmeyen giderlere ne ad verilir?

A
Sabit giderler
B
Değişken giderler
C
Karma giderler
D
Direkt giderler
E
Dolaylı giderler
Soru 17

Giderlerin doğal adlarına göre sınıflandırılmasına ne ad verilmektedir?

A
Gider türlerine göre giderler
B
İşletme fonksiyonlarına göre giderler
C
Gider yerlerine göre giderler
D
Yüklenme biçimlerine göre giderler
E
Faaliyet hacmi ile ilişkilerine göre giderler
Soru 18

Bir hastane işletmesinde yoğun bakım ünitesine ilişkin giderler tekdüzen muhasebe sisteminde hangi gider yerinde sınıflandırılır?

A
Yardımcı üretim gider yerleri giderinde
B
Esas üretim gider yerleri giderinde
C
Yatırım gider yerleri giderinde
D
Üretim yerleri yönetimi gider yerleri gideri
E
Genel yönetim gider yerleri gideri
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplam değişken giderler faaliyet hacmi artıkça artar.
B
Toplam değişken giderler faaliyet hacmi azaldıkça azalır.
C
Birim değişken giderler faaliyet hacmi artıkça artar.
D
Birim değişken giderler faaliyet hacminden etkilenmez ve sabit kalırlar.
E
Bir işletmenin toplam maliyeti, değişken ve sabit giderlerin toplamından oluşur.
Soru 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Standart giderlerin hastane işletmelerinde uygulanması pratiktir ve maliyetlerin belirlenmesinde çok fayda sağlar.
B
Belli bir sorumluluk biriminin yöneticisinin kararları doğrultusunda etkileyebildiği giderler, o birim yöneticisi açısından kontrol edilebilir bir giderdir.
C
Sağlık kurumlarında birimin sorumlu yöneticisinin karar ve faaliyetlerinden etkilenmeyen kira giderleri kontrol edilemeyen giderlerdendir.
D
Hemşire ve diğer personele ödenmiş ücretler fiili giderlerdendir.
E
Tahmini giderlerin belirlenmesinde daha çok sezgi, tecrübe ve tahminlerden yararlanılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x