Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında oluşturulan döner sermayenin amaçlarından biri değildir?

A
Genel bütçe yükünü artırmak
B
Ek gelir sağlamak
C
Kamudaki atıl kapasiteyi kullanmak
D
Toplumsal faydalar sağlamak
E
Sağlık hizmetlerini iyileştirilmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki genel üretim gider çeşitllerinden, sosyal giderler grubunda yer almaz?

A
Çamaşırhane giderleri
B
Elektrik giderleri
C
Arşiv giderleri
D
Yemekhane giderleri
E
Terzihane giderleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında, giderlerin dağıtımına göre oluşturulan maliyet yöntemlerinden biridir?

A
Normal maliyet yöntemi
B
Değişken maliyet yöntemi
C
Asal maliyet yöntemi
D
Standart maliyet yöntemi
E
Faaliyet tabanlı maliyet yöntemi
Soru 4

I. Kaydetme
II. Planlama
III. Özetleme
IV. Maliyet analizi
V. Sınıflandırma
Yukarıdakilerden hangileri yönetim muhasebesinin amaçlarındandır?

A
Ive V
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 5

Üç aşamalı bir gider dağıtımının, ikinci dağıtımında, giderlerin dağıtılacağı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider çeşitleri
B
Yardımcı üretim gider merkezleri
C
Direkt işçilik giderleri
D
Hizmet maliyetleri
E
Esas üretim gider merkezleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki tıbbi sarf malzemesi giderlerinin veri kaynaklarından biridir?

A
Malzeme istek formları
B
Personel bilgi kayıtları
C
Hizmet talep formları
D
Maaş bordro bilgileri
E
ilaç istek formları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi endirekt personel giderlerinden biri değildir?

A
Cenaze yardımı
B
Hekim ücreti
C
Giyim giderleri
D
Geçici görev yollukları
E
Sürekli görev yollukları
Soru 8

I. Kota altında kalan hekimlerin işine son verilmesi
II. Giderlerin belirlenmesi
III. Giderlerin dağıtımı
IV. Yeni hizmet oluşturulması
V. Tutundurma çeşidinin artırılması
Yukarıdakilerden hangileri maliyet muhasebesinin aşamalarındandır?

A
Ive III
B
Ive V
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki yardımcı hizmet gider yerlerinden biridir?

A
Güvenlik
B
Satın alma
C
Kan merkezi
D
Halkla ilişkiler
E
Laboratuvar
Soru 10

Gider çeşitlerinin, gider yerleri itibariyle dağıtımını topluca gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satılan hizmet maliyeti tablosu
B
Gider dağıtım tablosu
C
Gelir tablosu
D
Sipariş maliyeti tablosu
E
Satışların maliyeti tablosu
Soru 11

I. Klinik malzemeleri
II. Haberleşme giderleri
III. Amortismanlar
IV. Faiz giderleri
Yukarıdakilerden hangileri bir hastanenin sabit giderlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
Ive II
D
Ive III
E
III ve IV
Soru 12

Z Hastanesinde Kasım ayında kullanılan elektrik 6.000 kws ve fatura bedeli ise 13.500 TL+2.430 TL KDV’dir. Serviste 1.000 kws, ameliyathanede 4.200 kws ve destek biriminde 800 kws elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre, Z Hastanesinde gider merkezlerine yüklenecek elektriğin bir kilovvatt'mın maliyeti kaç TL/kvvs'dir?

A
2,00
B
2,10
C
2,25
D
2,70
E
3,06
Soru 13

Z Hastanesinde Kasım ayında kullanılan elektrik 6.000 kws ve fatura bedeli ise 13.500 TL+2.430 TL KDV’dir. Serviste 1.000 kws, ameliyathanede 4.200 kws ve destek biriminde 800 kws elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, ameliyathanenin elektrik giderinden aldığı pay kaç TL'dir?

A
1.800
B
2.250
C
9.450
D
11.250
E
11.700
Soru 14

Stratejik kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rutin kararlardır.
B
Üst yönetimi ilgilendirir.
C
Uzun süreli kararlardır.
D
Geniş kapsamlıdır.
E
işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenler.
Soru 15

X Hastanesinin toplam maliyeti 60.000 TL, birim değişken maliyeti 20 TL'dir. Hastane bu dönemde 800 hastayı tedavi etmiş ve karşılığında 96.000 TL gelir elde etmiştir.
Bu bilgilere göre, X Hastanesinin bu döneme ilişkin toplam katkı payı kaç TL'dir?

A
20.000
B
36.000
C
52.000
D
80.000
E
112.000
Soru 16

X Hastanesinin toplam maliyeti 60.000 TL, birim değişken maliyeti 20 TL'dir. Hastane bu dönemde 800 hastayı tedavi etmiş ve karşılığında 96.000 TL gelir elde etmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, X Hastanesinin bu döneme ilişkin toplam sabit maliyetleri kaç TL'dir?

A
30.000
B
36.000
C
44.000
D
76.000
E
80.000
Soru 17

Sağlık kurumunun maliyetleri ile üretim hacmi arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Maliyet davranışı
B
Başabaş noktası
C
Değişken maliyetler
D
Katkı payı
E
Sabit maliyetler
Soru 18

Y Hastanesi göz polikliniğinde her bir hastadan ortalama 80 TL muayene ücreti almaktadır ve birim değişken maliyeti 30 TL'dir. Polikliniğin aylık sabit maliyeti 4.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, Y Hastanesinin göz polikliniğinden aylık 3.000 TL kâr elde edebilmesi için kaç hasta muayene edilmelidir?

A
100
B
110
C
120
D
130
E
140
Soru 19

Y Hastanesi göz polikliniğinde her bir hastadan ortalama 80 TL muayene ücreti almaktadır ve birim değişken maliyeti 30 TL'dir. Polikliniğin aylık sabit maliyeti 4.000 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Y Hastanesinin göz polikliniğinin katkı oranı yüzde kaçtır?

A
24,3
B
40,7
C
56,5
D
62,5
E
70,2
Soru 20

Sağlık kurumu yöneticilerinin, maliyet kontrolünü faaliyetlere müdahale ederek sağladığı maliyet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaizen maliyetleme
B
Toplam kalite maliyetlemesi
C
Hedef maliyetleme
D
Faaliyet tabanlı maliyetleme
E
Değer analizi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x