Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir hastanedeki yardımcı üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Tomografi
B
Kardiyoloji
C
Genel cerrahi
D
Pediatri
E
Psikiyatri
Soru 2

I. işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılmış olması
II. Üretilen hizmetin satışı sonucunda ortaya çıkmış olması
III. işletmenin öz sermayesini korumak amacıyla yapılmış olması
IV. işletmenin öz sermayesini azaltmış olması
Yukarıdakilerden hangileri harcamaların gider olabilmesi için gereken unsurlardandır?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

K Hastanesine Mart ayında yatan hastaların toplam maliyet fonksiyonu 26.000+40x ve hastaneden Mart ayında taburcu olan hasta sayısı 120’dir.
Buna göre, Mart ayında yatan hasta biriminin toplam değişken maliyetleri kaç TL'dir?

A
4.800
B
4.920
C
26.000
D
30.800
E
30.920
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında oluşturulan döner sermayenin amaçlarından biri değildir?

A
Toplumsal faydalar sağlamak
B
Genel bütçe yükünü artırmak
C
Ek gelir sağlamak
D
Sağlık hizmetlerini iyileştirilmek
E
Kamudaki atıl kapasiteyi kullanmak
Soru 5

Üç aşamalı bir gider dağıtımının, ikinci dağıtımında, giderlerin dağıtılacağı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider çeşitleri
B
Yardımcı üretim gider merkezleri
C
Hizmet maliyetleri
D
Direkt işçilik giderleri
E
Esas üretim gider merkezleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki tıbbi sarf malzemesi giderlerinin veri kaynaklarından biridir?

A
ilaç istek formları
B
Maaş bordro bilgileri
C
Hizmet talep formları
D
Personel bilgi kayıtları
E
Malzeme istek formları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki yardımcı hizmet gider yerlerinden biridir?

A
Halkla ilişkiler
B
Kan merkezi
C
Satın alma
D
Güvenlik
E
Laboratuvar
Soru 8

Gider çeşitlerinin, gider yerleri itibariyle dağıtımını topluca gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sipariş maliyeti tablosu
B
Gider dağıtım tablosu
C
Gelir tablosu
D
Satışların maliyeti tablosu
E
Satılan hizmet maliyeti tablosu
Soru 9

Talha Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünün ikinci dağıtım sonucunda 615.000 TL maliyet dağıtılmıştır. Çocuk Cerrahisi, Mart ayı boyunca 246 ameliyat gerçekleştirmiştir. Hastane Çocuk Cerrahisinin birim ameliyat giderini ameliyat sayısına göre tespit etmektedir.
Bu bilgilere göre Çocuk Cerrahisinin birim ameliyat maliyeti kaç TL/hasta’dır?

A
1.910
B
2.100
C
2.500
D
3.000
E
3.075
Soru 10

I. Kota altında kalan hekimlerin işine son verilmesi
II. Giderlerin belirlenmesi
III. Giderlerin dağıtımı
IV. Yeni hizmet oluşturulması
V. Tutundurma çeşidinin artırılması
Yukarıdakilerden hangileri maliyet muhasebesinin aşamalarındandır?

A
I ve III
B
I ve V
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi endirekt personel giderlerinden biri değildir?

A
Sürekli görev yollukları
B
Hekim ücreti
C
Giyim giderleri
D
Geçici görev yollukları
E
Cenaze yardımı
Soru 12

Sağlık kurumunun maliyetleri ile üretim hacmi arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Değişken maliyetler
B
Sabit maliyetler
C
Başabaş noktası
D
Katkı payı
E
Maliyet davranışı
Soru 13

APA Hastanesi yöneticileri, Ocak ayına ilişkin başabaş noktası toplam satış tutarını 225.000 TL olarak tahmin etmiştir. Hastanenin sabit maliyetleri toplamı 90.000 TL ve toplam değişken maliyetleri 75.000 TL’dir.
Buna göre işletmenin katkı oranı kaçtır?

A
0, 10
B
0, ,20
C
0, ,25
D
0, ,40
E
0, ,60
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş hacmindeki değişimlerden doğrudan etkilenen ve faaliyette bulunma giderleri olarak da adlandırılan giderlerdir?

A
Endirekt giderler
B
Doğrudan giderler
C
Dolaylı giderler
D
Değişken giderler
E
Direkt giderler
Soru 15

Yeni kurulan TRP Hastanesi’nin yöneticileri, hastanenin başabaş noktasını hesaplamak istemektedir. Yöneticiler; hasta başına muayene ücretinin 80 TL, birim değişken maliyetin 25 TL, toplam aylık sabit maliyetlerin 359.700 TL ve aylık hasta sayısının 9.500 olacağını tahmin etmişlerdir.
Buna göre TRP Hastanesinin başabaş noktası hasta sayısı kaçtır?

A
4.496
B
6.540
C
8.210
D
9.500
E
14.388
Soru 16

Stratejik kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geniş kapsamlıdır.
B
Uzun süreli kararlardır.
C
Üst yönetimi ilgilendirir.
D
işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenler.
E
Rutin kararlardır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yöneticiler tarafından verilebilecek bir karardır?

A
Hasta bakıcıların nöbet listesinin hazırlanması
B
Hastane sermayesinin halka açılma kararının alınması
C
Yeni bir röntgen cihazının ithal edilmesi
D
Yeni bir polikliniğin açılması
E
Hastanenin başka bir hastane ile birleşme kararının alınması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hizmet sunan bir sağlık kurumunun en uygun hizmet karmasını belirlemesinde kullanılan analiz tekniğidir?

A
Dupont analizi
B
Duyarlılık analizi
C
Maliyet-Hacim-Kâr analizi
D
Değer analizi
E
Kısıtlar teorisi
Soru 19

Bir işletmenin ana faaliyet konusu dışındaki bazı hizmetleri taşeron uzman bir firmaya yaptırmasına ne ad verilir?

A
Kaizen
B
Dış kaynak kullanımı
C
Kurumsal kaynak planlaması
D
Benchmarking
E
Değer mühendisliği
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x