Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılmış olması
II. Üretilen hizmetin satışı sonucunda ortaya çıkmış olması
III. işletmenin öz sermayesini korumak amacıyla yapılmış olması
IV. işletmenin öz sermayesini azaltmış olması
Yukarıdakilerden hangileri harcamaların gider olabilmesi için gereken unsurlardandır?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

Sağlık sektöründe toplam maliyetler içindeki en büyük payı oluşturan maliyet kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıtlar
B
insan kaynağı
C
Enerji
D
Vergiler
E
ilk madde ve malzeme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin sağlık işletmelerine sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Rekabetçi ortamda kâr elde edebilmeye yönelik kararlar alınmasını sağlaması
B
Değişen piyasa şartlarına uyum sağlanmasına yardımcı olması
C
Yönetimin kaliteden ödün vermeden karar alabilmesini sağlaması
D
Yöneticilerin kaynakları en verimli şekilde kullanmasına katkı sağlaması
E
Personelin yeni teknolojileri kullanmasına yönelik eğitim almasını sağlaması
Soru 4

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge'ye göre, aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinin amaçlarından biri değildir?

A
Ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanlar için rehabilitasyon hizmeti verilmesi
B
Hastaların tedavi edilmesi
C
insan sağlığına zarar veren etmenlerin yok edilmesi
D
Hastanelerin konaklama tesisleri gibi tasarlanıp, sağlıklı kişilere tahsis edilmesi
E
Zararlı etmenlerin etkilerinden toplumun korunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli hastanelerden biridir?

A
Ağız ve diş sağlığı merkezleri
B
Kamu üniversitelerine ait hastaneler
C
Devlet hastaneleri
D
Yüksek ihtisas hastaneleri
E
Kadın ve çocuk hastalıkları hastaneleri
Soru 6

ABC Hastanesi Şubat ayında 1.600’ü ayakta ve 700’ü yatan olmak üzere toplam 2.300 hastaya hizmet vermiştir. Yatan hastalardan 100’ünün tedavisi devam edecektir ve diğer hastalar Şubat ayı içerisinde taburcu olmuştur. Hastanenin fiili yatak sayısı 200’dür. Hastane Şubat ayında taburcu ettiği yatan hastalar için 312.000 TL maliyete katlanmıştır.
Buna göre, hastanenin yatak devir hızı kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 7

Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı, döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değere ne ad verilir?

A
Harcama
B
Gider
C
Yan hasılat
D
Fırsat maliyeti
E
Kâr
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebesinin alt sistemlerinden biridir?

A
Sağlık muhasebesi
B
Maliyet muhasebesi
C
Banka muhasebesi
D
Finansal muhasebe
E
Sigorta muhasebesi
Soru 9

I. işletmenin destekleyici fonksiyonları arasındadır.
II. işletme içi ve dışı kullanıcılara teknolojik bilgi üretir.
III. işletmenin, nitelikli personeli işe almasını sağlar.
Finansal muhasebe ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
YalnızI
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
1,11 ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toplam nüfusu 9.000'e kadar olan yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren ve mesai saatleri dışında yardımcı sağlık personeli tarafından hizmet verilen hastanelerdir?

A
E-1 grubu hastaneler
B
E-2 grubu hastaneler
C
E-3 grubu hastaneler
D
E-4 grubu hastaneler
E
E-5 grubu hastaneler
Soru 11

X hastanesinde onkologlar hastalarına tanı sonrasında; ameliyat, radyoterapi ve ilaç tedavisini sırayla uygulamaktadırlar. Buna göre ARYA hastanesinin maliyetlerinin tespit edilmesinde kullanılacak en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt maliyet yöntemi
B
Asal maliyet yöntemi
C
Sabit maliyet yöntemi
D
Dolaylı maliyet yöntemi
E
Safha maliyet yöntemi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki endirekt işçilik giderleri arasında yer almaz?

A
Havalandırma giderleri
B
Nezaretçi ücretleri
C
Yıllık ikramiye ve izin ücretleri
D
Kıdem tazminatları
E
Fazla mesai primleri
Soru 13

Kira, amortisman ve yönetici giderleri gibi, yöneticilerin kısa dönemli kararlarından etkilenmeyen ve yapılması zorunlu olan giderlere ne ad verilir?

A
Yarı sabit giderler
B
Yapısal giderler
C
Yarı değişken giderler
D
Değişken giderler
E
Programlanmış giderler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla, İş Kanunu'na göre çalıştırılan işçilerin maliyetlerinden biri değildir?

A
ikramiyeler
B
Brüt ücretler
C
Nöbet ücretleri
D
Katma değer vergisi
E
Sosyal güvenlik kurumu işveren payı
Soru 15

K Hastanesine Mart ayında yatan hastaların toplam maliyet fonksiyonu 26.000+40x ve hastaneden Mart ayında taburcu olan hasta sayısı 120’dir.
Buna göre, Mart ayında yatan hasta biriminin toplam değişken maliyetleri kaç TL'dir?

A
4.800
B
4.920
C
26.000
D
30.800
E
30.920
Soru 16

Y Diş Hastanesi'nin implant tedavisinde toplam ilk madde ve malzeme giderlerinin 64.000 TL, işçilik giderlerinin 105.000 TL, değişken genel üretim giderlerinin 21.000 TL, sabit giderlerinin 48.000 TL ve toplam implant gelirlerinin 672.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Hastane implant hizmetine 2015 yılında başlamış ve dönem sonunda tüm hastaların tedavisini tamamlamıştır. Ayrıca 2015 döneminde 280 hastaya implant hizmeti verilmiştir.
Tam maliyet yönetimine göre Y Diş Hastanesindeki implant hizmetinin toplam maliyeti kaç TL'dir?

A
69.000
B
169.000
C
190.000
D
217.000
E
238.000
Soru 17

Y Diş Hastanesi'nin implant tedavisinde toplam ilk madde ve malzeme giderlerinin 64.000 TL, işçilik giderlerinin 105.000 TL, değişken genel üretim giderlerinin 21.000 TL, sabit giderlerinin 48.000 TL ve toplam implant gelirlerinin 672.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Hastane implant hizmetine 2015 yılında başlamış ve dönem sonunda tüm hastaların tedavisini tamamlamıştır. Ayrıca 2015 döneminde 280 hastaya implant hizmeti verilmiştir. Y Diş Hastanesinde implant hizmeti %80 kapasite ile çalışırsa ve maliyetler normal maliyet yönetimine göre hesaplanırsa, toplam implant hizmeti maliyeti kaç TL olur?

A
172.800
B
194.200
C
228.400
D
238.000
E
250.000
Soru 18

Y Diş Hastanesi'nin implant tedavisinde toplam ilk madde ve malzeme giderlerinin 64.000 TL, işçilik giderlerinin 105.000 TL, değişken genel üretim giderlerinin 21.000 TL, sabit giderlerinin 48.000 TL ve toplam implant gelirlerinin 672.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Hastane implant hizmetine 2015 yılında başlamış ve dönem sonunda tüm hastaların tedavisini tamamlamıştır. Ayrıca 2015 döneminde 280 hastaya implant hizmeti verilmiştir. Y Diş Hastanesinde hasta başına implant maliyeti 840 TL ise bu hastanenin bir implant hastasından elde ettiği ortalama kâr kaç TL'dir?

A
480
B
1.560
C
1.920
D
2.400
E
3.960
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir hastanedeki yardımcı üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Psikiyatri
B
Kardiyoloji
C
Genel cerrahi
D
Pediatri
E
Tomografi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen muhasebe sisteminde esas alman, giderlerin türlerine göre yapılan sınıflandırmalarda yer almaz?

A
Amortismanlar ve tükenme payları
B
Finansman giderleri
C
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin giderler
D
ilk madde ve malzeme giderleri
E
Peşin ödenen vergi ve fonlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x