Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin temel işlevlerinden biri değildir?

A
Eğitim hizmetleri
B
Konaklama hizmetleri
C
Araştırma hizmetleri
D
Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
E
Tedavi hizmetleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırılan gider çeşitlerinden biridir?

A
Direkt giderler
B
Satın alma giderleri
C
Sabit giderler
D
Kontrol edilen giderler
E
Fiili giderler
Soru 3

İşletmelerin finansal nitelikteki varlık ve kaynak işlemlerine ait bilgileri, belirli kural ve esaslar çerçevesinde üreten ve bu bilgileri ihtiyaç duyanlara ileten sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan kaynakları
B
Üretim
C
Muhasebe
D
Pazarlama
E
Halkla ilişkiler
Soru 4

Z Hastanesi’nin toplam maliyet fonksiyonu 5,4x + 64.000’dir. Hastane Ekim ayında 5.000 hastaya hizmet vermiştir.
Buna göre, hastanenin toplam maliyeti kaç TL’dir?

A
27.000
B
64.000
C
87.200
D
91.000
E
96.400
Soru 5

I. Safha maliyeti sisteminin kullanılması
II. Sağlık kurumuna uygun bir maliyet dağıtım tekniğinin kullanılması
III. Sağlık kurumunun organizasyonuna uygun gider merkezi ayrımının yapılması
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında etkili bir maliyet dağıtımı için gerekli ön şartlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnızlll
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki esas üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Güvenlik
B
Yemekhane
C
Çamaşırhane
D
Laboratuvar
E
Dahiliye polikliniği
Soru 7

Dağıtımı yapılacak gider merkezlerinde toplanmış giderlerin, sadece esas üretim merkezleri arasında dağıtıldığı ikinci dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit dağıtım yöntemi
B
Basamaklı dağıtım yöntemi
C
Turlama dağıtım yöntemi
D
Matematiksel dağıtım yöntemi
E
Planlı dağıtım yöntemi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin elektrik giderlerinin dağıtılmasında kullanılabilecek dağıtım ölçütlerinden biridir?

A
Yüzölçüm (m2)
B
Lavabo sayısı
C
Personel sayısı
D
Radyatör sayısı
E
Ampul sayısı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında uygulanması gereken maliyet muhasebenin son aşamasıdır?

A
Giderlerin dağıtımı
B
Personel sayısının belirlenmesi
C
Maliyetlerin raporlanması
D
Gider merkezlerinin maliyetinin belirlenmesi
E
Amacın tanımlanması
Soru 10

R Hastanesi’nin Ekim ayına ilişkin tıbbi sarf malzemesi giderleri 42.000 TL ve iletişim giderleri 20.000 TL’dir. Hastane tıbbi sarf malzemesi giderlerini hasta sayısına ve iletişim giderlerini çağrı sayısına göre dağıtmakta olup, Ekim ayına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hasta Savısı Çağrı Savısı Acil Servis 2.000 100 Dahiliye 500 500 Kadın doğum 200 50 Laboratuvar 4.500 350 Toplam 7.000 1.000
Yukarıdaki bilgilere göre, acil servisin iletişim giderlerinden aldığı maliyet payı kaç TL’dir?

A
2.000
B
3.500
C
7.000
D
10.000
E
12.000
Soru 11

I. Röntgen
II. Acil servis
III. Genel cerrahi polikliniği
K Hastanesi maliyet analizi amacını, sadece doğrudan sağlık hizmetlerinin üretildiği bölümlerdeki birim maliyetlerin hesaplanması olarak tespit etmiştir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri K Hastanesi’nin yardımcı üretim gider merkezleri ndendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12

V Hastanesi, çocuk polikliniğinin birim katkı payını 30 TL olarak tespit etmiştir. Çocuk polikliniği her bir hastadan 80 TL almaktadır ve birim sabit maliyet 40 TL’dir.
Buna göre, V Hastanesi’nin çocuk polikliniğinin katkı oranı yüzde kaçtır?

A
12, ,50
B
37, ,50
C
42, ,00
D
50, ,00
E
87, ,50
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplam sabit maliyetleri ifade eder?

A
Toplam direkt maliyetler + Toplam endirekt maliyetler
B
Toplam yarı sabit maliyetler + Toplam yarı değişken maliyetler
C
Toplam hizmet maliyetleri - Toplam dönem giderleri
D
Toplam fiili maliyetler - Toplam tahmini maliyetler
E
Toplam maliyetler - Toplam değişken maliyetler
Soru 14

F Hastanesi 2017 yılında 40.000 hastaya poliklinik yapmayı planlamaktadır. 2017 yılında hastanenin 200.000 TL toplam sabit maliyete ve 600.000 TL toplam değişken maliyete katlanacağı tahmin edilmektedir.
Buna göre, F Hastanesi’nin 2017 yılına ilişkin maliyet fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
200.000 + (15 x hasta sayısı)
B
300.000 + (5 x hasta sayısı)
C
600.000 + (10 x hasta sayısı)
D
700.000 + (20 x hasta sayısı)
E
840.000 + (21 x hasta sayısı)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir hastanede sunulan hizmetlerin miktarına bağlı olarak değişiklik gösteren, değişken giderlerden biri değildir?

A
Dil çubukları maliyeti
B
Randevu alma maliyeti
C
Cerrahi eldiven maliyeti
D
Emlak vergisi
E
Doktorların işçilik ücretleri
Soru 16

I. Fiyat yönelimli olması
II. Üretim odaklı olması
III. Tasarım merkezli olması
Yukarıdakilerden hangileri stratejik bir kâr ve maliyet yönetim süreci olan hedef maliyetleme yönteminin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Özellikle maliyetleri çok yüksek olan ve talep tahmini güç olan stokları, ihtiyaç olduğunda tedarikçiden temin eden sağlık kurumlarının uygulayabileceği maliyet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam kalite maliyet sistemi
B
Tam zamanında üretim sistemi
C
Değer mühendisliği sistemi
D
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi
E
Hedef maliyetleme sistemi
Soru 18

Sorunu çözüme kavuşturmak için alternatif davranış biçimlerinden birinin seçilmesi ve uygulanması sürecine ne ad verilir?

A
idare
B
Yönetim
C
Fırsat
D
Fiyatlandırma
E
Karar
Soru 19

T Hastanesi verdiği hizmetlerin fiyatlarını maliyet artı yaklaşımına göre belirlemektedir. Hastanenin tüp bebek merkezinde genetik birimi yeni açılacaktır ve hastaneye %40 kâr sağlaması beklenmektedir. Hasta başına genetik maliyeti 300 TL’dir. Tüp bebek merkezi hasta başına fiyat tarifesini 6.000 TL olarak belirlediğine göre, genetik biriminin toplam içindeki tutarı kaç TL’dir?

A
180
B
300
C
420
D
5.580
E
6.300
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x