Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kira, amortisman ve yönetici giderleri gibi, yöneticilerin kısa dönemli kararlarından etkilenmeyen ve yapılması zorunlu olan giderlere ne ad verilir?

A
Yarı değişken giderler
B
Programlanmış giderler
C
Değişken giderler
D
Yapısal giderler
E
Yarı sabit giderler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamu mülkiyetli hastanelerden biridir?

A
Vakıflara ait hastaneler
B
Belediyelere ait hastaneler
C
Derneklere ait hastaneler
D
Azınlıklara ait hastaneler
E
Yabancılara ait hastaneler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin kapsamına göre sınıflandırılan maliyet yöntemlerinden biridir?

A
Sipariş maliyet yöntemi
B
Fiili maliyet yöntemi
C
Tahmini maliyet yöntemi
D
Standart maliyet yöntemi
E
Kısmi maliyet yöntemi
Soru 4

Maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

A
Gider
B
Kâr
C
Zarar
D
Harcama
E
Hasılat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin elektrik giderlerinin dağıtılmasında kullanılabilecek dağıtım ölçütlerinden biridir?

A
Ampul sayısı
B
Yüzölçüm (m2)
C
Lavabo sayısı
D
Radyatör sayısı
E
Personel sayısı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki esas üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Yemekhane
B
Dahiliye polikliniği
C
Laboratuvar
D
Güvenlik
E
Çamaşırhane
Soru 7

Dağıtıma tabi gider yerlerinin sıraya konulduğu, dağıtımın bu sıralama çerçevesinde ve sonraki sıralarda yer alan dağıtıma tabi gider yerlerine de pay verecek şekilde yapıldığı dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematiksel dağıtım yöntemi
B
Basamaklı dağıtım yöntemi
C
Basit dağıtım yöntemi
D
Turlama yöntemi
E
Esas dağıtım yöntemi
Soru 8

I. Safha maliyeti sisteminin kullanılması
II. Sağlık kurumuna uygun bir maliyet dağıtım tekniğinin kullanılması
III. Sağlık kurumunun organizasyonuna uygun gider merkezi ayrımının yapılması
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında etkili bir maliyet dağıtımı için gerekli ön şartlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

I. Röntgen
II. Acil servis
III. Genel cerrahi polikliniği
K Hastanesi maliyet analizi amacını, sadece doğrudan sağlık hizmetlerinin üretildiği bölümlerdeki birim maliyetlerin hesaplanması olarak tespit etmiştir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri K Hastanesi’nin yardımcı üretim gider merkezleri ndendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10

Maliyet analizinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amacı belirlemek
B
Satış miktarını belirlemek
C
Pazar araştırması yapmak
D
Satış fiyatı belirlemek
E
Hekim sayısını belirlemek
Soru 11

Z Hastanesinde Kasım ayında kullanılan elektrik 6.000 kws ve fatura bedeli ise 13.500 TL+2.430 TL KDV’dir. Serviste 1.000 kws, ameliyathanede 4.200 kws ve destek biriminde 800 kws elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre, Z Hastanesinde gider merkezlerine yüklenecek elektriğin bir kilovvatt'mın maliyeti kaç TL/kvvs'dir?

A
2,00
B
2,10
C
2,25
D
2,70
E
3,06
Soru 12

Z Hastanesinde Kasım ayında kullanılan elektrik 6.000 kws ve fatura bedeli ise 13.500 TL+2.430 TL KDV’dir. Serviste 1.000 kws, ameliyathanede 4.200 kws ve destek biriminde 800 kws elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, ameliyathanenin elektrik giderinden aldığı pay kaç TL'dir?

A
1.800
B
2.250
C
9.450
D
11.250
E
11.700
Soru 13

I. Klinik malzemeleri
II. Haberleşme giderleri
III. Amortismanlar
IV. Faiz giderleri
Yukarıdakilerden hangileri bir hastanenin sabit giderlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 14

Katkı payının, satışlara oranının yüzdesine ne ad verilir?

A
Basamak - değişken maliyet
B
Maliyet davranışı
C
Katkı oranı
D
Yarı - sabit gider
E
Satış tutarı
Soru 15

X Hastanesinin toplam maliyeti 60.000 TL, birim değişken maliyeti 20 TL'dir. Hastane bu dönemde 800 hastayı tedavi etmiş ve karşılığında 96.000 TL gelir elde etmiştir.
Bu bilgilere göre, X Hastanesinin bu döneme ilişkin toplam katkı payı kaç TL'dir?

A
20.000
B
36.000
C
52.000
D
80.000
E
112.000
Soru 16

X Hastanesinin toplam maliyeti 60.000 TL, birim değişken maliyeti 20 TL'dir. Hastane bu dönemde 800 hastayı tedavi etmiş ve karşılığında 96.000 TL gelir elde etmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, X Hastanesinin bu döneme ilişkin toplam sabit maliyetleri kaç TL'dir?

A
30.000
B
36.000
C
44.000
D
76.000
E
80.000
Soru 17

Birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet arasındaki farkın birim satış fiyatına bölünmesi ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Katkı oranı
B
Kâr
C
Katkı payı
D
Başabaş noktası
E
Sabit maliyet
Soru 18

Sağlık kurumu yöneticilerinin, maliyet kontrolünü faaliyetlere müdahale ederek sağladığı maliyet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef maliyetleme
B
Değer analizi
C
Toplam kalite maliyetlemesi
D
Kaizen maliyetleme
E
Faaliyet tabanlı maliyetleme
Soru 19

Y Hastanesi göz polikliniğinde her bir hastadan ortalama 80 TL muayene ücreti almaktadır ve birim değişken maliyeti 30 TL'dir. Polikliniğin aylık sabit maliyeti 4.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, Y Hastanesinin göz polikliniğinin katkı oranı yüzde kaçtır?

A
24, ,3
B
40, ,7
C
56, ,5
D
62, ,5
E
70, ,2
Soru 20

Y Hastanesi göz polikliniğinde her bir hastadan ortalama 80 TL muayene ücreti almaktadır ve birim değişken maliyeti 30 TL'dir. Polikliniğin aylık sabit maliyeti 4.000 TL'dir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Y Hastanesinin göz polikliniğinden aylık 3.000 TL kâr elde edebilmesi için kaç hasta muayene edilmelidir?

A
100
B
110
C
120
D
130
E
140
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x