Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonlarından biri değildir?

A
Muhasebe
B
Yönetim
C
Halkla ilişkiler
D
insan kaynakları
E
Araştırma ve geliştirme
Soru 2

Sağlık kurumlarının temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yapılan işler oldukça karmaşık ve değişkendir.
B
Yapılan işler, hata ve belirsizliklere karşı duyarsızdır ve tolerans gösterebilir.
C
Gerçekleştirilen etkinliklerin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir.
D
Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür.
E
Uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir.
Soru 3

Üretim miktarındaki bir birimlik artışın toplam maliyetlerde meydana getirdiği maliyet artışına ne ad verilir?

A
Fiili maliyet
B
Sabit maliyet
C
Marjinal maliyet
D
Batmış maliyet
E
Ekonomik maliyet
Soru 4

I. Ürün veya hizmetin maliyet türlerini belirler.
II. Ürün veya hizmetin gelirinden ortaya çıkan vergiyi hesaplar.
III. Bilanço, gelir tablosu gibi finansal tabloların oluşturulmasını sağlar.
IV. Maliyet kontrolünün yapılmasını sağlar.
Maliyet muhasebesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?

A
Birim üretim maliyetini belirlemek
B
Kurumlar vergisini hesaplamak
C
Maliyet kontrolü yapmak
D
Stok değerlerini hesaplamak
E
Plan ve bütçeleri hazırlamak
Soru 6

I. Finansal muhasebe sistemi
II. Bağımsız muhasebe sistemi
III. Hesap ayrılığı sistemi
IV. Eşdeğer bilgi sistemi
Yukarıdakilerden hangileri maliyet muhasebesinin muhasebe organizasyonlarında kullanılabilecek muhasebe sistemlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu mülkiyetli hastanelerden biridir?

A
Yabancılara ait hastaneler
B
Vakıflara ait hastaneler
C
Azınlıklara ait hastaneler
D
Derneklere ait hastaneler
E
Belediyelere ait hastaneler
Soru 8

I. Araştırma hastaneleri
II. Genel hastaneler
III. Akut bakım hastaneleri
Yukarıdakilerden hangileri yataklı tedavi hizmetine ve yatış süresine göre sınıflandırılan hastanelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

I. Hastaneler
II. Toplum sağlığı merkezleri
III. Sıtma savaş birimleri
Yukarıdakilerden hangileri tedavi hizmeti sunan sağlık kurumlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dernek ve vakıf statüsündeki hastanelerin gelirlerinden biri değildir?

A
Özel sağlık sigortası gelirleri
B
Bağışlar
C
Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri
D
Döner sermaye gelirleri
E
Nakdi yardımlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki direkt ilk madde ve malzeme giderlerinden biri değildir?

A
Temizlik malzemesi giderleri
B
Tıbbi malzeme giderleri
C
Kırtasiye giderleri
D
ilaç giderleri
E
Elektrik giderleri
Soru 12

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri gibi; mamul, hizmet ya da gider yeri maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen giderlere ne ad verilir?

A
Kontrol edilebilir giderler
B
Kontrol edilemeyen giderler
C
Dolaylı giderler
D
Karma giderler
E
Dolaysız giderler
Soru 13

Z Hastanesi’nin 2016 yılı toplam sabit maliyetleri 150.000 TL ve hasta başına değişken maliyeti 20 TL’dir. Hastanede 2016 döneminde 50.000 hastaya ve aynı yılın Mart ayında 4.000 hastaya hizmet verilmiştir.
Buna göre, Z Hastanesi’nin birim sabit maliyeti kaç TL’dir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 14

Z Hastanesi’nin 2016 yılı toplam sabit maliyetleri 150.000 TL ve hasta başına değişken maliyeti 20 TL’dir. Hastanede 2016 döneminde 50.000 hastaya ve aynı yılın Mart ayında 4.000 hastaya hizmet verilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Z Hastanesi’nin Mart ayındaki toplam maliyeti kaç TL’dir?

A
48.000
B
80.000
C
92.000
D
200.000
E
230.000
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet hacmine göre sınıflandırılan gider çeşitlerinden biridir?

A
Endirekt giderler
B
Genel yönetim giderleri
C
Direkt giderler
D
Karma giderler
E
Standart giderler
Soru 16

Y Hastanesi’nin toplam maliyet fonksiyonu 5,4x + 64.000’dir. Hastane Eylül ayında 6.000 hastaya hizmet vermiştir.
Buna göre, hastanenin toplam değişken maliyeti kaç TL’dir?

A
32.400
B
44.100
C
58.000
D
82.300
E
96.400
Soru 17

X Hastanesi yöneticileri, maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, maliyetleri kapsamına göre sınıflandırarak farklı maliyet değerlerine ulaşmışlardır.
Buna göre maliyetler; tam maliyetleme yöntemine göre 310.000 TL, değişken maliyetleme yöntemine göre 214.000 TL, normal maliyetleme yöntemine göre 281.200 TL olup, direkt üretim maliyetleri 186.000 TL’dir.
Buna göre, X Hastanesi’nin toplam sabit maliyetleri kaç TL’dir?

A
28.800
B
44.000
C
67.200
D
81.100
E
96.000
Soru 18

X Hastanesi yöneticileri, maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, maliyetleri kapsamına göre sınıflandırarak farklı maliyet değerlerine ulaşmışlardır.
Buna göre maliyetler; tam maliyetleme yöntemine göre 310.000 TL, değişken maliyetleme yöntemine göre 214.000 TL, normal maliyetleme yöntemine göre 281.200 TL olup, direkt üretim maliyetleri 186.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, X Hastanesi’nin kullandığı kapasiteye bağlı olarak hesaplanan toplam sabit maliyetler kaç TL’dir?

A
28.800
B
42.000
C
56.100
D
67.200
E
78.000
Soru 19

X Hastanesi yöneticileri, maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, maliyetleri kapsamına göre sınıflandırarak farklı maliyet değerlerine ulaşmışlardır.
Buna göre maliyetler; tam maliyetleme yöntemine göre 310.000 TL, değişken maliyetleme yöntemine göre 214.000 TL, normal maliyetleme yöntemine göre 281.200 TL olup, direkt üretim maliyetleri 186.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, X Hastanesi’nin değişken genel üretim maliyetleri kaç TL’dir?

A
28.000
B
42.000
C
67.200
D
95.200
E
124.000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin saptanma zamanlarına göre sınıflandırılan maliyet yöntemlerinden biridir?

A
Hacim tabanlı maliyet yöntemi
B
Değişken maliyet yöntemi
C
Asal maliyet yöntemi
D
Fiili maliyet yöntemi
E
Evre maliyet yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...