Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu ve ulaşılabilirliği en yüksek olan sağlık hizmeti basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci basamak
B
ikinci basamak
C
Üçüncü basamak
D
Dördüncü basamak
E
Beşinci basamak
Soru 2

Bir hastanenin toplam maliyeti 325.000 TL, birim değişken maliyeti 14 TL olup, hastane 8.000 hastayı tedavi etmiştir.
Buna göre, bu hastanenin toplam sabit maliyeti kaç TL’dir?

A
131.200
B
213.000
C
296.000
D
317.000
E
333.000
Soru 3

Bir şirket diyaliz tedavi oteli kurmak için yatırım yapma kararı almıştır. Yapılacak yatırımın büyüklüğünü belirlemek amacıyla, hizmeti talep edecek hasta sayısının tahmin edilmesi gerekmektedir. Bir diyaliz makinesi günlük 3 hastayı muayene edebilmektedir.
Buna göre, 360 günde 27.000 hastanın muayene edilebilmesi için kaç adet diyaliz makinesi satın alınması gerekir?

A
18
B
22
C
25
D
27
E
32
Soru 4

Belirli bir döneme ait giderlerin, o dönem hasılatından fazla olan kısmına ne ad verilir?

A
Gider
B
Kâr
C
Hasılat
D
Kazanç
E
Zarar
Soru 5

I. Çeşitli maliyetlere neden olurlar.
II. Doğrudan gelir oluşturmaları beklenmez.
III. Dolaylı gelir elde edemezler.
Gider merkezleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Giderlerin oluştukları anda hangi maliyet hesabı aracılığı ile hangi gider merkezlerine yükleneceğinin belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A
Giderlerin birinci dağıtımı
B
Giderlerin ikinci dağıtımı
C
Giderlerin üçüncü dağıtımı
D
Birim maliyetlerin belirlenmesi
E
Gider merkezleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumundaki yardımcı üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Radyoloji
B
Hastane müdürlüğü
C
Bilgi işlem
D
Yemekhane
E
Halkla ilişkiler
Soru 8

Dağıtıma tabi gider yerlerinde birbirlerine karşılıklı olarak sürekli git-gel turları halinde gider payı vermek suretiyle dağıtılacak gider toplamlarına ulaşan ve sonra bu toplamları bir kerede yarar veya hizmet verilmiş tüm gider yerlerine dağıtan dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit dağıtım yöntemi
B
Basamaklı (kademeli) dağıtım yöntemi
C
Önceden saptanmış değerler üzerinden dağıtım yöntemi
D
Matematiksel dağıtım yöntemi
E
Turlama (tekrarlanan dağıtım) yöntemi
Soru 9

Sağlık kurumunun sunduğu hizmetlerin maliyetlerinde etkili olan giderlerin dağılımını görmek ve kontrol altına alınması gereken giderleri tespit etmek için yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay analiz
B
Yüzde analizi
C
Müşteri analizi
D
Satış analizi
E
Kârlılık analizi
Soru 10

I. Servisler
II. Dahiliye polikliniği
III. Başhekimlik
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık kurumundaki esas üretim gider merkezler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumundaki direkt işçilik giderlerinden biridir?

A
Sürekli görev yollukları
B
Giyim yardımları
C
Geçici görev yollukları
D
Personel primleri
E
Tedavi yardımları
Soru 12

Bir hastanenin maliyet analizinin birinci dağıtımında, su giderinin dağıtımı için kullanılması gereken dağıtım anahtarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider merkezlerinin alanı
B
Gider merkezlerindeki tıbbi sarf malzeme kullanım tutarı
C
Personelin çalışma yeri ve dağılımı
D
Gider merkezlerindeki su kullanım miktarı
E
Dönüştürülmüş öğün sayısı
Soru 13

Selin Hastanesi’nin belirli bir dönemdeki toplam değişken maliyeti 44.000 TL, toplam maliyeti 160.220 TL ve birim değişken maliyeti 16 TL’dir. Hastanenin aynı dönemde ortalama satış fiyatı 94 TL'dir.
Buna göre, Selin Hastanesi’nin döneme ilişkin tedavi ettiği hasta sayısı kaçtır?

A
2.750
B
5.300
C
10.000
D
11.600
E
16.000
Soru 14

Selin Hastanesi’nin belirli bir dönemdeki toplam değişken maliyeti 44.000 TL, toplam maliyeti 160.220 TL ve birim değişken maliyeti 16 TL’dir. Hastanenin aynı dönemde ortalama satış fiyatı 94 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Selin Hastanesi’nin döneme ilişkin başabaş noktası satış miktarı (hasta sayısı) kaçtır?

A
564
B
1.236
C
1.490
D
2.620
E
3.282
Soru 15

I. Personel ücretleri
II. Haberleşme giderleri
III. Vergiler
Yukarıdakilerden hangileri bir hastanenin değişken giderlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi katkı oranını ifade eder?

A
Birim satış fiyatı / Birim değişken maliyet
B
1 / Birim satış fiyatı
C
(Birim satış fiyatı + Birim değişken maliyet) / Birim satış fiyatı
D
(Birim değişken maliyet - Birim satış fiyatı) / Birim satış fiyatı
E
(Birim satış fiyatı - Birim değişken maliyet) / Birim satış fiyatı
Soru 17

İşletme ve çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen, üst yönetimi ilgilendiren geniş kapsamlı ve uzun süreli kararlara ne ad verilir?

A
Operasyonel kararlar
B
Stratejik kararlar
C
Programlanabilen kararlar
D
Programlanamayan kararlar
E
Risk altında verilen kararlar
Soru 18

Bir pazar payına ulaşabilmek için belirlenen satış fiyatına göre hesaplanan, pazar bazlı maliyeti ifade eden maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaizen maliyetleme
B
Hedef maliyetleme
C
Faaliyet tabanlı maliyetleme
D
Mamül yaşam dönemi boyunca maliyetleme
E
Tam zamanında üretim ortamında maliyetleme
Soru 19

Z Hastanesi KBB Polikliniği’nde her bir hastadan ortalama 110 TL muayene ücreti almaktadır ve birim sabit maliyeti 22 TL’dir. Hasta başına maliyet 55 TL olup, polikliniğin aylık sabit maliyeti 6.300 TL’dir.
Buna göre, Z Hastanesi’nin KBB Polikliniği’nin birim katkı payı kaç TL’dir?

A
32
B
52
C
55
D
77
E
84
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x