Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yöneticilerin daha hızlı ve doğru kararlar alabilmesi için gerekli olan verileri toplayıp, analiz eden ve raporlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal muhasebe
B
Sigorta muhasebesi
C
Banka muhasebesi
D
Yönetim muhasebesi
E
Maliyet muhasebesi
Soru 2

Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda, işletmenin varlıklarında veya yükümlülüklerinde meydana gelen azalışa ne ad verilir?

A
Harcama
B
Gider
C
Maliyet
D
Kazanç
E
Zarar
Soru 3

Bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu, varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço
B
Hasılat tablosu
C
Dağıtılmayan kâr tablosu
D
Kazanç tablosu
E
Genel geçici mizan
Soru 4

İşletmenin gelir ve giderlerinin sürekli kontrol altında tutulmasına olanak sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizan
B
Bütçe
C
Bilanço
D
Fatura
E
Makbuz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaç fonksiyonlarından biridir?

A
Araştırma ve geliştirme
B
insan kaynakları
C
Halkla ilişkiler
D
Muhasebe
E
Üretim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tedavi hizmeti sunan sağlık kurumlarından biri değildir?

A
Özel muayenehaneler
B
Evde bakım kurumlan
C
Sağlık evleri
D
Hastaneler
E
Günübirlik cerrahi merkezleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerin gelirlerinden biri değildir?

A
Özel bütçe kapsamındaki gelirler
B
Nakdî yardımlar
C
Cepten yapılan sağlık harcamaları gelirleri
D
Özel sağlık sigortası gelirleri
E
Bağışlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir süre sonunda hastanede hasta yatağı olarak serili boş veya dolu yatakları ifade eder?

A
Yatan hasta oranı
B
Yatak işgal oranı
C
Fiili yatak sayısı
D
Çıkan hasta sayısı
E
Poliklinik muayene sayısı
Soru 9

Eğitim veren hastanelerin yer aldığı sağlık hizmeti basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci basamak
B
ikinci basamak
C
Üçüncü basamak
D
Dördüncü basamak
E
Beşinci basamak
Soru 10

Siyah Hastanesi 2017 döneminde 120 hekimle faaliyetlerini yürütmüştür. Hastanenin fiili yatak sayısı 400, yatılan gün sayısı 89.700, poliklinik muayene sayısı 6.400 ve hastanede aynı dönemde yapılan büyük, orta ve küçük ameliyat sayısı 520’dir.
Buna göre, Siyah Hastanesi'nde yatak başına düşen hekim sayısı kaçtır?

A
0,00134
B
0,01875
C
0,23
D
0,3
E
3,33
Soru 11

Belirli bir zaman dilimi içinde faaliyet (üretim) hacminin azalıp çoğalmasına karşın toplam olarak aynı kalan (değişmeyen) giderlere ne ad verilir?

A
Kontrol edilebilen giderler
B
Standart giderler
C
Dolaysız giderler
D
Fiili giderler
E
Sabit giderler
Soru 12

Bir işletmede ihtiyaç duyulan fonların en uygun koşullarda sağlanması ve en etkin biçimde kullanılmasına ne ad verilir?

A
Hasılat
B
Maliyet
C
Amortisman
D
Finansman
E
Tükenme payı
Soru 13

ASAL Hastanesi’nin 2017 yılı toplam değişken maliyetleri 619.200 TL ve toplam sabit maliyetleri 810.000 TL’dir. Hastanede 2017 döneminde polikliniklerde 24.000 hasta muayene edilmiş ve her bir hastaya ilişkin ortalama satış fiyatı 92 TL'dir.
Bu bilgilere göre, ASAL Hastanesi’nin birim değişken maliyeti kaç TL/hasta’dır?

A
25,8
B
33,75
C
59,55
D
74,6
E
91,7
Soru 14

ASAL Hastanesi’nin 2017 yılı toplam değişken maliyetleri 619.200 TL ve toplam sabit maliyetleri 810.000 TL’dir. Hastanede 2017 döneminde polikliniklerde 24.000 hasta muayene edilmiş ve her bir hastaya ilişkin ortalama satış fiyatı 92 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, ASAL Hastanesi'nin birim maliyeti kaç TL/hasta'dır?

A
25,80
B
27,10
C
32,45
D
59,55
E
66,20
Soru 15

ASAL Hastanesi’nin 2017 yılı toplam değişken maliyetleri 619.200 TL ve toplam sabit maliyetleri 810.000 TL’dir. Hastanede 2017 döneminde polikliniklerde 24.000 hasta muayene edilmiş ve her bir hastaya ilişkin ortalama satış fiyatı 92 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, ASAL Hastanesi’nin hasta başına kârı kaç TL/hasta’dır?

A
25,80
B
32,45
C
33,75
D
59,55
E
66,20
Soru 16

Toplam maliyetin iş hacmine bölünmesi ile elde edilen maliyete ne ad verilir?

A
Asal maliyet
B
Kısmi maliyet
C
Karma maliyet
D
Tam maliyet
E
Birim maliyet
Soru 17

SALI Hastanesi yöneticileri maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, yönetim muhasebesi bölümünden maliyetleri kapsamına göre sınıflandırmalarını talep etmiştir.
Buna göre, maliyetler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 TL
Değişken Direkt işçilik Giderleri 20.000 TL
Sabit Direkt işçilik Giderleri 30.000 TL
Değişken Genel Üretim Giderleri 50.000 TL
Sabit Genel Üretim Giderleri 90.000 TL
Toplam 215.000 TL
SALI Hastanesi’nin maliyetlerini tam maliyet yöntemine göre hesaplaması durumunda, toplam maliyet kaç TL olur?

A
95.000
B
120.000
C
125.000
D
185.000
E
215.000
Soru 18

SALI Hastanesi yöneticileri maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, yönetim muhasebesi bölümünden maliyetleri kapsamına göre sınıflandırmalarını talep etmiştir.
Buna göre, maliyetler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 TL
Değişken Direkt işçilik Giderleri 20.000 TL
Sabit Direkt işçilik Giderleri 30.000 TL
Değişken Genel Üretim Giderleri 50.000 TL
Sabit Genel Üretim Giderleri 90.000 TL
Toplam 215.000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre, SALI Hastanesi’nin direkt maliyetleri toplamı kaç TL’dir?

A
55.000
B
75.000
C
125.000
D
185.000
E
215.000
Soru 19

SALI Hastanesi yöneticileri maliyetlerini analiz edebilmek amacıyla, yönetim muhasebesi bölümünden maliyetleri kapsamına göre sınıflandırmalarını talep etmiştir.
Buna göre, maliyetler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 TL
Değişken Direkt işçilik Giderleri 20.000 TL
Sabit Direkt işçilik Giderleri 30.000 TL
Değişken Genel Üretim Giderleri 50.000 TL
Sabit Genel Üretim Giderleri 90.000 TL
Toplam 215.000 TL
Kapasitesinin sadece %70’ini kullanabilen SALI Hastanesi’nin maliyetleri, normal maliyet yöntemine göre kaç TL’dir?

A
95.000
B
120.000
C
179.000
D
185.000
E
215.000
Soru 20

Maliyetlerin üretim yapılmadan önce bilimsel yöntemlerle saptandığı ve kayıtların bunlara göre tutulduğu maliyet hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart maliyet yöntemi
B
Fiili maliyet yöntemi
C
Tam maliyet yöntemi
D
Tahmini maliyet yöntemi
E
Kısmi maliyet yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x