Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yataklı tedavi hizmetleri ve yatış sürelerine göre sınıflandırılan hastane türlerinden biridir?

A
Akut bakım hastaneleri
B
Genel hastaneler
C
Özel dal hastaneleri
D
ilçe hastaneleri
E
Gün hastaneleri
Soru 2

I. Maliyet kontrolü
II. Planlama
III. Özetleme
IV. Maliyet analizi
V. Sınıflandırma
Yukarıdakilerden hangileri yönetim muhasebesinin amaçlarındandır?

A
I ve V
B
II ve III
C
III ve V
D
I, II ve IV
E
III, IV ve V
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin kapsamına göre sınıflandırılan maliyet yöntemlerinden biridir?

A
Sipariş maliyet yöntemi
B
Tahmini maliyet yöntemi
C
Tam maliyet yöntemi
D
işlem maliyeti yöntemi
E
Hacim tabanlı maliyet yöntemi
Soru 4

Sağlık kurumlarında giderler aşağıdaki faktörlerden hangisine göre sınıflandırılamaz?

A
işletme fonksiyonlarına
B
Çalışanların maliyet büyüklüğüne
C
Giderlerin kontrol edilebilirliğine
D
Giderlerin faaliyet hacmi ile ilişkisine
E
Gider merkezlerine
Soru 5

Sağlık kurumlarında finans departmanı, bilgi işlem, istatistik gibi bölümlerin yer aldığı gider merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yardımcı hizmet gider merkezleri
B
Esas üretim gider merkezleri
C
Araştırma geliştirme gider merkezleri
D
Pazarlama, satış ve dağıtım gider merkezleri
E
Genel yönetim gider merkezleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki yardımcı üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Poliklinik
B
Santral
C
Bakım onarım
D
Yemekhane
E
Ameliyathane
Soru 7

Genel muhasebe kayıtlarında, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nı ilgilendiren maliyetlerin izlendiği gider merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esas üretim gider merkezleri
B
Yatırım gider merkezleri
C
Yardımcı üretim gider merkezleri
D
Üretim yerleri yönetimi gider merkezleri
E
Araştırma geliştirme gider merkezleri
Soru 8

Mamul veya hizmetin fiilen üretildiği yerlere ________ gider yeri adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
genel yönetim
B
yardımcı hizmet
C
esas üretim
D
yatırım
E
yardımcı üretim
Soru 9

Bir hastanenin mart ayı elektrik faturası 26.000 TL’dir. Hastanede bu dönemde 4.000 kws elektrik tüketimi yapılmıştır. Teknik bölümlerde 500 kws, polikliniklerde 2.000 kws, servislerde 800 kws ve yönetim bölümlerinde 700 kws elektrik tüketimi gerçekleştiği hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre, hastanenin birim elektrik gideri kaç TL/kws’dir?

A
3, ,35
B
5, ,78
C
6, ,50
D
7, ,87
E
10,40
Soru 10

Bir hastanenin mart ayı elektrik faturası 26.000 TL’dir. Hastanede bu dönemde 4.000 kws elektrik tüketimi yapılmıştır. Teknik bölümlerde 500 kws, polikliniklerde 2.000 kws, servislerde 800 kws ve yönetim bölümlerinde 700 kws elektrik tüketimi gerçekleştiği hesaplanmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, hastanenin yönetim bölümünün elektrik tüketimi payı kaç TL’dir?

A
3.250
B
4.550
C
5.200
D
10.200
E
13.000
Soru 11

Bir hastanenin mart ayı elektrik faturası 26.000 TL’dir. Hastanede bu dönemde 4.000 kws elektrik tüketimi yapılmıştır. Teknik bölümlerde 500 kws, polikliniklerde 2.000 kws, servislerde 800 kws ve yönetim bölümlerinde 700 kws elektrik tüketimi gerçekleştiği hesaplanmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, hastanenin poliklinik ve servis bölümlerinde hastalara sunulan hizmetin elektrik maliyeti kaç TL’dir?

A
5.200
B
13.000
C
16.250
D
17.550
E
18.200
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında uygulanması gereken maliyet muhasebesinin aşamalarından biri değildir?

A
Birim maliyetlerin belirlenmesi
B
Gider dağıtımı
C
Giderler ve gider merkezlerinin uyumlaştırılması
D
Satışın gerçekleştirilmesi
E
Gider merkezlerinin belirlenmesi
Soru 13

Sabit varlıkların üretim sırasında aşınma ve yıpranma nedeniyle değer kaybına uğramalarına__________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Teknik değer kaybı
B
Üretim kaybı
C
Normal kayıp
D
Anormal kayıp
E
Dolaylı kayıp
Soru 14

Z Hastanesi 2020 yılının bütçesini hazırlamıştır. Bütçeye göre; toplam tahmini sabit maliyetler 2.280.000 TL, birim tahmini değişken 45 TL, ortalama tahmini satış fiyatı 75 TL, tahmini hasta sayısı 84.000 kişi ve beklenen kâr 450.000 TL’dir.
Buna göre, Z Hastanesinin 2020 yılı başabaş noktasındaki hasta sayısı kaçtır?

A
30.400
B
38.000
C
50.667
D
76.000
E
84.000
Soru 15

Z Hastanesi 2020 yılının bütçesini hazırlamıştır. Bütçeye göre; toplam tahmini sabit maliyetler 2.280.000 TL, birim tahmini değişken 45 TL, ortalama tahmini satış fiyatı 75 TL, tahmini hasta sayısı 84.000 kişi ve beklenen kâr 450.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Z Hastanesinin 2020 yılında hedeflediği 450.000 TL kâra ulaştıracak hasta sayısı kaçtır?

A
30.000
B
45.000
C
62.000
D
84.000
E
91.000
Soru 16

Z Hastanesi 2020 yılının bütçesini hazırlamıştır. Bütçeye göre; toplam tahmini sabit maliyetler 2.280.000 TL, birim tahmini değişken 45 TL, ortalama tahmini satış fiyatı 75 TL, tahmini hasta sayısı 84.000 kişi ve beklenen kâr 450.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Z Hastanesinin 2020 yılında başabaş noktasında toplam katkı payı tutar kaç TL’dir?

A
1.830.000
B
2.280.000
C
2.730.000
D
3.780.000
E
6.300.000
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Ürün odaklı olması
B
Fiyat yönelimli olması
C
Geniş katılımlı olması
D
Pazar bazlı olması
E
Tasarım merkezli olması
Soru 18

__________, işletmenin rekabet avantajı elde edebilmek için, her bir değer faaliyetini ve bu faaliyetler arasındaki ilişkileri açıklayarak, daha düşük maliyetlere ulaşmasını ve farklılık yaratmasını sağlayan değer mühendisliği aracıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kaizen maliyetleme
B
Toplam kalite maliyetlerinin yönetimi
C
Değer zinciri analizi
D
Maliyet kıyaslama
E
Mamul yaşam dönemi boyunca maliyetleme
Soru 19

I. Sürekli iyileşme ve gelişmenin sağlanması
II. Maliyetlerin artırılması
III. işlem zamanının uzatılması
Yukarıdakilerden hangileri kalite yönetiminin amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından karar verme sürecinde kullanılan stratejik maliyet yaklaşımlarından biri değildir?

A
Tam zamanında üretim ortamında maliyet yöntemi
B
Değer mühendisliği
C
Faaliyet tabanlı maliyetleme
D
Net satış yöntemi
E
Hedef maliyetleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x