Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Finansal muhasebeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletmenin dışa dönük muhasebesidir.
B
işletmenin yönetsel kararlarının alınması için, sadece iç raporları hazırlar.
C
işletmenin yalnızca hizmet maliyetine ilişkin bilgilerini kaydeder.
D
----
E
Yönetimin özellikle maliyet muhasebesinin ürettiği bilgileri kullanarak yönetsel kararlar almasına yardımcı olan bir muhasebe alt sistemidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin maliyet muhasebesi bilgilerinden yararlanarak aldığı stratejik bir karardır?

A
Hastanenin şubat ayı yemek listesinin oluşturulması
B
Hastane binasının sigortasının ödenmesi
C
Hastanenin rutin aylık tanıtım toplantısının yapılması
D
Hastane çalışanlarının nöbet listesinin düzenlenmesi
E
Hastanedeki 3D yenilenmesi X-Ray cihazının
Soru 3

I. Finansal tablo değişim analizi
II. Kâr
III. Maliyet varyans analizi
IV. Başabaş analizi
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında maliyet kontrolü ve performans ölçümü için kullanılan araçlardandır?

A
I ve III
B
I ve V
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, IV ve V
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi harcamanın gider olabilmesi için gereken unsurlardan biridir?

A
işletmenin öz sermayesindeki artışı göstermesi
B
Üretilen hizmetin satışı sonucunda elde edilen hasılat olması
C
işletmenin sonsuz ömre sahip olduğunu ifade eden muhasebe varsayımı olması
D
işletme öz sermayesini korumak amacıyla yapılması
E
Maliyet ile gelir arasındaki olumlu fark olması
Soru 5

I. Personeli yeni teknolojileri kullanmaya teşvik etmesi
II. Rekabet ortamında kâr elde edilebilmesine yönelik kararlar alınmasını sağlaması
III. Nitelikli personelin işe alınmasını sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri maliyet yönetiminin sağlık işletmelerine sağladığı faydalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
1,1I ve III
Soru 6

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel hastaneler
B
Eğitim ve araştırma hastaneleri
C
Belde hastaneleri
D
Gün hastaneleri
E
Özel dal hastaneleri
Soru 7

Sağlık işletmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hizmetin stoklanması mümkün değildir.
B
Ürün fizikseldir.
C
Üretim ile tüketim aynı zaman diliminde gerçekleşmez.
D
Ürünler standardize edilebilir.
E
Sermaye yoğun teknoloji kullanılır.
Soru 8

Sağlık hizmetinin sunulabilmesi için yoğun bilgi ve teknoloji gerektiren komplike hastalıkların tedavisine yönelik hizmetler sağlayan ve ulaşılabilirliği en düşük olan sağlık hizmet basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci basamak
B
ikinci basamak
C
Üçüncü basamak
D
Dördüncü basamak
E
Beşinci basamak
Soru 9

__________, bütçe kanunları ile hastanelere tahsis edilen bütçeden, fon harcamaya ve harcanan bu fonların kaydının tutulmasına yönelik muhasebe sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Döner sermaye muhasebesi
B
Genel bütçe muhasebesi
C
Özel bütçe muhasebesi
D
Uzmanlık muhasebesi
E
Şirketler muhasebesi
Soru 10

Finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi kayıtlarının birlikte tutulması temeline dayalı muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet yönetimi muhasebe sistemi
B
Birleşik muhasebe sistemi
C
Hesap ayrılığı sistemi
D
Genel muhasebe sistemi
E
Bağımsız muhasebe sistemi
Soru 11

İşletme faaliyetlerini sürdürmek için işletme dışı kurum ve kuruluşlardan sağlanan her türlü hizmet ve fayda ________ arasında yer alır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
finansman giderleri
B
memur ücret ve giderleri
C
vergi, resim ve harç giderleri
D
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri
E
amortismanlar ve tükenme payı giderleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir hastanedeki esas üretim gider merkezlerinden biridir?

A
Başhekimlik
B
Tomografi
C
Röntgen
D
Pediatri polikliniği
E
Yemekhane
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gider merkezlerine göre sınıflandırılan gider çeşitlerinden biridir?

A
Sabit giderler
B
Genel yönetim giderleri
C
Yardımcı üretim gider merkezi giderleri
D
Kontrol edilemeyen giderler
E
Fiili giderler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sadece üretim faaliyetleri için kullanılan giderlerdir?

A
Yedek parça giderleri
B
ilk madde giderleri
C
Temizlik malzemesi giderleri
D
Ambalaj malzemesi giderleri
E
işletme malzemesi giderleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiler tarafından finansman ihtiyaçlarını karşılamak için geri ödenmek üzere işletme dışındaki kişi veya kuruluşlardan alman fon kaynağıdır?

A
Öz kaynaklar
B
Duran varlıklar
C
Dönen varlıklar
D
Amortismanlar
E
Yabancı kaynaklar
Soru 16

Bir hastane yönetimi 10.000 hasta yıllık yatak kapasitesi ile 2019 tahmini toplam maliyetlerini 3.000.000 TL olarak belirlemiştir. Bu maliyetlerin %40’ının direkt ilk madde ve malzeme giderlerinden, %20’sinin direkt işçilik maliyetlerinden, %10’unun değişken genel üretim giderlerinden ve kalan %30’unun sabit genel üretim maliyetlerinden oluşacağı tahmin edilmektedir. Bu hastanede, 2019 yılında 8.000 hasta yatılı olarak muayene edilmiştir.
Değişken maliyet yöntemine göre, hastanenin 2019 yılı için toplam hizmet maliyeti kaç TL’dir?

A
1.200.000
B
1.300.000
C
1.500.000
D
2.100.000
E
3.000.000
Soru 17

Bir hastane yönetimi 10.000 hasta yıllık yatak kapasitesi ile 2019 tahmini toplam maliyetlerini 3.000.000 TL olarak belirlemiştir. Bu maliyetlerin %40’ının direkt ilk madde ve malzeme giderlerinden, %20’sinin direkt işçilik maliyetlerinden, %10’unun değişken genel üretim giderlerinden ve kalan %30’unun sabit genel üretim maliyetlerinden oluşacağı tahmin edilmektedir. Bu hastanede, 2019 yılında 8.000 hasta yatılı olarak muayene edilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, hastanenin 2019 yılında kapasite kullanım oranı yüzde kaçtır?

A
30
B
40
C
60
D
70
E
80
Soru 18

Bir hastane yönetimi 10.000 hasta yıllık yatak kapasitesi ile 2019 tahmini toplam maliyetlerini 3.000.000 TL olarak belirlemiştir. Bu maliyetlerin %40’ının direkt ilk madde ve malzeme giderlerinden, %20’sinin direkt işçilik maliyetlerinden, %10’unun değişken genel üretim giderlerinden ve kalan %30’unun sabit genel üretim maliyetlerinden oluşacağı tahmin edilmektedir. Bu hastanede, 2019 yılında 8.000 hasta yatılı olarak muayene edilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, hastanenin 2019 yılı asal maliyeti toplamı kaç TL’dir?

A
720.000
B
1.680.000
C
1.800.000
D
2.400.000
E
2.820.000
Soru 19

Tahmini maliyet yöntemi ile standart maliyet yöntemi arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyetin bilimsel yöntemlere göre tespit edilip edilmemesi
B
Maliyetin, maliyet kontrolüne uygun olup olmaması
C
Maliyetin, sapmalarının tespit edilip edilememesi
D
Maliyetin dönemsel olup olmaması
E
Maliyetin geleceğe yönelik olup olmaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerde toplanan maliyetlerin, mamul/hizmetlere dağıtılmasını sağlayan maliyet hesaplama yöntemidir?

A
Karma maliyet yöntemi
B
Fiili maliyet yöntemi
C
Faaliyet tabanlı maliyet yöntemi
D
Tam maliyet yöntemi
E
Sipariş maliyet yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x