Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karar sürecinde bulunması gerken karar alternatifi en az kaç tanedir?

A
Bir tane
B
iki tane
C
Üç tane
D
Karar alternatifi olmayabilir.
E
Doğa durum sayısı kadar olmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi durağan veri için kullanılabilecek tekniklerden biridir?

A
Ortalama hata karesi
B
Ortalama mutlak sapma
C
Ağırlıklı hareketli ortalama
D
Ortalama hata karesi kökü
E
Ortalama mutlak yüzde hata
Soru 3

Optimal çözümün oluşmasında etkili olan kısıtlara ne ad verilir?

A
Uç kısıtlar
B
Optimal kısıtlar
C
Uygun kısıtlar
D
Bağlayıcı kısıtlar
E
Çözüm kısıtları
Soru 4

I. insanlar tarafından gerçekleştirilir.
II. Sınırlı kaynaklarla yürütülmek durumundadır.
III. Süreç veya alt süreçlerle tamamlanabilir.
IV. Planlanır, yürütülür ve kontrol edilir.
Yukarıda sıralanan özellikler hangi kavramların ortak özellikleridir?

A
Proje ve koordinasyon
B
işlem ve üretim
C
Plan ve işlem
D
işlem ve kontrol
E
Proje ve işlem
Soru 5

Vaka karmasını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık teşhisi gibi demografik ve klinik özellikleridir.
B
Rekabet arttıkça verimliliğin artacağı varsayımıdır.
C
Bir sağlık kurumunun, dış çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabildiği ölçüde başarılı olma şansıdır.
D
Hizmet kalitesi ile verimlilik arasındaki ilişkidir.
E
Bir sağlık kurumunun mülkiyetinin kamu veya özel olmasıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyebilecek örgütsel özelliklerden biridir?

A
Hastanelerin finansmanı
B
Hizmete erişime öncelik verme
C
Hastaneler arasındaki rekabet
D
Hizmet kalitesi
E
Cepten harcamalar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi oran analizi göstergesine örnek olarak verilemez?

A
Yatak işgal oranı
B
Ortalama hasta günü sayısı
C
Ortalama yatan hasta maliyeti
D
Ortalama yatış süresi
E
Doktor sayısı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi veri zarflama analizinde karar verme birimlerini tanımlar?

A
Aynı türde girdileri kullanarak aynı türde çıktıları üreten birimlerdir.
B
Farklı türde girdileri kullanarak farklı türde çıktıları üreten birimlerdir.
C
Farklı türde girdileri kullanarak aynı türde çıktıları üreten birimlerdir.
D
Farklı türde çıktılar üretir.
E
Aynı türde girdileri kullanarak farklı türde çıktıları üreten birimlerdir.
Soru 9

Bekleme süresini üretken kılmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A
Müşteriye rock müziği dinletmek
B
Müşteriye reklam dinletmek
C
Müşteriyi sessiz bekletmek
D
Müşteriye tek tonlu bir ses dinletmek
E
Müşteriye klasik müzik dinletmek
Soru 10

David H. Maister beklemek kavramına ilişkin iki hizmet kuralı kavramını öne sürmüştür.
Bu kavramlardan İkincisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bıkkınlık
B
Nefret
C
Damlama etkisi
D
ilk izlenim
E
Oyun etkisi
Soru 11

Agner Kraup Erlang tarafından geliştirilmeye başlanan ve sağlık kurumlarında kullanılan sistemlere ne ad verilir?

A
Kuyruk teorisi
B
Risk ölçütü
C
Ortalama
D
Varyans
E
Hurwicz ölçütü
Soru 12

Kapasite maliyeti nedir?

A
Dinletme müziği telif ücreti
B
Hammadde maliyeti
C
Numaratör maliyeti
D
Bekleme salonu ikram maliyetleri
E
Bir hizmeti sunabilme yeteneğinin sürdürülmesi maliyeti
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kuruma eleman seçiminde işe ilişkin ön hazırlıklar arasında yer almaz?

A
iş analizinin yapılması
B
Kariyer yollarının saptanması
C
işin unvanının belirlenmesi
D
işgörenin görevlerinin belirlenmesi
E
işgörenden beklenen başarı standartlarının belirlenmesi
Soru 14

Aşağıdaki insan kaynakları (İK) işlevilerinden hangisinin gerektiği gibi yerine getirilmemesi durumunda, İK bölümünün diğer işlevlerinin sağlıklı işleyişi gerçekleşmez?

A
işgören eğitimi
B
işgören motivasyonu
C
işgören sağlama ve seçme
D
Kariyer yönetimi
E
Yetenek yönetimi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir iş analistinin görevler hakkında bilgi derlemek için kullanabileceği yöntemler arasında yer almaz?

A
Gözlem
B
Anket
C
Görüşme
D
Simulasyon
E
Mevcut iş tanımlarının incelenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iş özellikleri yaklaşımına göre, çalışanın motivasyonunu, performansını, iş doyumunu artırarak işe devamsızlık ve işi bırakma isteğini düşürecek işle ilgili temel boyutlar arasında yer almaz?

A
Özerklik
B
Ücret
C
Geri bildirim
D
Yetenek çeşitliliği
E
Görevin belirli olması ve önemi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tedarik kavramının içerdiği süreçlerden biri değildir?

A
Malzemelerin kabulü
B
Satın alma
C
Talep tahmini
D
Depolama
E
Dağıtım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın tüm personeli ile Bakanlığa bağlı olan ve olmayan sağlık kurumlarmı izlemesi için geliştirilmiş Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’nin bileşenlerinden biri değildir?

A
Malzeme ihtiyaç Planlama Sistemi
B
insan Kaynakları Yönetim Sistemi
C
Yatırım Takip Sistemi
D
Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi
E
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
Soru 19

Yol, haberleşme, sağlık, yiyecek ve içecek sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa göre uygulayan hizmetler bütününe ne ad verilir?

A
Tedarik
B
Stok
C
Malzeme
D
Lojistik
E
Envanter
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi malzeme yönetiminin amaçlarından biri değildir?

A
Stok yatırımlarının maksimizasyonunu sağlamak
B
Düzenli kayıtlar tutmak
C
işletmenin tüm faaliyetlerinin kesintisiz yürümesini sağlamak
D
Satıcılar arasında rekabeti sağlayıp satın alınan malzemeler için en düşük fiyatı ödemek
E
Yeterli kalite standartlarını korumak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x