Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki tabloya göre, üstel düzeltme ( ÜD ) kullanarak hesaplanan 6. dönemdeki hemşire sayısının öngörüsü kaçtır? (a değerini 0,40 alınız.)

A
190,11
B
183,20
C
175,52
D
169,66
E
128,00
Soru 2

Ŷt = 40 + 4t – 2t2 kuadratik regresyon modelinde t = 5 için Ŷt değeri kaçtır?

A
4
B
10
C
25
D
40
E
110
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi trend içeren veri için kullanılabilecek tekniklerden biri değildir?

A
Üstel düzeltme
B
Doğrusal regresyon modeli
C
Kuadratik regresyon modeli
D
Holt metodu
E
Holt-Winter metodu
Soru 4

Holt-Winter metodu ile öngörü yapılabilmesi için trend bileşeninin yanında yer alması gereken faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplamsal faktörler
B
Kuadratik faktörler
C
Doğrusal faktörler
D
Mevsimsel faktörler
E
Çarpımsal faktörler
Soru 5

Sağlık kurumlan yönetiminde, iki rakip kurumun belirli bir grubu kazanabilmek amacı ile uyguladıkları modele ne ad verilir?

A
Kötümserlik
B
Beklenen değer
C
Oyun
D
Risk
E
Pişmanlık
Soru 6

Sayısal karar yöntemlerinde karar verici için kaç adet temel bileşen bulunur?

A
Üç temel bileşen
B
Doğa durum sayısı kadar temel bileşen
C
Bir temel bileşen
D
En az dört temel bileşen
E
Karar alternatifi sayısı kadar temel bileşen
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir zaman serisi incelenirken verinin tanımlanan özelliklerinden biridir?

A
Ortalama hata karesi kökü alınmış veri
B
Toplamsal veri
C
Ortalama mutlak sapması alınmış veri
D
Durağan olmayan veri
E
Çarpımsal veri
Soru 8

Bir bankacı yatırımcılara hangi hisse senedine yatırım yapılacağına dair bilgiler vermektedir. Bankacı önümüzdeki günlerde ekonomide ortaya çıkabilecek farklı doğa durumlarına ilişkin olasılıklara sahiptir.
Buna göre, bu tür durumlarda bankacı karar vermek durumunda ise bankacının karar vermeye çalıştığı karar verme ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar alternatifi ortamı
B
Oyun durumu
C
Belirlilik ortamı
D
Doğa durum ortamı
E
Risk ortamı
Soru 9

Projede yer alan faaliyetler arasında öncelik ilişkilerini ve aralarındaki bağımlılıkları ortaya koyan; olayların dairelerle ve faaliyetlerin ilerleme yönünün oklarla gösterildiği proje yönetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
PERT
B
CPM
C
Şebeke diyagramı
D
Gantt şeması
E
GREAT modeli
Soru 10


Ürün 2’den 2 birim üretmek için kullanılan işlem 2 miktarı kaçtır?

A
320
B
280
C
240
D
160
E
80
Soru 11


Her iki üründen 2’şer birim üretilirse kâr kaç olur?

A
35
B
70
C
120
D
200
E
240
Soru 12

Planlama safhasında proje faaliyetlerinin programlanmasında ve mevcut ilerlemeler ile planlanan ilerleme arasında kıyas yapma imkânı sağlayarak, ilerlemenin kontrolünde başvurulan ve daha çok basit projelerde kullanılan proje yönetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
PERT
B
CPM
C
GREAT modeli
D
Gannt şeması
E
Şebeke diyagramı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi önem düzeylerine göre karşılaşılan risklerle mücadele etmede atılabilecek adımlardan biri değildir?

A
Transfer
B
Kabul
C
Yumuşatma
D
Kaçınma
E
Görmezden gelme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi stratejisinin unsurları arasında yer almaz?

A
Riskin tanımı
B
Riske verilen tepkinin kontrolü
C
Risk türü
D
Riskin ölçümü
E
Riske verilecek tepkinin planlanması
Soru 15

Bir ilaç firması X ve Y gibi iki tip tıbbi malzeme üretmektedir. 1 litre X tıbbi malzemenin maliyeti 230 TL ve 1 litre Y tıbbi malzemenin maliyeti ise 840 TL’dir. Talebe göre firma gelecek hafta için en az 21 It. X ve en az 7 It. Y tıbbi malzeme üretmelidir. X ve Y tıbbi malzemelerinde kullanılan hammaddelerden birinin sunumu azdır ve sadece 600 gr. sağlanabilmektedir. X tıbbi malzemesinin her bir litresinde bu hammaddeden 60 gr. ve Y tıbbi malzemesinin litresinde de 100 gr. gerekli olmaktadır. Amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Min. 21Xı +7X2
B
Min. 60X-I +100X2
C
Max. 60X1
D
Max. 60Xı +100X2
E
Min. 230X-I +840X2
Soru 16

Bir ilaç firması X ve Y gibi iki tip tıbbi malzeme üretmektedir. 1 litre X tıbbi malzemenin maliyeti 230 TL ve 1 litre Y tıbbi malzemenin maliyeti ise 840 TL’dir. Talebe göre firma gelecek hafta için en az 21 It. X ve en az 7 It. Y tıbbi malzeme üretmelidir. X ve Y tıbbi malzemelerinde kullanılan hammaddelerden birinin sunumu azdır ve sadece 600 gr. sağlanabilmektedir. X tıbbi malzemesinin her bir litresinde bu hammaddeden 60 gr. ve Y tıbbi malzemesinin litresinde de 100 gr. gerekli olmaktadır. Hammadde kısıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
X2 ≤ 600
B
X1 ≤ 600
C
X1 ≥ 21
D
X2 ≥ 7
E
60X1 + 100X2 ≤ 600
Soru 17

Bir ilaç firması X ve Y gibi iki tip tıbbi malzeme üretmektedir. 1 litre X tıbbi malzemenin maliyeti 230 TL ve 1 litre Y tıbbi malzemenin maliyeti ise 840 TL’dir. Talebe göre firma gelecek hafta için en az 21 It. X ve en az 7 It. Y tıbbi malzeme üretmelidir. X ve Y tıbbi malzemelerinde kullanılan hammaddelerden birinin sunumu azdır ve sadece 600 gr. sağlanabilmektedir. X tıbbi malzemesinin her bir litresinde bu hammaddeden 60 gr. ve Y tıbbi malzemesinin litresinde de 100 gr. gerekli olmaktadır. X ve Y tıbbi malzemelerinden 5’er litre üretildiğinde maliyet kaç TL olur?

A
5.350
B
4.200
C
1.150
D
800
E
140
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi projenin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

A
Yanlış proje metodolojisinin kullanılması
B
İletişimin zayıf olması
C
Gerekliliklerde önemli değişikliklerin yaşanmamamsı
D
Projenin kapsamının değişmesi
E
Proje yönetim teorisinin uygulamaya konulmaması
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x