Sağlık Sigortacılığı 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sigorta kurumlarının, sağlık açısından iyi durumda olanlarla, daha fazla risk altında bulunanlar arasında ayrım yapamamaları durumunda ortaya çıkan soruna ne ad verilir?

A
Ters seçim
B
Manevi tehlike
C
Eksik seçim
D
Hatalı seçim
E
Ahlaki risk
Soru 2

Genel vergilerin veya bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı sağlık hizmetleri sistemine ne ad verilir?

A
Bismarck modeli
B
Mesleki model
C
Sosyal sigorta ağırlıklı sistem/ Korporatist model
D
Semashko modeli
E
Beveridge modeli
Soru 3

Sağlık sigortasında kişinin sağlığını kaybetmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğar?

A
Tedavi
B
Halefiyet
C
Tazminat
D
Rücu
E
Riziko
Soru 4

Bir ülkenin sağlığı için ne kadar harcaması gerektiğini belirleyen yaklaşımların hangisinde ülke içinde milli gelirin tahsisatında veya genel bütçe tahsisatında çeşitli güçler, özellikle de lobiler etkili olmaktadır?

A
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
B
Harcama düzeyi yaklaşımı
C
Bütçe yaklaşımı
D
Politik ekonomi yaklaşımı
E
Emsal ülke yaklaşımı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanl İmparatorluğu’ndaki sosyal güvenlil uygulamalarından biri değildir?

A
Din kurallarına göre yapılan yardımlar
B
Meslek kuruluşları içerisindeki yardımlar
C
Dernek ve zaviyelerce yapılan yardımlar
D
Aile içi yardımlar
E
Vakıflarca yapılan yardımlar
Soru 6

Osmanlı döneminde sosyal güvenlikle ilgil hazırlanan ilk çalışma aşağıdakilerder hangisidir?

A
Emeklilik Nizamnamesi
B
Askeri Tekaüt Sandığı
C
Maadin Nizamnamesi
D
Dilaver Paşa Nizamnamesi
E
Şirket-i Hayriye çalışmaları
Soru 7

Aşağıdaki sağlık kurumlarına ödeme yöntemlerinden hangisi, spesifik hizmetler ilaçlar ve tıbbi sarf malzemelerinir bedellerinin ödenmesinde siklikle kullanılmaktadır?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Günlük ödemeler yöntemi
C
Hizmet başına ödeme yöntemi
D
Düz oranda ödeme yöntemi
E
Vaka başına ödeme yöntemi
Soru 8

Kamu tüzel kişiliğe sahip, idari ve mal açıdan özerk, özel hukuk hükümlerine tabi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nc bağlı olarak 5502 sayılı kanunla faaliyetlerin sürdüren Sosyal Güvelik Kurumu kaç yılındc kurulmuştur?

A
2006
B
2007
C
2008
D
2009
E
2010
Soru 9

Sağlık kurumlarına yapılan ödeme yöntemlerinin karşılaştırılmasında “düz oranda ödeme” yöntemi idari kontrol açısından hangi durumdadır?

A
Kolay
B
Etkili
C
Çok kolay
D
Çok etkili
E
Zayıf
Soru 10

Sağlık sigortacılığında kullanılan ödeme yöntemlerinden hangisinde, hizmet sunulduktan sonra, hizmet sunucusuna belirli koşullarda ödeme yapılır?

A
Sabit
B
ileriye yönelik
C
Değişken
D
Karma
E
Geriye yönelik
Soru 11

Aşağıdaki ödeme yöntemlerinden hangisi, hastaları ile sürekli iletişime sahip olan hizmet sunucuları için daha uygun bir yöntemdir?

A
Vaka başına ödeme yöntemi
B
Kişi başına ödeme yöntemi
C
Düz oranda ödemeler yöntemi
D
Bütçe ödemesi yöntemi
E
Günlük ödemeler yöntemi
Soru 12

Türkiye’de Özel Sağlık Sigortacılığının gelişim ve hizmet süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1990 yılında hastalık branşı kurulmuştur.
B
1988 yılında bireylere yönelik ürünler pazara sunulmuştur.
C
1995 yılında limitsiz sağlık sigortası poliçeleri satılmaya başlanmıştır.
D
1983 yılında önce gruplara yönelik ürünler pazara sunulmuştur.
E
2005 yılında sağlık branşının adı hastalık olarak değiştirilmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının amaçlarına ulaşabilme başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
iş gücü piyasası
B
Demografik ortam
C
Paydaş çıkarlarının yönetimi
D
Sağlık sisteminin yönetişimi
E
Politik ortam
Soru 14

Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygun görüşü alınarak aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından belirlenir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
Hazine Müsteşarlığı
E
Maliye Bakanlığı
Soru 15

Genel sağlık sigortasının uygulama geçmişinde hizmet basamakları arasında zorunlu sevk zinciri uygulamasına geçilememesi finansman sisteminde hangi faktörü olumsuz etkilemiştir?

A
Hizmetlere erişim ve kolaylık
B
Sürdürebilirlik
C
Memnuniyet
D
Herkesi kapsama
E
Verimlilik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan cepten yapılan sağlık harcaması türlerinden biridir?

A
Biçimsel ödemeler
B
Genel vergiler
C
Sosyal primler
D
Enformal ödemeler
E
Sağlık ödemeleri
Soru 17

Aşağıdaki genel sağlık sigortası gelirlerinden hangisi ağırlıklı olarak gelir temelli olup, primlerden oluşmaktadır?

A
Sigorta katkıları
B
Kullanıcı katkıları
C
Genel vergi gelirleri
D
Devlet katkıları
E
Katkı paydaları
Soru 18

Genel sağlık sigortası ile sağlık tesisleri arasında sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin; fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sisteme ne ad verilir?

A
GSS
B
SIT
C
MEDULA
D
NETWORK
E
SDP
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ile, parçalanmış bir yapıya sahip finansman sisteminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek ve tüm nüfusu kapsam içine alacak evrensel bir sağlık kapsamı güvencesi sağlamak ve var olan sağlık güvencesi programlarını tek çatı altında birleştirmek amaçlanmıştır?

A
Sosyal güvenlik reformu
B
Sosyal sağlık güvencesi
C
Sağlık finansmanı reformu
D
Sosyal yardım finansman reformu
E
Genel sağlık sigortası
Soru 20

Türkiye’de özel sağlık sigortalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi ayakta tedavi teminatı kapsamı dışındadır?

A
ilaç giderleri
B
Anestezi
C
Doktor muayene
D
MR tomografi
E
Laboratuvar tetkikleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x