Sağlık Sigortacılığı 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin alt unsurlarından biridir?

A
Sosyal sigorta
B
Sosyal hizmetler
C
Yönetim ve düzenleme
D
Sosyal yardımlar
E
Devletçe bakılma
Soru 2

Devletin Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yeşil kart, aktif memur sigorta primlerinin belli bir kısmını işveren katkısı olarak ödemesi sağlık hizmetleri piyasasına ne tür bir müdahale olarak değerlendirilebilir?

A
Güdüleyici
B
Piyasa düzenleyici
C
Regülatör
D
Finansör
E
Sunucu
Soru 3

Aşağıdaki sosyal risklerden hangisi sosyo-ekonomik riskler kapsamındadır?

A
işsizlik ve çocuk yetiştirme
B
Yaşlılık ve ölüm
C
Analık
D
Kazalar
E
iş kazaları ve meslek hastalıkları
Soru 4

Sigorta şirketlerinin tercihleriyle ortaya çıkan ters seçime ne ad verilir?

A
Aksi seçim
B
Risk seçimi
C
Manevi riziko
D
Karşıt seçim
E
Olumsuz seçim
Soru 5

Bir mal ya da hizmetin birisi tarafından tüketimi faaliyetinin diğerinin tüketim davranışlarını etkilemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
içsellik
B
Dışlanabilirlik
C
Dışsallık
D
Rakiplik
E
Kesinlik
Soru 6

Tüketicilerden üreticilere ve üreticilerden de tüketicilere doğru çift yönlü işleyen piyasa sinyalleri aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını sağlamaktadır?

A
Piyasa maksimizasyonu
B
Piyasa dengesi
C
Teknik verimlilik
D
Piyasa verimliliği
E
Piyasa rekabeti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık sisteminin performansıyla ilişkili değişkenlerden biri değildir?

A
Sağlık sisteminin yönetilme biçimi
B
Sağlık sistemine ayrılan kaynak miktarı
C
Sağlık sisteminin tasarımı
D
Sağlık sisteminin tanıtımı
E
Sağlık sisteminin finanse edilme biçimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir işlemle ilgili olarak taraflardan birisi belirli bir bilgiye sahipken diğer tarafın bu bilgiye sahip olmadığı durumu ifade etmektedir?

A
Bilgi dengesi
B
Yanılsama
C
Bilgi açığı
D
Bilgi kirliliği
E
Bilgisizlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin yardımcı amaçlarından biridir?

A
Beklentilerin karşılanması
B
Adil finansman
C
Müşteri memnuniyeti
D
Sağlığın geliştirilmesi
E
Erişim
Soru 10

Sağlığın üretilmesi için girdilerin bir araya getirilmesi süreci, aşağıdaki sağlık sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamındadır?

A
Koordinasyon
B
Kaynaklar ve örgütlenme
C
Yönetim ve düzenleme
D
Hizmet sunumu
E
Finansman
Soru 11

Sağlık finansman sisteminde geliri yeniden dağıtıcı etkinin; zenginden yoksula, sağlamdan hastaya, gençten yaşlıya, kısacası sağlık riski daha az olandan daha çok olana doğru olması gerekliliği sağlık hizmetleri finansman yöntemleri değerlendirme kriterlerinden hangisi kapsamındadır?

A
Uygulanabilirlik
B
Dayanışma
C
Erişim ve kullanım
D
Sürdürülebilirlik
E
Herkesi kapsama
Soru 12

Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitesini aşması gibi oluşumlarda sigorta şirketleri bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmaları sigortacılık genel prensiplerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

A
Halefiyet ve rücu prensibi
B
Yakın neden prensibi
C
Hasara katılım prensibi
D
Tazminat prensibi
E
Azami iyi niyet prensibi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansman kaynaklarından biridir?

A
Sosyal güvenlik kurumu
B
Hizmet sunucuları
C
Kar amacı güden sigorta fonları
D
Bağımsız kamu kuruşları
E
Bireyler, hane halkları ve çalışanlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde sağlık hizmetleri finansmanında kolektif sorumluluğun yerine getirilmesi noktasında yaygınlıkla başvurulan finansman mekanizmalarından biridir?

A
Özel sağlık sigortası
B
Özel amaçlı vergiler
C
Piyango ve bahis gibi gelirler
D
Sosyal sağlık sigortaları
E
Genel vergiler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sigorta ürününün fiyatını ifade eder?

A
Ödenen prim miktarı
B
Katlanılan risk
C
Riskin gerçekleşme oranı
D
Ödeme gücü
E
Yasal zorunluluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı kullanıcı katkıları biçimi olarak kabul edilir?

A
Ön ödeme
B
Sigortalı payı
C
Sabit teminat
D
Ortak ödeme
E
Referans fiyatlama
Soru 17

Sağlık maliyetleri ve harcamalarının en önemli belirleyicisi olan, sağlık harcamalarındaki artışın yaklaşık yarısı ile üçte ikisinden sorumlu olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset ve sosyo-ekonomik gelişmeler
B
Teknolojik yenilik ve gelişmeler
C
Yapısal nedenler (Durumsal/Dönemsel nedenler)
D
Artan beklentiler
E
Demografik değişmeler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sigortası faydalarından biri olan, sağlık hizmetleri kapsamındadır?

A
Ağız ve diş sağlığı
B
Cenaze ödenekleri
C
Hastalık ödenekleri
D
Analık ödenekleri
E
Tazminatlar
Soru 19

Sigortacılık piyasasını, kurallarını ve diğer aktörlerin davranışlarını etkileyen, düzenleyen ve/veya denetleyen tarafa ne ad verilir?

A
Kamu otoritesi
B
Sigortalı
C
Lehdar
D
Sigorta kuruluşu
E
Mal/hizmet sunucuları
Soru 20

Aşağıdaki sağlık sigortacılığı organizasyon biçimlerinden hangisinde, sosyal güvenlik örgütünün kendisi, hizmeti finanse etmenin ötesinde, hizmeti üretir, denetler ve hizmeti sunan kurumların da sahibidir?

A
Hizmet ödemesi
B
Nakit ödeme
C
Direkt sistem
D
Endirekt sistem
E
Dolaylı sistem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x