Sağlık Sigortacılığı 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık sigortacılığında ters seçim problemine piyasanın göstermiş olduğu doğal tepkiye ne ad verilir?

A
Ahlaki riziko uygulaması
B
Zıt seçim uygulaması
C
Manevi risk uygulaması
D
Risk seçimi uygulaması
E
Karşıt seçim uygulaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı kullanıcı katkıları biçimi olarak kabul edilir?

A
Sigortalı payı
B
Ön ödeme
C
Referans fiyatlama
D
Sabit teminat
E
Ortak ödeme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “vaka başına ödeme” yönteminin avantajlarından biri değildir?

A
Hastanın yatış süresini azaltması
B
Teknik verimliliği artırması
C
Maliyetlerin azaltılmasında önemli potansiyelin olması
D
Hastanın yaptığı işlem sayısını azaltması
E
Tutarlı ve kapsamlı hizmet maliyet verilerini gerektirmesi
Soru 4

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, hekime, hastaya sunduğu hizmetlerin miktarına bakılmaksızın o dönem baktığı her hasta için belirli bir ücret ödenmektedir?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Maaş yöntemi
C
Prim ödemesi yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Hizmet başına ödeme yöntemi
Soru 5

Sağlık sigortasında kişinin sağlığını kaybetmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğar?

A
Halefiyet
B
Riziko
C
Tazminat
D
Rücu
E
Tedavi
Soru 6

Hizmet başına ödeme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hastaların hekim seçme ve değiştirme özgürlüğü bulunmaktadır.
B
Önceden tahmin edilmeyen maliyetler oluşmamaktadır.
C
Hastalar en uygun düzeyde ve kalitede hizmet alabilmektedir.
D
Hekimlerin motivasyonunu yükseltici etkisi vardır.
E
Daha sağlıklı hastaları seçme yönünden sunucuları teşvik etmeyen bir ödeme yöntemidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarına ödeme yöntemlerinden biri olan “kişi başına ödeme” yönteminin avantajlarından biridir?

A
Yönetsel açıdan uygulanması kolay bir yöntem olması
B
Hastaların başka sağlık kurumlarına sevk edilmesinin mümkün olması
C
Sağlık kurumlan maliyet etkinliğini sağlamak amacıyla hizmet miktar ve kalitesini kısma yoluna gidilmesi
D
Sağlık kurumlan maliyetlerini azaltmak adına daha düşük riskli hastaların seçilebilmesi
E
Sağlık hizmeti sunucularına yüksek finansal risk getirmesi
Soru 8

Sağlık çalışanlarına yönelik ödeme yöntemlerinden hangisinde, hizmet sunucusu ile sağlık sigortası arasında bir iş sözleşmesi olup, hizmet sunucusuna, harcadığı zaman karşılığı önceden belirlenen saat ve koşullarda, önceden belirlenen miktarın ödenmesi söz konusudur?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Hizmet başına ödeme yöntemi
C
Maaş yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Prim ödemesi yöntemi
Soru 9

Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti'nin kaldırılarak, yerine “Sigortacılar Kulübü” nün kurulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1923
B
1927
C
1930
D
1950
E
1975
Soru 10

“Sağlık hizmeti alacak olanın, bu hizmete gerçekten ihtiyacı olması” gerektiği görüşü özel sağlık sigortacılığında yaşanan sorunlardan hangisini kapsamaktadır?

A
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
B
Karşılıklı iyi niyet prensibine uyma
C
Maliyetlerin düşürülmesi
D
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
E
Farklı sağlık beyanında bulunulma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 10 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş ve bazı istisnai nüfus grupları hariç Türkiye’de ikamet eden herkesi sağlık güvencesi kapsamına dahil etmiştir?

A
Sağlıkta dönüşüm programı
B
Genel sağlık reformu
C
Genel sağlık güvencesi
D
Genel sağlık sigortası
E
Sosyal yardım programı
Soru 12

Genel sağlık sigortası ile, gelirlerin elde edilmesi, havuzlanması ve hizmetlerin satın alınması fonksiyonlarının bir araya getirildiği örgütsel yapıya ne ad verilmektedir?

A
Sosyal Güvenlik Reformu
B
Sosyal Güvenlik ve Destekleme Kurumu
C
Sosyal Güvenlik Kurumu
D
Sağlık Dönüşüm Programı
E
Sosyal Sigortalar Kurumu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, 1971 yılında 1479 sayılı kanunla kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk bir kamu tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştu?

A
Sosyal Sigortalar Kurumu
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Emekli Sandığı
D
Vakıf statüsünde sosyal sigorta sandıkları
E
Bağ-Kur
Soru 14

Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanan sağlık finansmanı fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Satın alma
B
Gelir toplama
C
Havuzlama
D
Hizmet alımı
E
Gelir elde etme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkililerinden biri değildir?

A
Aile ve Sosyal Planlama Bakanlığı
B
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)
C
Sağlık Bakanlığı
D
Hazine Müsteşarlığı
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 16

Primsiz sistemde sağlık yardımı uygulamaları içinde, en kapsamlı olan sağlık yardımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Er ve erbaşlara yönelik sağlık yardımları
B
65 yaşını doldurmuş muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık yardımları
C
Asayiş ve terörle mücadelede görev alanlara yönelik sağlık yardımları
D
Afetlerde zarar görenlere yönelik sağlık yardımları
E
Yeşil kart kapsamında sağlanan sağlık yardımları
Soru 17

Sağlık hizmetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak sosyal primler kullanılıyorsa, hangi sağlık sistemi/ modeli söz konusu olur?

A
Beveridge
B
Katkı payları
C
Doğrudan Ödeme
D
Özel sağlık sigortası
E
Bismarck
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin kapsamında öngörülen reform bileşenlerinin eş zamanlı ve uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi, genel sağlık sigortasının başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir?

A
Sosyal Güvenlik reformu
B
Sağlıkta Dönüşüm Programı
C
Sağlık Sigortası Kurumu
D
Özel Sağlık Sigorta Programı
E
Sağlık Finansman Reformu
Soru 19

Devletin daha ödenebilir dar bir teminat paketi yürürlüğe koymasına neden olan sağlık finansman yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkaniyetsizlik
B
Bilgi asimetrisi
C
Enformal ödemeler
D
Sürdürülebilir olmayan finansman
E
Gelir dağılımındaki adaletsizlik
Soru 20

Cepten harcamaların insanların sağlık statüsüyle veya algılanan sağlık statüsüyle yakından ilişkili olması ve kişinin ne kadar hasta ise o kadar fazla cepten harcama yapması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında hangi ilkeyi zedelemektedir?

A
Kapsama
B
Erişim
C
Kullanım
D
Hakkaniyet
E
Uygunluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x