Sağlık Sigortacılığı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sigortada riski satan taraftır?

A
Kamu otoritesi
B
Sigorta ettiren
C
Lehdar
D
Mal ve hizmet sunucusu
E
Sigortalı
1 numaralı soru için açıklama 
Sigortalı, riskini satan taraftır. Sigorta anlaşmasına istinaden prim ödeyen, hasar oluşması durumunda tazminat almaya hak kazanan taraftır. Sigorta ettiren kendi menfaatini değil de bir başkasının menfaatini sigorta ettirmiş ise üçüncü şahıs lehine bir sözleşme yapmış demektir. Bu durumda sigorta sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülükler kendisine (sigorta ettirene) aittir. Ancak sigorta bedeli alma veya zararı tazmin ettirme hakkı lehine akit yapılan kişiye aittir ki bu kişiye de sigortalı denilmektedir.
Soru 2

Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin bireysel veya kurumsal hizmet sunucularına verdikleri hizmetler karşılığı, çeşitli ödeme yöntemleri kullanılarak tahsis edilmesi faaliyeti, aşağıdaki sağlık sistemi fonksiyonlarından hangisine aittir?

A
Finansman
B
Hizmet sunumu
C
Kalite
D
Yönetim ve düzenleme
E
Kaynaklar ve örgütlenme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında tüketicilerin neyi, nerede ve ne zaman satın alacaklarını tam anlamı ile bilmeleri anlamına gelir?

A
Ahlaki tehlike
B
Kaymak sıyırma
C
Risk seçimi
D
Kesinlik varsayımı
E
Enformasyon asimetrisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde sağlık hizmetleri finansmanında kolektif sorumluluğun yerine getirilmesi noktasında yaygınlıkla başvurulan finansman mekanizmalarından biridir?

A
Piyango ve bahis gibi gelirler
B
Sosyal sağlık sigortaları
C
Genel vergiler
D
Özel amaçlı vergiler
E
Özel sağlık sigortası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sigorta ürününün fiyatını ifade eder?

A
Ödenen prim miktarı
B
Ödeme gücü
C
Riskin gerçekleşme oranı
D
Yasal zorunluluk
E
Katlanılan risk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarına ödeme yöntemlerinden biri olan “kişi başına ödeme” yönteminin avantajlarından biridir?

A
Sağlık hizmeti sunucularına yüksek finansal risk getirmesi
B
Sağlık kurumlan maliyetlerini azaltmak adına daha düşük riskli hastaların seçilebilmesi
C
Yönetsel açıdan uygulanması kolay bir yöntem olması
D
Hastaların başka sağlık kurumlarına sevk edilmesinin mümkün olması
E
Sağlık kurumlan maliyet etkinliğini sağlamak amacıyla hizmet miktar ve kalitesini kısma yoluna gidilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, 1971 yılında 1479 sayılı kanunla kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk bir kamu tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştu?

A
Sosyal Sigortalar Kurumu
B
Bağ-Kur
C
Vakıf statüsünde sosyal sigorta sandıkları
D
Emekli Sandığı
E
Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “vaka başına ödeme” yönteminin avantajlarından biri değildir?

A
Teknik verimliliği artırması
B
Hastanın yaptığı işlem sayısını azaltması
C
Maliyetlerin azaltılmasında önemli potansiyelin olması
D
Tutarlı ve kapsamlı hizmet maliyet verilerini gerektirmesi
E
Hastanın yatış süresini azaltması
Soru 9

“Sağlık hizmeti alacak olanın, bu hizmete gerçekten ihtiyacı olması” gerektiği görüşü özel sağlık sigortacılığında yaşanan sorunlardan hangisini kapsamaktadır?

A
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
B
Farklı sağlık beyanında bulunulma
C
Maliyetlerin düşürülmesi
D
Karşılıklı iyi niyet prensibine uyma
E
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
Soru 10

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, hekime, hastaya sunduğu hizmetlerin miktarına bakılmaksızın o dönem baktığı her hasta için belirli bir ücret ödenmektedir?

A
Hizmet başına ödeme yöntemi
B
Prim ödemesi yöntemi
C
Kişi başına ödeme yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Maaş yöntemi
Soru 11

Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti'nin kaldırılarak, yerine “Sigortacılar Kulübü” nün kurulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1923
B
1927
C
1930
D
1950
E
1975
Soru 12

Sağlık çalışanlarına yönelik ödeme yöntemlerinden hangisinde, hizmet sunucusu ile sağlık sigortası arasında bir iş sözleşmesi olup, hizmet sunucusuna, harcadığı zaman karşılığı önceden belirlenen saat ve koşullarda, önceden belirlenen miktarın ödenmesi söz konusudur?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Vaka başına ödeme yöntemi
C
Hizmet başına ödeme yöntemi
D
Prim ödemesi yöntemi
E
Maaş yöntemi
Soru 13

Primsiz sistemde sağlık yardımı uygulamaları içinde, en kapsamlı olan sağlık yardımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afetlerde zarar görenlere yönelik sağlık yardımları
B
Yeşil kart kapsamında sağlanan sağlık yardımları
C
Er ve erbaşlara yönelik sağlık yardımları
D
65 yaşını doldurmuş muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık yardımları
E
Asayiş ve terörle mücadelede görev alanlara yönelik sağlık yardımları
Soru 14

Cepten harcamaların insanların sağlık statüsüyle veya algılanan sağlık statüsüyle yakından ilişkili olması ve kişinin ne kadar hasta ise o kadar fazla cepten harcama yapması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında hangi ilkeyi zedelemektedir?

A
Kapsama
B
Erişim
C
Kullanım
D
Uygunluk
E
Hakkaniyet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin kapsamında öngörülen reform bileşenlerinin eş zamanlı ve uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi, genel sağlık sigortasının başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir?

A
Sağlık Finansman Reformu
B
Sağlıkta Dönüşüm Programı
C
Sosyal Güvenlik reformu
D
Sağlık Sigortası Kurumu
E
Özel Sağlık Sigorta Programı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkililerinden biri değildir?

A
Hazine Müsteşarlığı
B
Aile ve Sosyal Planlama Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 17

Genel sağlık sigortası ile, gelirlerin elde edilmesi, havuzlanması ve hizmetlerin satın alınması fonksiyonlarının bir araya getirildiği örgütsel yapıya ne ad verilmektedir?

A
Sosyal Güvenlik Kurumu
B
Sosyal Güvenlik Reformu
C
Sağlık Dönüşüm Programı
D
Sosyal Güvenlik ve Destekleme Kurumu
E
Sosyal Sigortalar Kurumu
Soru 18

Devletin daha ödenebilir dar bir teminat paketi yürürlüğe koymasına neden olan sağlık finansman yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi asimetrisi
B
Enformal ödemeler
C
Gelir dağılımındaki adaletsizlik
D
Sürdürülebilir olmayan finansman
E
Hakkaniyetsizlik
Soru 19

Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanan sağlık finansmanı fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Gelir elde etme
B
Gelir toplama
C
Havuzlama
D
Satın alma
E
Hizmet alımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş ve bazı istisnai nüfus grupları hariç Türkiye’de ikamet eden herkesi sağlık güvencesi kapsamına dahil etmiştir?

A
Sosyal yardım programı
B
Genel sağlık güvencesi
C
Sağlıkta dönüşüm programı
D
Genel sağlık reformu
E
Genel sağlık sigortası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x