Sağlık Sigortacılığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin sağlık politikaları oluşturması, çeşitli uygulamaları teşvik etmesi veya yasaklaması yoluyla sağlık hizmetleri piyasasına müdahalesi, devletin aşağıdaki rollerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Hizmet sunucu
B
Mal üreticisi
C
Finansal kaynak sağlayıcı
D
Düzenleyici
E
Finansör
Soru 2

Sosyal güvenliğin karşıladığı risklerin kapsamı, uluslararası düzeyde yazılı resmi bir belge ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından ilk kez hangi konferansta belirlenmiştir?

A
Philadelphia Konferansı
B
California Konferansı
C
Washington Konferansı
D
Cenevre Konferansı
E
Brüksel Konferansı
Soru 3

Bireylerin satın aldığı mal ve hizmetlerin kalitesini belirlemelerinin olanaksız olması ve satıcının ürün hakkında alıcıdan daha fazla bilgiye sahip olması nedeniyle ortaya çıkan durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi paylaşımı
B
Bilgi asimetrisi
C
Bilgi dağılımı
D
Bilgi yayılması
E
Bilgi kirliliği
Soru 4

Aşağıdaki sosyal risklerden hangisi mesleki riskler kapsamındadır?

A
işsizlik
B
Analık
C
iş kazaları ve meslek hastalıkları
D
Çocuk yetiştirme
E
Yaşlılık
Soru 5

Bireysel olarak açılan hesaplara, bireylerden genç ve sağlıklıyken zorunlu olarak tasarruf yapmalarının istendiği ve bu hesaplarda biriken paraların o bireyin yatan hasta hizmeti için harcandığı sağlık finansman mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi tasarruf hesabı
B
Toplum finansmanı hesabı
C
Gönüllü sağlık finansmanı hesabı
D
Açık finansman hesabı
E
Bireysel finansman hesabı
Soru 6

Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin sigortalı nüfus adına bireysel ve kurumsal hizmet sunucularına verdikleri hizmet karşılığı transfer edilmesini ifade eden sağlık finansmanı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satın alma
B
Gelir elde etme
C
Fon biriktirme
D
Havuzlama
E
Fon toplama
Soru 7

Hastanın sağlık hizmetini kullandığı anda hizmeti sunan kişi ya da kuruma kullandığı hizmetin karşılığını ödediği ve ödediği parayı sonradan bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan aldığı sigorta organizasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzun dönemli ödeme modeli
B
Hizmet ödemesi modeli
C
Ön ödeme modeli
D
Direkt sistem modeli
E
Nakit ödeme modeli
Soru 8

Primin, risk primi dışındaki bileşenleri olan komisyonlar, genel yönetim giderleri ve kâr marjını kapsayan prim miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safi prim
B
Marjinal prim
C
Yük primi
D
Net prim
E
Ortalama prim
Soru 9

Hekime, hastaya sunduğu hizmetlerin miktarına bakılmaksızın, bir dönem içinde baktığı her hasta için belirli bir ücret ödendiği sağlık profesyonellerine ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vaka başına ödeme yöntemi
B
Hizmet başına ödeme yöntemi
C
Kişi başına ödeme yöntemi
D
Prim ödemesi yöntemi
E
Maaş yöntemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sigorta şirketleri meslek örgütünün günümüzdeki adıdır?

A
Türkiye Sigortacılar Sendikası
B
Sigortacılar Kulübü
C
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
D
Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti
E
Sigortacılar Cemiyeti Dairesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatına bağlı olarak faaliyet göstermektedir?

A
Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü
B
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
C
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
D
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Soru 12

Hizmet sunucularını teşvik etmek amacıyla verilen, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılması durumunda sağlık hizmet sunucusuna yapılan ödeme olarak tanımlanan sağlık profesyonellerine ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Vaka başına ödeme yöntemi
C
Hizmet başına ödeme yöntemi
D
Maaş yöntemi
E
Prim ödemesi yöntemi
Soru 13

Özel sağlık sigortacılığında yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi kişinin sağlık durumunu olduğundan farklı göstermesi ile ilgilidir?

A
Maliyetlerin düşülmesi
B
Farklı sağlık beyanında bulunma
C
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
D
Karşılıklı iyi niyet prensibine uymama
E
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
Soru 14

Bir yıllık süre içerisinde sağlık kurumunun işletim maliyetlerinin toplam miktarının tahmin edilerek sağlık kurumlarına aktarılmasını ifade eden ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet başına ödeme yöntemi
B
Harcama kalemi yöntemi
C
Günlük ödemeler yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Global bütçe ödemesi
Soru 15

Aşağıdaki ortamsal faktörlerin hangisi sağlık reformlarının başarısı için tüm tarafların katkısının ve katılımının gerektiğini ifade eder?

A
Ekonomik ortam
B
ilişkili diğer reformlar
C
Politik ortam
D
iş gücü piyasası
E
Paydaş çıkarlarının yönetimi
Soru 16

Katkı payları, doğrudan ödemeler ve enformel ödemeler olmak üzere üç türü bulunan, sağlık harcamalarını bireylerin kendilerinin karşıladığı sağlık finansmanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beveridge Modeli
B
Genel vergiler
C
Özel sağlık sigortası
D
Doğrudan cepten yapılan harcamalar
E
Sosyal sağlık sigortası
Soru 17

Bir sağlık sisteminin mevcut kaynaklarını maksimum etki yaratacak şekilde kullanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürdürülebilirlik
B
Makro verimlilik
C
Memnuniyet
D
Mikro verimlilik
E
Uygunluk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi seyahat sağlık sigortası kapsamındadır?

A
Doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar
B
Seyahat süresi içerisinde önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık
C
Sigortalının kasıtlı hareketleri
D
Yarış, ralli ve benzeri denemeler
E
Psikolojik rahatsızlıklar
Soru 19

Aşağıdaki sigortacılık etik ilkelerinden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin müşterilerine yapacakları bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetmesi ile ilgilidir?

A
Çevreye saygı
B
Sosyal sorumluluk
C
Güvenilirlik
D
Şeffaflık
E
Dürüstlük
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sağlık sigortalarının ayakta tedavi teminatları kapsamında değildir?

A
Laboratuar tetkikleri
B
Ambulans giderleri
C
ilaç giderleri
D
Tomografi giderleri
E
Doktor muayenesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x