Sağlık Sigortacılığı 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin sağlık politikaları oluşturması, çeşitli uygulamaları teşvik etmesi veya yasaklaması yoluyla sağlık hizmetleri piyasasına müdahalesi, devletin aşağıdaki rollerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Hizmet sunucu
B
Finansör
C
Finansal kaynak sağlayıcı
D
Düzenleyici
E
Mal üreticisi
Soru 2

Tam rekabet piyasa koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
B
Piyasaya giriş-çıkış serbestisi vardır.
C
Risk ve belirsizlik yoktur.
D
Tekelcilik söz konusu değildir.
E
Bilgi, piyasa katılımcıları arasında asimetrik dağılır.
Soru 3

İlk kamu sosyal koruma sistemi olarak ifade edilen, çalışanların istihdam kategorilerine göre gelirlerinden bir kısmını hastalık fonlarına katkı olarak ödedikleri sağlık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beveridge Modeli
B
Semashko Modeli
C
Bismark Modeli
D
Zorunlu Model
E
Evrensel Model
Soru 4

Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin bireysel veya kurumsal hizmet sunucularına verdikleri hizmetler karşılığı, çeşitli ödeme yöntemleri kullanılarak tahsis edilmesi faaliyeti, aşağıdaki sağlık sistemi fonksiyonlarından hangisine aittir?

A
Kaynaklar ve örgütlenme
B
Hizmet sunumu
C
Finansman
D
Yönetim ve düzenleme
E
Kalite
Soru 5

Toplumun her üyesinin, finansmana prim ya da benzeri biçimde özel bir katkıda bulunmaksızın devletten, tutar ve koşulları kanunlarla genel biçimde önceden saptanmış bir sosyal gelir alma hakkının tanınmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sigorta
B
Sosyal yardım
C
Sosyal hizmet
D
Devletçe bakılma
E
Özel sigorta
Soru 6

Belirli bir birey veya grubun aralarında herhangi bir anlaşma ya da ticari ilişki olmaksızın gayri iradi olarak, bir başka birey ya da grubun eylemlerinden dolayı fayda ya da maliyetle karşılaşmaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesinlik varsayımı
B
Piyasa başarısızlığı
C
Bilgi asimetrisi
D
Piyasa yoğunlaşması
E
Dışsallıklar
Soru 7

Sosyal güvenliğin karşıladığı risklerin kapsamı, uluslararası düzeyde yazılı resmi bir belge ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından ilk kez hangi konferansta belirlenmiştir?

A
Washington Konferansı
B
Philadelphia Konferansı
C
California Konferansı
D
Cenevre Konferansı
E
Brüksel Konferansı
Soru 8

Bireylerin satın aldığı mal ve hizmetlerin kalitesini belirlemelerinin olanaksız olması ve satıcının ürün hakkında alıcıdan daha fazla bilgiye sahip olması nedeniyle ortaya çıkan durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi asimetrisi
B
Bilgi dağılımı
C
Bilgi yayılması
D
Bilgi kirliliği
E
Bilgi paylaşımı
Soru 9

Aşağıdaki sosyal risklerden hangisi mesleki riskler kapsamındadır?

A
Yaşlılık
B
iş kazaları ve meslek hastalıkları
C
Analık
D
Çocuk yetiştirme
E
işsizlik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında tüketicilerin neyi, nerede ve ne zaman satın alacaklarını tam anlamı ile bilmeleri anlamına gelir?

A
Risk seçimi
B
Kesinlik varsayımı
C
Kaymak sıyırma
D
Enformasyon asimetrisi
E
Ahlaki tehlike
Soru 11

Bireysel olarak açılan hesaplara, bireylerden genç ve sağlıklıyken zorunlu olarak tasarruf yapmalarının istendiği ve bu hesaplarda biriken paraların o bireyin yatan hasta hizmeti için harcandığı sağlık finansman mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık finansman hesabı
B
Bireysel finansman hesabı
C
Gönüllü sağlık finansmanı hesabı
D
Toplum finansmanı hesabı
E
Tıbbi tasarruf hesabı
Soru 12

Primin, risk primi dışındaki bileşenleri olan komisyonlar, genel yönetim giderleri ve kâr marjını kapsayan prim miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safi prim
B
Yük primi
C
Ortalama prim
D
Net prim
E
Marjinal prim
Soru 13

Beveridge sağlık sistemi modelinde sağlık hizmetleri aşağıdaki unsurlardan hangisi ile finanse edilmektedir?

A
Genel vergiler
B
Özel sağlık sigortası
C
Dış yardımlar
D
Hayır kuruluşlarının katkıları
E
Kullanıcı katkıları
Soru 14

Sağlık harcamaları düzeyini belirleyen aşağıdaki faktörlerden hangisi sağlık maliyetleri ve harcamalarında görülen artışın en önemli belirleyicisidir?

A
Durumsal nedenler
B
Sosyo-ekonomik değişkenler
C
Teknolojik yenilik ve gelişmeler
D
Demografik değişimler
E
Artan beklentiler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortalarının özelliklerinden biri değildir?

A
isteğe bağlı, gönüllü olması
B
Katkıların bireysel risklere göre belirlenmesi
C
Dahil olunduğu anda yararlanılabilmesi
D
Prim ödeyebilecek olanlara hizmet vermesi
E
Alınan primle sağlanan yardım arasında sıkı bir ilişkinin olması
Soru 16

Hastanın sağlık hizmetini kullandığı anda hizmeti sunan kişi ya da kuruma kullandığı hizmetin karşılığını ödediği ve ödediği parayı sonradan bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan aldığı sigorta organizasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit ödeme modeli
B
Hizmet ödemesi modeli
C
Direkt sistem modeli
D
Uzun dönemli ödeme modeli
E
Ön ödeme modeli
Soru 17

Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin sigortalı nüfus adına bireysel ve kurumsal hizmet sunucularına verdikleri hizmet karşılığı transfer edilmesini ifade eden sağlık finansmanı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir elde etme
B
Havuzlama
C
Fon toplama
D
Satın alma
E
Fon biriktirme
Soru 18

Bir kişinin hukuken diğer bir kişinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması aşağıdaki sigortacılık genel prensiplerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Hasara katılım prensibi
B
Azami iyi niyet prensibi
C
Tazminat prensibi
D
Yakın neden prensibi
E
Halefiyet ve rücu prensibi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sigortası faydalarından biri olan, sağlık hizmetleri kapsamındadır?

A
Ağız ve diş sağlığı
B
Hastalık ödenekleri
C
Analık ödenekleri
D
Cenaze ödenekleri
E
Tazminatlar
Soru 20

Aşağıdaki sağlık harcaması düzeyini belirleme yaklaşımlarından hangisi gelir düzeyleri ve kültürleri bakımından benzer sosyo-ekonomik düzeydeki ülkelerin sağlık harcamalarını karşılaştırmaya dayanmaktadır?

A
Bütçe yaklaşımı
B
Gelir odaklı yaklaşım
C
Politik ekonomi yaklaşımı
D
Emsal ülke yaklaşımı
E
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x