Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlara belirli sosyal riskler karşısında sosyo-ekonomik güvence sağlamaya yönelik aşağıdaki kurumsal tedbir ve uygulamalardan hangisi primli sistem olarak kabul edilir?

A
Sosyal hizmet
B
Sigortacılık
C
Sosyal yardımlar
D
Sosyal katkı
E
Devletçe bakılma
Soru 2

Sigorta kurumlarının, sağlık açısından iyi durumda olanlarla, daha fazla risk altında bulunanlar arasında ayrım yapamamaları durumunda ortaya çıkan soruna ne ad verilir?

A
Ahlaki risk
B
Hatalı seçim
C
Ters seçim
D
Eksik seçim
E
Manevi tehlike
Soru 3

Sigortacılık piyasasını, kurallarını ve diğer aktörlerin davranışlarını etkileyen, düzenleyen ve/veya denetleyen tarafa ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
lehdar
B
mal/hizmet sunucuları
C
sigortalı
D
sigorta kuruluşu
E
kamu otoritesi
Soru 4

__________ bireylerin sağlık hizmetleri finansmanına ödeme gücüne göre katkı yapması ve ödeme gücüne bakılmaksızın herkesin ihtiyacına göre sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ifade eden sağlık hizmetleri finansman yöntemlerini değerlendirme ölçütüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hakkaniyet
B
Sürdürülebilirlik
C
Uygulanabilirlik
D
Verimlilik
E
Kalite
Soru 5

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, hekime, hastaya sunduğu hizmetlerin miktarına bakılmaksızın o dönem baktığı her hasta için belirli bir ücret ödenmektedir?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Prim ödemesi yöntemi
C
Maaş yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Hizmet başına ödeme yöntemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yönelik ödeme yöntemlerinden biri değildir?

A
Maaş yöntemi
B
Düz oranda ödeme yöntemi
C
Vaka başına ödeme yöntemi
D
Prim ödemesi yöntemi
E
Hizmet başına ödeme yöntemi
Soru 7

Osmanlı döneminde sosyal güvenlikle ilgili hazırlanan ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeklilik Nizamnamesi
B
Dilaver Paşa Nizamnamesi
C
Askeri Tekaüt Sandığı
D
Şirket-i Hayriye çalışmaları
E
Maadin Nizamnamesi
Soru 8

Aşağıdaki sağlık çalışanlarına yönelik ödeme yöntemlerinden hangisinde, hizmet sunucusu ile sağlık sigortası arasında bir iş sözleşmesi olup, hizmet sunucusuna, harcadığı zaman karşılığı önceden belirlenen saat ve koşullarda, önceden belirlenen miktarın ödenmesi söz konusudur?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Vaka başına ödeme yöntemi
C
Hizmet başına ödeme yöntemi
D
Maaş yöntemi
E
Prim ödemesi yöntemi
Soru 9

Kişinin sigortalandıktan sonra ihtiyacı olmamasına rağmen sağlık hizmeti alması, özel sağlık sigortacılığında yaşanan sorunlardan hangisini kapsamaktadır?

A
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
B
Farklı sağlık beyanında bulunma
C
Maliyetlerin düşürülmesi
D
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
E
Karşılıklı iyi niyet prensibine uymama
Soru 10

Sağlık sigortacılığında kullanılan ödeme yöntemlerinden hangisinde, hizmet sunulduktan sonra, hizmet sunucusuna belirli koşullarda ödeme yapılır?

A
Sabit
B
Karma
C
ileriye yönelik
D
Geriye yönelik
E
Değişken
Soru 11

Primsiz sistemde sağlık yardımı uygulamaları içinde, en kapsamlı olan sağlık yardımı, ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
afetlerde zarar görenlere yönelik sağlık yardımlarıdır.
B
asayiş ve terörle mücadelede görev alanlara yönelik sağlık yardımlarıdır.
C
er ve erbaşlara yönelik sağlık yardımlarıdır.
D
yeşil kart kapsamında sağlanan sağlık yardımlarıdır.
E
65 yaşını doldurmuş muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık yardımlarıdır.
Soru 12

I. Aile içi yardımlar
II. Din kurallarına göre yapılan yardımlar
III. Meslek kuruluşları içerisindeki yardımlar
IV. Vakıflarca yapılan yardımlar
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sosyal güvenlik uygulamalarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin kapsamında öngörülen reform bileşenlerinin eş zamanlı ve uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi, genel sağlık sigortasının başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir?

A
Sosyal Güvenlik Reformu
B
Özel Sağlık Sigorta Programı
C
Sağlıkta Dönüşüm Programı
D
Sağlık Sigortası Kurumu
E
Sağlık Finansman Reformu
Soru 14

Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanan sağlık finansmanı fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Satın alma
B
Gelir elde etme
C
Havuzlama
D
Hizmet alımı
E
Gelir toplama
Soru 15

Sigorta ve reasürans şirketlerinin çalışanları ve aracıları ile olan ilişkilerinde, çalışanlarının, sigortacılık mesleğinin saygınlığına uygun görünüş ve davranışları teşvik etmeleri, aşağıda yer alan etik ilkelerin hangisinin kapsamındadır?

A
Temsil ilkeleri ve çalışma ortamı
B
Rekabet
C
işe alma
D
Sigorta aracılarının genel nitelikleri
E
Kariyer gelişimi
Soru 16

Sağlık finansman politikası amaçları açısından, aşağıdaki değerlendirmelerin hangisi seçilen finansman yöntemi kullanılarak elde edilen gelirlerle giderlerin karşılanabilmesi anlamına gelmektedir?

A
Kullanılabilirlik
B
Memnuniyet
C
Uygunluk ve denge
D
Finansal sürdürülebilirlik
E
Hizmetlere erişim ve kullanım
Soru 17

Sigorta ve reasürans şirketlerinin müşterilerine yapacakları bilgilendirmede, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetmeleri hangi genel ilke kapsamındadır?

A
Tarafsızlık
B
insan haklarına saygı
C
Şeffaflık
D
Sosyal sorumluluk
E
Dürüstlük
Soru 18

Cepten harcamaların insanların sağlık statüsüyle veya algılanan sağlık statüsüyle yakından ilişkili olması ve kişinin ne kadar hasta ise o kadar fazla cepten harcama yapması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında hangi ilkeyi zedelemektedir?

A
Hakkaniyet
B
Erişim
C
Kapsama
D
Kullanım
E
Uygunluk
Soru 19

Katkı payları, doğrudan ödemeler ve enformel ödemeler olmak üzere üç türü bulunan, sağlık harcamalarını bireylerin kendilerinin karşıladığı sağlık finansmanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sağlık sigortası
B
Sosyal sağlık sigortası
C
Beveridge Modeli
D
Genel vergiler
E
Doğrudan cepten yapılan harcamalar
Soru 20

Aşağıdaki genel sağlık sigortası gelirlerinden hangisi ağırlıklı olarak gelir temelli olup, primlerden oluşmaktadır?

A
Katkı paydaları
B
Sigorta katkıları
C
Kullanıcı katkıları
D
Devlet katkıları
E
Genel vergi gelirleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x