Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin sağlık politikaları oluşturması, çeşitli uygulamaları teşvik etmesi veya yasaklaması yoluyla sağlık hizmetleri piyasasına müdahalesi, devletin aşağıdaki rollerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Düzenleyici
B
Finansör
C
Mal üreticisi
D
Hizmet sunucu
E
Finansal kaynak sağlayıcı
Soru 2

Belirli bir birey veya grubun aralarında herhangi bir anlaşma ya da ticari ilişki olmaksızın gayri iradi olarak, bir başka birey ya da grubun eylemlerinden dolayı fayda ya da maliyetle karşılaşmaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesinlik varsayımı
B
Dışsallıklar
C
Bilgi asimetrisi
D
Piyasa yoğunlaşması
E
Piyasa başarısızlığı
Soru 3

Aşağıdaki primsiz sosyal güvenlik sistemlerinden hangisi, geniş bir uygulama alanına sahip olup temelde, birey, grup ve toplulukların gelişmesini, refah ve mutluluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır?

A
Sosyal sigortalar
B
Sosyal yardım
C
Devletçe bakılma
D
Sosyal hizmet
E
Sosyal koruma
Soru 4

Aşağıdaki sosyal risklerden hangisi mesleki riskler kapsamındadır?

A
Analık
B
İşsizlik
C
Yaşlılık
D
İş kazaları ve meslek hastalıkları
E
Çocuk yetiştirme
Soru 5

Sosyal güvenliğin karşıladığı risklerin kapsamı, uluslararası düzeyde yazılı resmi bir belge ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından ilk kez hangi konferansta belirlenmiştir?

A
Philadelphia Konferansı
B
Cenevre Konferansı
C
California Konferansı
D
Brüksel Konferansı
E
Washington Konferansı
Soru 6

Aşağıdaki sağlık hizmetleri finansman yöntemlerini değerlendirme ölçütlerinden hangisi, bireylerin sağlık hizmetleri finansmanına ödeme gücüne göre katkı yapması ve ödeme gücüne bakılmaksızın herkesin ihtiyacına göre sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ifade eder?

A
Verimlilik
B
Hakkaniyet
C
Uygulanabilirlik
D
Sürdürülebilirlik
E
Kalite
Soru 7

Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitesini aşması gibi durumlarda, sigorta şirketlerinin bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmaları sigortacılık genel prensiplerinden ________ kapsamına girmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
halefiyet ve rücu
B
hasara katılım
C
yakın neden
D
azami iyi niyet
E
tazminat
Soru 8

Sağlık sistemi finansmanının temel fonksiyonlarından hangisi bir nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanır?

A
Havuzlama
B
Gelir elde etme
C
Satın alma
D
Transfer
E
Tahsilat
Soru 9

__________, sigorta ürününün fiyatını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yasal zorunluluk
B
Riskin gerçekleşme oranı
C
Katlanılan risk
D
Ödeme gücü
E
Ödenen prim miktarı
Soru 10

Bir yıllık süre içinde sağlık kurumunun işletim maliyetlerinin toplam miktarının tahmin edilerek sağlık kurumlarına aktarılmasını ifade eden ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Global bütçe ödemesi
B
Harcama kalemi yöntemi
C
Vaka başına ödeme yöntemi
D
Günlük ödemeler yöntemi
E
Hizmet başına ödeme yöntemi
Soru 11

Osmanlı döneminde kömür madenlerinde çalışanlara yönelik hazırlanan, sosyal güvenlikle ile ilgili hazırlanan ilk çalışma olma niteliği taşıyan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri Tekaüt Sandığı
B
Şirket-i Hayriye Yardım Sandığı
C
Dilaver Paşa Nizamnamesi
D
Maden Hukukuna Müteallik Kanun
E
Maadin Nizamnamesi
Soru 12

Hizmet sunucularını teşvik etmek amacıyla verilen, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılması durumunda sağlık hizmeti sunucusuna yapılan ödeme olarak tanımlanan sağlık profesyonellerine ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet başına ödeme yöntemi
B
Vaka başına ödeme yöntemi
C
Maaş yöntemi
D
Prim ödemesi yöntemi
E
Kişi başına ödeme yöntemi
Soru 13

Kuruluş ve yatırım gereksinimlerinde kullanmak amacıyla sermaye sağlamak için sağlık kurumlarına yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi başına ödeme yöntemi
B
Günlük ödemeler yöntemi
C
Düz oranda ödeme yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Hizmet başına ödeme yöntemi
Soru 14

Özel sağlık sigortacılığında yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi kişinin sağlık durumunu olduğundan farklı göstermesi ile ilgilidir?

A
Karşılıklı iyi niyet prensibine uymama
B
Farklı sağlık beyanında bulunma
C
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
D
Maliyetlerin düşülmesi
E
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
Soru 15

Aşağıdaki ortamsal faktörlerin hangisi sağlık reformlarının başarısı için tüm tarafların katkısının ve katılımının gerektiğini ifade eder?

A
İş gücü piyasası
B
Ekonomik ortam
C
Paydaş çıkarlarının yönetimi
D
Politik ortam
E
İlişkili diğer reformlar
Soru 16

Aşağıdaki sigortacılık etik ilkelerinden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin müşterilerine yapacakları bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetmesi ile ilgilidir?

A
Güvenilirlik
B
Dürüstlük
C
Sosyal sorumluluk
D
Çevreye saygı
E
Şeffaflık
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seyahat sağlık sigortası kapsamındadır?

A
Doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar
B
Psikolojik rahatsızlıklar
C
Sigortalının kasıtlı hareketleri
D
Yarış, ralli ve benzeri denemeler
E
Seyahat süresi içerisinde önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık
Soru 18

Cepten harcamaların insanların sağlık statüsüyle veya algılanan sağlık statüsüyle yakından ilişkili olması ve kişinin ne kadar hasta ise o kadar fazla cepten harcama yapması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında hangi ilkeyi zedelemektedir?

A
Kapsama
B
Erişim
C
Hakkaniyet
D
Uygunluk
E
Kullanım
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarının finansmanında kullanılan mekanizmalarla elde edilen gelirlerin sağlık giderlerini karşılayabilmesini ifade eder?

A
Verimlilik
B
Uygunluk
C
Herkesi kapsama
D
Hakkaniyet
E
Finansal sürdürülebilirlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
B
Kişilerin hastalanmaları halinde hekim tarafından yapılacak muayene
C
Ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri
D
Sağlık Bakanlığı’nca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri
E
Analık sebebiyle hekim tarafından yapılacak muayene
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x