Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir işlemle ilgili olarak taraflardan birisi, belirli bir bilgiye sahipken diğer tarafın bu bilgiye sahip olmadığı durumu ifade eder?

A
Bilgi dengesi
B
Bilgisizlik
C
Yanılsama
D
Bilgi açığı
E
Bilgi kirliliği
Soru 2

I. Yönetim ve düzenleme
II. Sosyal hizmetler
III. Devletçe bakılma
Yukarıdakilerden hangileri sağlık sisteminin alt unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdaki sağlık sisteminin temel amaçlarından hangisi herkesin gelirine göre ödeme yapması ve sağlık hizmetlerinden ihtiyacı ile ilişkili olarak yararlanabilmesini ifade eder?

A
Sürdürülebilirlik
B
Beklentilerin karşılanması
C
Sağlığın geliştirilmesi
D
Adil finansman
E
Yenilik
Soru 4

__________, geniş bir uygulama alanına sahip olup temelde, birey, grup ve toplulukların gelişmesini, refah ve mutluluklarının sağlanmasını amaçlayan, hizmet ağırlıklı primsiz sosyal güvenlik sistemlerinden biridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Sosyal sigortalar
B
Sosyal hizmet
C
Sosyal yardım
D
Devletçe bakılma
E
Sosyal koruma
Soru 5

Komşusunun bahçesindeki ağaçların kendi bahçesine uzanan meyvelerinden yararlanan kişinin elde ettiği faydaya ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
negatif dışsallık
B
dışsallık
C
pozitif dışsallık
D
dışsal maliyet
E
dışsal zarar
Soru 6

Bilgi asimetrisi nedeniyle sigortanın finanse edebileceği ortalama maliyetin üzerindeki insanların sigorta yaptırma tehlikesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki tehlike
B
Ters seçim
C
Eksik bilgi
D
Risk seçimi
E
Vekalet ilişkisi
Soru 7

Tüketicilerden üreticilere ve üreticilerden de tüketicilere doğru çift yönlü işleyen piyasa sinyalleri aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını sağlamaktadır?

A
Piyasa rekabeti
B
Piyasa başarısızlığı
C
Piyasa maksimizasyonu
D
Piyasa dengesi
E
Teknik verimlilik
Soru 8

insanlara belirli sosyal riskler karşısında sosyo-ekonomik güvence sağlamaya dönük kurumsal tedbir ve uygulamalardan biri olan__________., primli bir sistem olarak kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sigortacılık
B
sosyal hizmet
C
sosyal yardımlar
D
devletçe bakılma
E
sosyal katkı
Soru 9

I. Sağlık sisteminin tanıtımı
II. Sağlık sisteminin tasarımı
III. Sağlık sisteminin finanse edilme biçimi
IV. Sağlık sisteminin yönetilme biçimi
V. Sağlık sistemine ayrılan kaynak miktarı
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık sisteminin performansıyla ilişkili değişkenlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 10

__________ tam rekabet piyasasında tüketicilerin neyi, nerede ve ne zaman satın alacaklarını tam anlamı ile bilmeleri anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ahlaki tehlike
B
Rakipsizlik
C
Enformasyon asimetrisi
D
Risk seçimi
E
Kesinlik varsayımı
Soru 11

Sağlık sistemi finansmanının temel fonksiyonlarından hangisi bir nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanır?

A
Havuzlama
B
Gelir elde etme
C
Satın alma
D
Tahsilat
E
Transfer
Soru 12

Aşağıdaki sağlık sigortası faydalarından hangisi sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmez?

A
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
B
ikinci basamak tıbbi bakım faydaları
C
Birinci basamak tıbbi bakım faydaları
D
Sağlığın geliştirilmesi ve rehabilitasyon hizmetleri
E
Hastalık ödenekleri
Soru 13

Bir ülkenin sağlığı için ne kadar harcaması gerektiğini belirleyen yaklaşımların hangisinde ülke içinde milli gelirin veya genel bütçenin tahsisatında lobiler etkili olmaktadır?

A
Bütçe yaklaşımı
B
Harcama düzeyi yaklaşımı
C
Politik ekonomi yaklaşımı
D
Emsal ülke yaklaşımı
E
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sigorta ürününün fiyatını ifade eder?

A
Riskin gerçekleşme oranı
B
Katlanılan risk
C
Ödenen prim miktarı
D
Ödeme gücü
E
Yasal zorunluluk
Soru 15

Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitesini aşması gibi durumlarda, sigorta şirketlerinin bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmaları sigortacılık genel prensiplerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

A
Azami iyi niyet
B
Hasara katılım
C
Halefiyet ve rücu
D
Yakın neden
E
Tazminat
Soru 16

Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi akit kurma eyleminin herhangi bir zorunluluk altında olmayıp, serbest irade ile karar verildiği bir sigortadır?

A
Zorunlu sigorta
B
Sosyal sigortalar
C
Genel sağlık sigortası
D
Trafik sigortası
E
ihtiyari sigorta
Soru 17

Sağlık maliyetleri ve harcamalarının en önemli belirleyicisi olan, sağlık harcamalarındaki artışın yaklaşık yarısı ile üçte ikisinden sorumlu olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönemsel nedenler
B
Demografik değişmeler
C
Artan beklentiler
D
Teknolojik yenilik ve gelişmeler
E
Sosyo-ekonomik gelişmeler
Soru 18

I. Bireyler, hane halkları ve çalışanlar
II. Hizmet sunucuları
III. Bağımsız kamu kuruluşları
IV. Sosyal güvenlik kurumu
Yukarıdakilerden hangileri sağlık hizmetlerindeki temel finansman kaynaklarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde sağlık hizmetleri finansmanında kolektif sorumluluğun yerine getirilmesi noktasında yaygınlıkla başvurulan finansman mekanizmalarından biridir?

A
Özel amaçlı vergiler
B
Özel sağlık sigortası
C
Genel vergiler
D
Piyango ve bahis gibi gelirler
E
Sosyal sağlık sigortaları
Soru 20

Sağlık sigortasında kişinin sağlığını kaybetmesi halini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tazminat
B
Riziko
C
Tedavi
D
Halefiyet
E
Rücu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x